Dosszié

Címkék / Dosszié Címkék / MNB-cikkek

Előző oldal 1 2 Következõ oldal
2017. március 8. 18:18:40Makró
Parragh megerősítette: a feleségét hívják a tanácsba
Parragh Bianka egy hónapja kapta meg a felkérést a jegybanktól.
.
2017. március 8. 15:10:22Makró
Matolcsyt is asztalhoz ültette az IMF
Az MNB szerint megdicsérték az unortodoxiát.
.
2016. október 25. 13:04:59Makró | Befektetés
Hogyan lehet megvédeni az online forex befektetőket?
Hogyan lehet megvédeni az online forex befektetőket?„Mindent vagy semmit!” – ez is lehetne a mottója az egyre több európai államban problémát okozó, többszörös tőkeáttételű FX és CFD ügyleteket bonyolító online kereskedési platformoknak. A felületeket üzemeltető külföldi cégek jellemzően agresszív marketingstratégiával és megnyerő szlogenekkel veszik rá az európai lakossági ügyfeleket a bizonytalan befektetésekre. A sokat ígérő ügyleteken – a magas tőkeáttétel és a befektetők számára sokszor előnytelen szerződési feltételek miatt – ugyanakkor minimális esély van nyereséget realizálni. Az eltérő szabályozási és felügyeleti gyakorlatot kijátszó cégek nyerészkedésének a fokozott nemzetközi összefogás vethet véget. A következőkben Csáky Krisztián, az MNB Módszertani igazgatóságának munkatársának cikkét közöljük.
.
2016. augusztus 19. 10:04:59Makró
Kell-e aggódnunk az európai hitelpiac túlfűtöttsége miatt?
Kell-e aggódnunk az európai hitelpiac túlfűtöttsége miatt?A legutóbbi pénzügyi válság ismét fájóan bizonyította, hogy a hitelezés túlhevülése komoly és hosszan tartó reálgazdasági veszteségekkel jár. A probléma újbóli előfordulásának elkerülése érdekében a szabályozók új megoldások irányába fordultak, amelynek egyik legfontosabb lépése volt, hogy 2016. január 1-jétől minden EU tagország bevezette az ún. anticiklikus tőkepuffer keretrendszerét. A ciklikus rendszerkockázatok aktuális szintje az EU-ban összességében alacsony, ugyanakkor egyes tagállamokban már a túlfűtöttség jelei látszanak. Ezen országok egy részében a ciklikus kockázatok mérséklése érdekében már megemelték az anticiklikus tőkekövetelményeket. A következőkben Borkó Tamás, Nagy Erzsébet és Tőrös Ágnes, az MNB munkatársainak cikkét közöljük.
.
2016. május 4. 12:01:59Makró
Jóval többet fogunk fogyasztani az eddiginél
Jóval többet fogunk fogyasztani az eddiginélA válságot megelőzően felhalmozott adósságok leépítése, az emelkedő munkanélküliség és a romló jövedelem kilátások a válságot követően jelentősen megváltoztatták a háztartások viselkedését, így a fogyasztási kiadások 2013-ig számottevően csökkentek. Az elmúlt években azonban a tartósan javuló munkapiaci folyamatok, az alacsony inflációs környezet és a devizahitelek forintosítása következtében a háztartások jövedelmi és vagyoni helyzete érdemben kedvezőbbé vált, így már egyre több tényező támogatja a fogyasztás élénkülését. Az első hónapjainak adatai alapján a folyamat az idei évben tovább erősödik, ezzel a belföldi kereslet is egyre nagyobb mértékben járul hozzá a hazai gazdaság fejlődéséhez. A következőkben Soós Gábor Dániel és Várhegyi Judit, az MNB munkatársainak cikkét közöljük.
.
2016. április 11. 10:40:59Makró | Vállalatok
Hol maradnak a türelmes befektetők?
Hol maradnak a türelmes befektetők?A beruházási tevékenység hét évvel a pénzügyi válság 2007/2008-as kitörését követően is visszafogott maradt a fejlett országokban. Ebben a válság utóhatásain túl hosszabb távú pénzügyi piaci problémák is szerepet játszanak. A beruházások döntő hányadát megvalósító nagyvállalati szektor rendelkezik a szükséges pénzügyi forrásokkal, de a vállalati döntéshozók rövid távú nyereségérdekeltsége, a fokozódó kockázatkerülés és a makrogazdasági bizonytalanság okozta magas elvárt megtérülési ráták miatt tartózkodnak a hosszú távú elkötelezettségek vállalásától. Az aggregált keresleti kilátások lényeges javulása, a támogató gazdaságpolitika melletti hiteles elkötelezettség és a vállalati vezetők pénzügyi ösztönzőinek megváltoztatása nélkül továbbra sem számíthatunk erőteljesebb beruházási aktivitásra. A következőkben Szalai Zoltán, az MNB munkatársának cikkét közöljük.
