Makró
2003. január 20. 07:42:00
Kamatdöntés elemzői szemmel
A két napon belül végrehajtott 2,00 százalékpontos alapkamat-csökkentés után a térséggel foglalkozó londoni elemzők rövid távon erős kilengéseket várnak a forint euróárfolyamában.
.
2003. január 15. 16:10:12
Az MNB csökkentette az alapkamatot
2003. január 16-i 7,50 százalékra csökkentik a jegybanki alapkamatlábat.
.
2003. január 14. 10:03:41
A Controller: a vezetés navigátora
A szerző összefoglalja a jelenlegi állapotot és fejlődési trendeket - a költségcsökkentéstől a stratégiai irányításig. Összegzi továbbá az új vállalatgazdaságtan ismérveit.
.
2003. január 13. 13:07:06
Nem változott az alapkamat
Az MNB monetáris tanácsa változatlanul hagyta az alapkamatot, azaz maradt 8,5%.
.
2003. január 9. 11:45:59
A hazai kontrolling fejlődéséről és perspektíváiról
A múlt és a jövő átgondolása egy folyóirat missziójának megerősítésekor.
.
2003. január 9. 10:25:43
A kontrolling, mint a menedzsment technikák párbeszéde
A Hammer Champy szerzőpáros híres BPR könyve az Adam Smith által tárgyalt munkamegosztás problémáját új megvilágításba helyezte. Smith híres tétele az volt, hogy a hatékonyság akkor növelhető a maximálisra, ha az emberi tevékenységet alap elemeire bontjuk és mindenki csak ezen tevékenységelemek egyikét végzi, azt viszont maximális hatékonysággal, maximális termelékenységgel.
.
2003. január 2. 10:33:15
A távközlés kontrollingjának problémái
A modern távközlés - melynek fő tevékenysége kép, hang és adatátviteli szolgáltatások nyújtása a magán, üzleti és állami kommunikációhoz -, technológiai jellegénél fogva sajátos kontrolling problémákat vet fel.
.
2002. december 27. 08:48:13
Inflációs hatása van az eurónak
Az euró bevezetése körülbelül 0,2 százalékkal fűtötte az inflációt, bevezetése az euróövezet mind a 12 államában az árak bizonyos emelkedésével járt. Első ízben ismerte el a főként a fogyasztók által az év elején nehezményezett eurós inflációt Wim Duisenberg, az Európai Központi Bank elnöke.
.
2002. december 19. 14:31:28
IT - Controlling - Az informatikai tevékenységek irányítása - 2. rész
Az irányításnak és az ellenőrzésnek a vállalat minden fontos területére ki kell terjednie, így az informatikára is. A szerző ennek módszereit, illetve az eredmények mérésére vonatkozó eljárást mutatja be.
.
2002. december 18. 13:05:26
IT - Controlling - Az informatikai tevékenységek irányítása
Az irányításnak és az ellenőrzésnek a vállalat minden fontos területére ki kell terjednie, így az informatikára is. A szerző ennek módszereit, illetve az eredmények mérésére vonatkozó eljárást mutatja be.
.
2002. december 18. 12:03:00
Csődök éve
A nemteljesítővé váló vállalati adósságok értéke az idén rekordot dönt dollárban számolva, jóllehet az év közepi tetőzés után már javul a helyzet - áll a Standard & Poors nemzetközi hitelminősítő Londonban kiadott előzetes év végi összesítésében. Az idei összesítésben feltűnő az EU-piacon tevékenykedő cégek nemteljesítővé vált adósságának növekedése.
.
2002. december 18. 09:33:46
Controlling vezetők közöttünk...
Haszonos megimerkedni nagyvállalatok controlling vezetőinek a szakmáról alkotott nézeteit. Érdekes meghallgatni ők hogyan definiálják a szakma céljait, kihívásait, lehetőségeit gyakorlati tapasztalataik tükrében. Az alábbiakban Tamási László Takarékbank Rt. Kontrolling osztályvezetője beszél a controllingról.
.
2002. december 10. 09:44:10
Átállási költségek és hálózati externáliák
Az iparági szervezetelmélet (Indutrial Organisation, a piacok parciális egyensúlyi elemzésén alapuló módszertan) eredményei közvetett úton jutnak el az üzleti világ szereplőihez. A kutatások eredményeit, matematikai bizonyításokat és levezetéseket mellőzve, review formában foglalják össze a különböző vállalati stratégiával, marketinggel, kontrollinggal foglalkozó folyóiratokban. A következő cikk is erre tesz kísérletet, mégpedig az átállási költségekkel és a hálózati externáliákkal kapcsolatban.
