Összhangban a természettelLebecsüli, háttérbe szorítja az emberi munkát, a természeti erőforrásokat, ezért rossz az az agrárfejlesztési irány, ahol a ráfordításokban az ipari eszközök a meghatározók - állította már 1982-ben (!) néhány megszállott magyar szakember.

Lebecsüli, háttérbe szorítja az emberi munkát, a természeti erőforrásokat, ezért rossz az az agrárfejlesztési irány, ahol a ráfordításokban az ipari eszközök a meghatározók - állította már 1982-ben (!) néhány megszállott magyar szakember. Nem hallgattak rájuk. Húsz év elteltével, 2001 tavaszán pedig még mindig kérdés: felhozatja-e végre valaki a kisgazda vezetésű szakminisztérium pincéjéből a másfél éve ott porosodó Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programot? Hogy nem is hallottak még róla? Nem az önök hibája.

"Az agrárgazdaságban az alábbi fő célkitűzéseknek kell érvényesülniük:

a) a termelés versenyképességének a javítása, a mezőgazdasági termelés és a piaci viszonyok feltételeinek olyan alakítása, melynek eredményeként elsősorban hazai termékekkel, megfelelő mennyiségben és minőségben legyen kielégíthető a lakosság élelmiszer-kereslete;

b) a nemzetgazdaság más ágazataihoz viszonyított esélyegyenlőség megteremtése, továbbá annak elősegítése, hogy az agrártermelésből élők arányos tőke- és munkajövedelmet szerezhessenek meg;

c) a kedvező agráradottságok - a viszonylagos előnyöket kínáló természeti és gazdasági erőforrások - gazdaságos, exportorientált termelés szolgálatába állítása;

d) a jogszabályi előírásoknak megfelelő foglalkoztatás és jövedelemszerzés ösztönzésével hozzájárulás a vidék lakosságmegtartó képességének javításához;

e) a termelőtevékenység összhangba hozása a természeti környezet megőrzéséhez fűződő össztársadalmi érdekkel, az agrárgazdaság fenntartható fejlődésével;

f) a gazdaság emberi erőforrásainak fejlesztése, az agrárinnováció segítése."

A fenti idézet a magyar Országgyűlés által elfogadott, az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvényből való. Hatálybalépése óta csaknem négy év telt el. És nemcsak hogy semmi nem teljesült a felsorolt célokból, hanem az agrárium és a vele szorosan összefüggő vidék helyzete - egy összességében dinamikusan növekvő nemzetgazdaságon belül - folyamatosan romlik.

.

Olvasta már?hirdetés
Kilátót épít Dunaújváros a Duna-partraKilátót épít Dunaújváros a Duna-partra

Legelőször 2014-ben merült fel a kilátó építésének gondolata, most az ötletből valóság is lehet.

.
hirdetés
elrejt
 
.