Vállalatok
2000. október 1. 13:00:00
Industrial parks on the increase
Over the last three years companies locating to industrial parks have made investments of 230 billion forints and spent 8 billion forints on building up infrastructure, of which 3 billion forints came from government subsidies. Companies operating in industrial parks employ 60,000 people, and it is estimated that in the future around a third of industrial output will come from the parks. Last year the Ministry of Economic Affairs gave permission to a further 37 applicants to use the title industrial park, thus putting the number of locations where this modern form of enterprise can be found at 112.
.
2000. október 1. 13:00:00
Építsetek vasutat, százat, ezeret!
Uniós csatlakozásunk egyik kritikus pontja a közlekedési fejezetben foglaltak megvalósítása. A Magyar Államvasutak (MÁV) Rt. átalakításához 10 év alatt, mintegy 1000 milliárd forintra van szükség, míg a Győr-Sopron-Ebenfurt (GYSEV) vasúttársaság állami garanciavállalást kért öt, egyenként 800 millió forint rtékű mozdony beszerzéséhez. A MÁV privatizációja egyébként legkorábban 2004-ben valósulhat meg.
.
2000. október 1. 13:00:00
Gyarapodik az ipari parkok száma
Az elmúlt három évben 230 milliárd forintot invesztáltak az ipari parkokba települt vállalkozások beruházásaikra, az infrastruktúra kiépítésére pedig 8 milliárd forintot költöttek, melyből 3 milliárdot tett ki az állami támogatás. A parkokban működő vállalkozások 60 ezer alkalmazottal dolgoznak, becslések szerint a jövőben az ipari termelés körülbelül harmada ezekből a parkokból kerül majd ki. A Gazdasági Minisztérium múlt évben újabb 37 pályázónak ítélte oda az ipari park címet, így ez a korszerű vállalkozási forma már az ország 112 pontján megtalálható.
.
2000. szeptember 30. 13:00:00
A logisztikán múlik az e-boltok jövője
A Progresszív Kerekasztal 2000. évi konferenciáján több mint 300 érdeklődő képviselte az élelmiszerkereskedelmet és - ipart. A rendezvény - idén először - három napon keresztül zajlott. Az előadások az élelmiszerkereskedelem tapasztalatait, jövőjét, várható trendjeit járták körül. Több előadás is foglalkozott az elektronikus kereskedelemmel. A "Hatékonyság, Minőség, Technológia" címet kapott blokkja a rendezvény harmadik napján, péntek délelőtt került sor.
.
2000. szeptember 30. 13:00:00
Optimised distribution
Today the shops of Plus Élelmiszer Diszkont Kft. can be found in almost every town. The national network of 120 shops is being continuously expanded. Deliveries to the outlets are carried out to a strictly determined timetable. The accuracy of delivery times is ensured by a vehicle optimisation programme.
.
2000. szeptember 30. 13:00:00
Optimalizált disztribúció
Ma már szinte minden városban megtalálhatók a Plus Élelmiszer Diszkont Kft. üzletei. Az országosan 120 boltból álló hálózatot folyamatosan bővítik. Az üzletekbe történő áruszállítást előre meghatározott, szigorú ütemterv alapján végzik. Az áru érkezésének pontosságát egy számítógép járatoptimalizáló program biztosítja.
.
2000. szeptember 30. 13:00:00
Részben az egész
A termelés és az elosztás költségeinek csökkentésének egyik legfőbb eszköze a logisztika. A különböző ágazatokhoz tartozó vállalatok éppen ezért igyekeznek megtenni mindent annak érdekében, hogy a termelőhelyektől a fogyasztóig ívelő anyagáramlást - legalábbis - az optimumhoz közelítő módon alakítsák ki. Így indokolja egyik felsőoktatási intézményünk azt: miért tartotta fontosnak, hogy képzési szerkezetén belül logisztikai szakirányt alakítson ki. Éppen ezért kissé furcsa, hogy az üzleti iskolák - amelyek egyébként az esetek zömében - jól hasznosítható tudást adnak át hallgatóiknak még nem indítottak önállóan logisztikus képzést. Ugyanakkor az is tény, hogy egyéb képzési formáik között - afféle választható modulként - szerepel a fenti képzési forma.
.