.
2002. december 4. 10:32:59
Kéz a kézben: a controlling és a tervezés
A controllingnak és a tervezésnek kéz a kézben kell járnia, ahogyan ez nálunk is történik. Amit megtervezünk, azt tudjuk utána kontrollálni, vagy amit kontrollálni akarunk, azt kell megtervezni is. Az alábbi interjúban Kálovits Attila az MKB-Euroleasing controllere vall a szakmáról alkotott nézeteiről.
.
2002. november 29. 13:29:42
Operatív controlling alkalmazása egészségügyi intézetekben
Jelen tanulmány a Stratégiai controlling alkalmazása egészségügyi intézetekben c. cikk folytatása.
.
2002. november 26. 14:44:56
A tavalyinál gyengébb évet zár a KPMG
A magyarországi KPMG a szeptemberrel záruló pénzügyi évben 7,9 milliárd forintos bevételt ért el, szemben az előző évi 8 milliárd forintos árbevétellel. A könyvvizsgálat kivételével valamennyi üzletág növelte bevételeit, a társaság szerint az auditrészleg eredményét a pénzpiacokon és a könyvvizsgálói szakmában világszerte tapasztalt drámai változások befolyásolták.
.
2002. november 26. 14:26:03
Stratégiai controlling alkalmazása egészségügyi intézetekben
Hazánkban az egészségügy, mint köztudott kisebb – nagyobb nehézségekkel küszködik, a kórházak többsége a megélhetéséért, talponmaradásáért folytat folyamatos küzdelmet.
.
2002. november 20. 11:33:03
Kereskedelmi workshop a Skálában
A Magyar Controlling Egyesület – továbbiakban MCE - elnökségi ülésén merült fel a gondolat, hogy egy-egy ágazatban tevékenykedő controllereket szakmánként hívjuk meg közös gondolkodásra, tapasztalatcserére. Az első kereskedelmi összejövetelt, melynek gazdája vállalatom, a Skála-Divatház Rt volt, szeptember 26-án tartottuk.
.
2002. november 20. 09:33:01
Kéz a kézben: tervezés, vezetés, kontrolling
Az alábbiakban Dr Kepecs Gábor az ÁB-AEGON Általános Biztosító Rt. vezérigazgató vall a kontrollingról alkotott nézeteirõl. Mint a vezetõ elmondta: Nagyon fontosnak tartom a mindennapos közvetlen kapcsolatot a kontrollinggal. Ez a biztosíték arra, hogy áttételek nélkül jussak információkhoz, és beavatkozhassak a folyamatokba, ha azt szükségesnek látom.
.
2002. november 12. 15:55:15
Elfogadták az adó- és járuléktörvények módosítát
Az Országgyűlés elfogadta az adó- és járuléktörvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Az alábbiakban bemutatjuk, mely fontosabb szabályok változtak a korábbiakhoz képest.
.
2002. november 8. 12:03:50
Stratégiatervezés II.
A minden egyes vállalati munkatárs szintjén is tudatos (cég-)működésig hosszú út vezet több állomással és az ezekhez kapcsolódó csoport- és egyéni szintű felismerésekkel.
.
2002. november 6. 15:27:13
Kontrolling: a vállalati csődök helyett
Az elmúlt időszakban a kontrolling és nővére, a számvitel néhány sajnálatos esemény következtében ismét az érdeklődés középpontjába került.
.
2002. november 6. 11:26:59
Az új adótörvények legfontosabb változásai
Az országgyűlés tegnap fogadta el az adótörvényeket, amelyek jónéhány változást tartalmaznak a korábbiakhoz képest.
.
2002. november 4. 14:29:54
Stratégiatervezés I.
A minden egyes vállalati munkatárs szintjén is tudatos (cég-)működésig hosszú út vezet több állomással és az ezekhez kapcsolódó csoport- és egyéni szintű felismerésekkel.
.
2002. október 29. 09:59:40
Tudásmenedzsment a gyógyszeriparban - CHINOIN
A mai gazdasági környezetben rendkívül éles a verseny. Az iparágakban meghatározó multinacionális vállalatok értékeléskor az egységre esõ termelési költséget használják, akár egy szál cigarettáról, egy csavarról vagy egy doboz gyógyszerrõl van szó. Ennek alapján hoznak alapvetõ döntéseket. Ezt mérlegelve hogyan maradhat versenyben vállalatunk? Hogy lehet ebben a környezetben érvényesülni?