.
2016. március 3. 11:58:59Makró
Vékony mezsgyén az amerikai monetáris politika
Vékony mezsgyén az amerikai monetáris politika2016 eddigi piaci eseményeit három, 2015-ben kibontakozó globális gazdasági trend reálgazdasági és pénzügyi következményei határozták meg. A kínai gazdaságpolitika fókuszának eltolódása egy hosszabb távon fenntartható növekedési pálya felé, ami egyúttal alacsonyabb növekedést is eredményez, az energia- és nyersanyag árak csökkenése, és az Egyesült Államok monetáris politikájának szigorodása. Ráadásul amellett, hogy a vártnál alacsonyabb növekedési környezettel kell számolni, a helyzetet tovább terhelik a lefelé mutató kockázatok. A következőkben a Fed monetáris szigorítási pályájának globális csatornáit, illetve az ebből fakadó korlátait szeretnénk röviden áttekinteni, rámutatva a jelenlegi keretrendszerben levő néha feloldhatatlannak tűnő problémákra. A következőkben Mihálovits Zsolt, Tapaszti Attila és Veres István, az MNB munkatársainak a cikkét közöljük.
.
2016. január 14. 16:17:27Makró | Vállalatok
A beruházási célú hitelek többsége nem valósult volna meg az nhp nélkül
A beruházási célú hitelek több mint felét nem vették volna fel a kis-és középvállalatok a növekedési hitelprogram nélkül.
.
2016. január 4. 10:43:59Makró
Trendforduló a jegybanki tartalékoknál?
Trendforduló a jegybanki tartalékoknál?A nemzetközi devizatartalékok elmúlt 15 évben tapasztalt töretlen emelkedése 2015-ben megszakadt. Az ennek kapcsán megjelenő elemzések egyrészt számba veszik a csökkenés mögötti okokat, másrészt választ keresnek arra a kérdésre, hogy trendfordulóval állunk-e szemben, vagy hosszabb távon a trend folytatódására számíthatunk-e. A vita természetesen még nem dőlt el, ami nem meglepő annak fényében, hogy az újabb és újabb válságok folyamatos kihívások elé állítják a jegybankokat: a tartaléktartás céljai és a devizatartalékok megfelelő nagysága is mozgó célpontot jelentenek. A következőkben Mihálovits Zsolt, Tapaszti Attila és Veres István, a Magyar Nemzeti Bank szakembereinek cikkét közöljük.
.
2015. december 21. 11:01:59Makró
Így továbbra is stabil maradhat az állampapírjaink piaca
Így továbbra is stabil maradhat az állampapírjaink piacaAz idei évben átrendeződött a hazai állampapír-piac tulajdonosi struktúrája: a külföldi befektetők jelentős összegű forint állampapír-állományt építettek le. A korábbi tapasztalatokkal ellentétben a jelentős külföldi állomány-leépülés nem okozott turbulenciát a hazai pénzpiacokon. Ebben nagy szerepe volt, hogy a lakosság hazai állampapírok iránti keresletének számottevő növekedése mellett az Önfinanszírozási program elindítását követően a bankrendszer állampapír-piaci aktivitása is érdemben erősödött. A belföldi szektorok élénkebb kereslete a jövőben is hozzájárulhat az állampapír-piac stabilitásához, tovább csökkentve hazánk sérülékenységét. A következőkben Gór-Holecz Fatime és Lakatos Melinda, a Magyar Nemzeti Bank munkatársainak cikkét közöljük.
.
2015. október 14. 11:43:59Makró | Személyes pénzügyek
Hosszú távon is többet takarítunk meg
Hosszú távon is többet takarítunk megA válság előtt a hazai növekedési modell erősen a külső forrásokra támaszkodott. Ennek oka a költségvetés jelentős hiányai mellett a háztartások alacsony megtakarítási rátája volt. A válság után mindkét területen jelentős fordulat következett be. A konzervatív költségvetési politika mellett, a háztartási szektorban magas megtakarítási hányad alakult ki. A gazdaság finanszírozása így egyre inkább a belső megtakarításokon alapul. Az alábbiakban áttekintjük a háztartások magas megtakarítási rátáját meghatározó makrogazdasági tényezőket. A következőkben Kovalszky Zsolt, a Magyar Nemzeti Bank munkatársának cikkét közöljük.