2000. szeptember 30. 13:00:00
The future of e-shops depends on logistics
Over 300 participants represented the food industry and retail sector at the Progresszív Round Table 2000. This year was the first in which the conference lasted three days. The presentations gave an outline of the experiences to date of the food sector, as well as the trends expected in future. Several presentations were concerned with electronic commerce. The series of lectures entitled "Efficiency, Quality, Technology" was held on the third day, Friday. In his introductory speech topic leader István Matus, CEO of Bestfoods, outlined the main defining factors of the market. In his opinion it is only possible to survive in the long term by setting high targets. One has to be different with regard to selection, services, price, innovation, and the list goes on.
.
2000. szeptember 30. 13:00:00
It pays to specialise
The main means of reducing the costs of distribution is logistics. This is why companies from the various sectors are trying to do everything they can to optimise - as much as possible - the flow of goods from the places of production to the consumer. This is the justification given by higher education institutes for the importance of creating a logistical major within their syllabus structures. This is precisely what make it so strange that business schools, which in the majority of cases teach extremely practical skills, have not started their own logistical training courses. However, it is also true that the above mentioned form of training does exist among the miscellaneous training courses, as a kind of optional module.
.
2000. szeptember 19. 13:00:00
Az információtechnológia stratégiai szerepe a vállalatoknál
A jelen, de főleg a jövő a korszerű csapatmunkát megvalósító vállalatoké. A soha nem látott versenyben egyre nagyobb szerep jut az információtechnológiának.
.
2000. szeptember 15. 13:00:00
Az új gazdaság társadalmi hatásai
Vannak eszmék, ideológiák, amelyek felett eljár az idő. Eszmék, ideológiák, amelyek gátolják az embert, a társadalmakat, hogy megfelelő választ adjanak a kor kihívásaira. Vajon az információs technológiai forradalom adta eszközök és az ezek kínálta szinte felmérhetetlen lehetőségek juttatták el a világot ahhoz, hogy ne csak a gazdaság érdemelje ki az “új” jelzőt, hanem a társadalom és az egyes emberek gondolkodásmódja is? Ez a kérdés mindnyájunkat érint, s nem mindegy, milyen válaszok születnek, s ezeket milyen tettek követik. Ezért szeretnénk az elkövetkező hónapokban e hasábokon fórumot adni a társadalmi átalakulást érintő kérdéseknek, dilemmáknak, véleményeknek.
.
2000. szeptember 15. 13:00:00
Változásmenedzsment
A változásmenedzsment fogalmának tisztázásához előbb a változás két alapvető fajtáját kell megkülönböztetnünk. Az elsőfokú vagy morfostatikus változás egy adott rendszeren belül zajlik, amely maga változatlan marad. A másodfokú vagy morfogenetikus változás magának a rendszernek a megváltozása.
.
2000. szeptember 2. 13:00:00
Technomenedzsment
Mi a technomenedzsment? Egy kb. két évtizedes múltú, dinamikusan fejlődő, világszerte igen népszerű menedzsment szakterület, amit Magyarországon sajnos még mindig alig ismernek. Bemutatásához mindenekelőtt tisztáznunk kell néhány alapfogalmat.
.
2000. augusztus 31. 13:00:00
Cafeteria és részvényopció
Sokan még mindig attól tartanak, ha kiadják titkaikat, a konkurencia lemásolja frappáns ötleteiket, egy kicsit ráígér, és máris sorban állnak náluk mondjuk a legkeresettebb informatikusok.
.
2000. augusztus 28. 13:00:00
Hajógyári capriccio
.
2000. augusztus 21. 13:00:00
Trénerválasztás
Olyan ebédet főzni, ami a tipegő, a kamasz, a szülők és nagyszülők számára egyszerre tápláló, egészséges és ízletes: nem kis feladat. Szeretni kell hozzá a család minden tagját, ismerni és elfogadni mindegyikük jogos igényeit. Egy szervezet tagjainak képzési szükségletei igen változatosak, hiszen előképzettségük, tevékenységük, meglévő készségeik, képességeik, tapasztalataik és motivációjuk is más. Ahhoz, hogy eredményes tréningeket tarthassunk, ismernünk kell a szervezetet és a résztvevőket egyaránt. Nekik szóló tréningprogramot csak velük együttműködve tudunk kialakítani.
.