.
2002. október 21. 15:29:18
Egy balanced scorecard projekt hatása a vállalat vezetői információs rendszerére
A balanced scorecard módszertan lassan, de feltartóztathatatlanul terjed a hazai vállalatok irányítási gyakorlatában. Tanulmányunk a vezetői információs rendszerek szempontjából elsősorban arra koncentrál, ami a balanced scorecard - továbbiakban BSC - projektek mögött van.
.
2002. október 15. 12:54:49
Az éves tervezéstől a gördülő tervezésig - 2. rész
Az alábbi cikk az Institute for International Research (IIR) „A controlling a vállalati gyakorlatban” című szakkonferencia tervezéssel foglalkozó workshop-ján elhangzott vitaindító előadás összefoglalója, melynek közlését legutóbbi számunkban elkezdtünk. A workshop-ot a PwC Consulting képviseletében Kocsis Gábor, Ötvös Péter és Bereczki Árpád vezette.
.
2002. október 14. 13:58:33
Kontrolling bibliográfia
Az alábbiakban a kontrolling területét érintő legfontosabb könyveket, publikációkat foglaljuk össze.
.
2002. október 8. 09:29:49
Az éves tervezéstől a gördülő tervezésig - 1. rész
Az alábbi cikk az Institute for International Research (IIR) „A controlling a vállalati gyakorlatban” című szakkonferencia tervezéssel foglalkozó workshop-ján elhangzott vitaindító előadás összefoglalója, melyet két részletben teszünk közzé. A workshop-ot a PwC Consulting képviseletében Kocsis Gábor, Ötvös Péter és Bereczki Árpád vezette. A vitaindítóban elhangzott adatok, trendek a PwC Consulting nemzetközi felmérései, míg a javaslatok a magyarországi és nemzetközi felmérések illetve tapasztalatok alapján fogalmazódtak meg. Bár a vitaindítóban - és így e cikkben – megfogalmazott javaslatok jelenleg a nemzetközi gyakorlatban is újdonságnak számítanak, a nemzetközi felmérésben részt vevő pénzügyi és számviteli vezetők (CFO-k) jelentős részének jövőre vonatkozó elképzelései egybecsengenek ezekkel. Bár az itt megfogalmazott javaslatok egyes részleteinek kialakítására, gyakorlatának megvalósítására vonatkozó tapasztalatok még nem állnak széleskörűen rendelkezésre, a javaslatok alapelveinek áttekintését és alkalmazhatóságának megvizsgálását mindenképpen célszerűnek tartjuk.
.
2002. október 4. 10:27:40
A projektkontroll és a vállalati controlling - 2. rész
Napjainkban a projektek már egyre inkább integráns részét képezik a szervezeti muködésnek, ezért egyre pontosabban definiálódik a projekt kontroll és a vállalati controlling kapcsolata. Cikkünk ezeket a kapcsolódási pontokat mutatja be a projekt életciklusa mentén.

42548 Makró cikk arra vár, hogy elolvassa őket

hirdetés
Brutális adócsökkentésre készül a kormányBrutális adócsökkentésre készül a kormány

De csak a következő évtized elején lesz rá pénz.

.
Olvasói sarok - fórum
[ 2018-01-16 ] Freedom House: Magyarország a legkevésbé demokratikus állam az EU-ban - Julius
" kakambuki: Engem nem is érdekelne hogy ki vagy mi a ..."
[ 2018-01-16 ] Megtették: kibabrálnak Orbánék a közmunkásokkal - Julius
" Remélem a közmunkások is tudják hogy április 8.-án ..."
[ 2018-01-15 ] Összeomlás és 320 forintos euró is jöhet Zsiday szerint - Tóth Jani
" Természetesen nem jöhet hiszen a Kormány lépni fog!!..."
[ 2018-01-14 ] Meglepő lenne, ha ezt be mernék vállalni Orbánék választás előtt - Tóth Jani
" Miért ne mernék hiszen a 200 ezer közmunkás amúgy se..."
[ 2018-01-14 ] Orbán az EU-ról és Berlinről: nem fizetnek, de szidnak minket - Tóth Jani
" A mocskos szemétládák csak szidnak minket, de a lóvé..."
További témák >>
hirdetés
.