.
2015. szeptember 25. 13:22:59Makró | Vállalatok
Kiaknázatlan euró milliárdok a vállalkozások finanszírozására
Kiaknázatlan euró milliárdok a vállalkozások finanszírozásáraA gyorsan növekvő, induló vállalkozások forráshoz jutását, a KKV-k élet- és versenyképességét, valamint a kutatás-fejlesztési és innovációs kezdeményezéseiket több EU-s program és intézmény támogatja. Több eszköz már régóta a hazai szereplők rendelkezésére áll, ugyanakkor az ezekben rejlő lehetőségek ez idáig csak korlátozottan kerültek kihasználásra. A vállalkozások finanszírozásában jelenleg központi jelentőségű Növekedési Hitelprogram kivezetésével ezen források szerepe felértékelődik, így a pénzügyi szektor, a kormányzati szervek, valamint az uniós intézmények együttműködése kulcsfontosságúvá válik a hatékony allokáció megvalósításában. Írásunkban bemutatjuk ezen programok főbb jellemzőit, a bennük rejlő lehetőségeket, valamint áttekintjük a hazai pénzügyi közvetítők aktivitását befolyásoló tényezőket. Bokor Csilla, Plajner Ádám és Túri Anikó, az MNB munkatársainak cikke.
.
2015. szeptember 4. 11:13:59Makró
A reálgazdasági konvergencia szakaszai Magyarországon
A reálgazdasági konvergencia szakaszai MagyarországonMagyarország a rendszerváltás óta összességében konvergált az euroövezet fejlettségi szintjéhez, azonban az elmúlt 25 évben fenntartható felzárkózás csak rövid időszakokra volt jellemző. Az egyes időszakokban követett növekedési modell szoros kapcsolatot mutatott a regnáló kormányok gazdaságpolitikai értékválasztásával. A válság előtti, később fenntarthatatlannak bizonyuló felzárkózás jelentős eladósodással járt, ami a kilábalás időszakában lezajló mérlegkiigazítási folyamatok következtében tartósan visszavetette a válság miatt egyébként is mérséklődő gazdasági teljesítményt. Előretekintve, a sikeres és fenntartható konvergenciát a strukturális reformok támogathatják, amelyek fókuszaként elsősorban a munka-erő-piaci tendenciák és a termelékenység javítása tekintetében adódik a legnagyobb tér. A következőkben a Magyar Nemzeti Bank munkatársa, Rippel Géza írását közöljük.
.
2015. július 28. 12:16:59Vállalatok
Munkát terhelő adók: sokat lefaragott hátrányából Magyarország
Munkát terhelő adók: sokat lefaragott hátrányából MagyarországA válság előtti években Magyarországon, régiós összevetésben jelentős volt a munkát terhelő adók GDP-hez mért aránya. Ez a tendencia káros volt a gazdaságra nézve, hiszen a munkát terhelő adók magas szintje a munkakereslet és kínálat visszafogására ösztönzött. A válságot követően ugyanakkor csökkenésnek indult a mutató, amiben 2010 után jelentős hatása volt annak a deklarált gazdaságpolitikai célnak, mely a foglalkoztatás növelése érdekében csökkentette a munkát terhelő adókat, amellyel Magyarország közeledett a régiós országokra jellemző szinthez. Ugyanakkor további lépésekre lehet szükség a munkát terhelő adók csökkentése érdekében, hogy Magyarország a legversenyképesebb országok csoportjába kerülhessen. A következőkben Ádám János, a Magyar Nemzeti Bank munkatársának cikkét közöljük.
.
2015. július 6. 10:37:59Makró
Tőkepiaci Unió: újabb lépések az egységes európai tőkepiac felé?
Tőkepiaci Unió: újabb lépések az egységes európai tőkepiac felé?2014. júliusában Jean-Claude Juncker a Bizottság frissen kinevezett elnöke programjában hirdette meg a Tőkepiaci Uniót, amelyről akkor még keveset lehetett tudni. A következőkben dr. Csáky Krisztián, a Magyar Nemzeti Bank munkatársának cikkét közöljük.
Előző oldal 1 2 Következõ oldal
hirdetés
hirdetés
.