2000. augusztus 16. 13:00:00
Még futjuk az e-köröket
Az e-business ugyan - elsősorban a tőzsdei események hatására - kicsit veszített korábbi varázsából, de a érdeklődés még mindig nem lankad iránta. Azonban most már a PR jellegű információdömpingbe kissé beleunva, inkább a gyakorlati oldalra kíváncsi a fenti témában tartott előadások, konferenciák közönsége. Az említett területtel foglakozó közelmúltbeli események - egy, a BKÁE Vezetőképző Intézete és a Central Europe Business Centre (CEBC) közös rendezésében tartott konferencia, majd azt követő panelbeszélgetés és az E&Y biztonságot és jogot érintő tájékoztatója - kapcsán készült összeállításban a gyakorlati, illetve a hazai fejlődést fékező kérdésekre igyekeztünk koncentrálni.
.
2000. augusztus 14. 13:00:00
Gazdálkodj okosan... a szoftverekkel!
A szoftver-jogtisztaság kérdése mindig vegyes reakciókat vált ki a felhasználókból, ami érthető. Egyrészt, mert a szoftverárak hazánkban még a fizetésekhez képest mindig aránytalanul magasak (ez a magánszféra "ingyen tulajdonlási készségére" lehet magyarázat), a gyártó és/vagy forgalmazó cégek licencpolitikája pedig jelentősen eltérhet egymástól, s legkevésbé a felhasználók számára kedvező. Másrészt (s lenne még tovább is, de egyelőre itt megállunk), mert az "ahány ház, annyi szokás" ezen a területen is igaz. A szerzői jogi törvény szabályozta szoftver-jogvédelemre kontinensenként s azon belül is országonként más-más szankciók, szabályozások érvényesek, és a felgöngyölített esetekre az "áment" mindig az adott országban uralkodó törvények alapján mondják ki.
.
2000. augusztus 7. 13:00:00
Trendek - magyar módra (Integrált vállalatirányítasi rendszerek)
A hazai helyzetet öt tanácsadó, két rendszerintegrátor, valamint tizenöt multinacionális vállalat termékét forgalmazó, illetve öt hazai fejlesztő és bevezető céggel készült interjúk alapján kíséreljük meg áttekinteni. Látszólag fordítva ülünk a lóra, mivel először a beszélgetések alapján kirajzolódott hazai trendeket igyekszünk összefoglalni, és csak ezt követően térünk rá a jelenlegi helyzet összegzésére, a helyi problémák megvitatására. Azonban úgy gondoljuk, jobban érthetővé válnak az utóbbi kapcsán előjött gondok, miértek és piaci vélemények a későbbi irányok és elvárások ismeretében.
.
2000. augusztus 7. 00:00:00
Hopp és kopp
A kelet-európai piacokat nem, de nyugatiakat és az amerikaiakat annál intenzívebben figyelő Gartner Group kutatási eredményei alapján az alábbiakban áttekintjük az Y2K megoldása utáni ERP-piaci helyzetet. Ez követően kitérünk a változásokra utaló előrejelzésekre is.
.
2000. augusztus 5. 13:00:00
Információéhség - felsőfokon
Ma már elavult gondolkodásmódra vall csak tranzakciós rendszerekről beszélni - hallottuk több piaci szereplőtől is a vállalatirányítási rendszerekkel kapcsolatos trendekről és hazai tapasztalatokról szóló összeállításunk készítése során. A trendek - s ezzel együtt a forgalmazók orientációja (az átlagos felhasználók valós igényei egyelőre még nem) - az ERP-k background rendszerekkel (CRM, SCM, KM, e-business) való szimbiózisát helyezik előtérbe. Ezért, mint mondják, ma már nem a lassan infrastruktúrának számító ERP-re, hanem az említett megoldásokra kellene a hangsúlyt helyezni. Bár igazságtartalma vitathatatlan, ma még inkább marketingszempontok munkálnak a felvetés mögött. Engedve azonban a felvázolt trendnek, az utóbbi hetek, hónapok rendezvényein elhangzottakból kiemeltünk néhány, remélhetőleg a jövőbeni üzletpolitika és üzletifolyamat-fejlesztések szempontjából használható gondolatot.
.
2000. március 31. 13:00:00
Emberi tőke és Informatika
.
2000. február 2. 12:00:00
The Connected Corporation
The following is a brief excerpt from, "The Connected Corporation," being distributed at the World Economic Forum Annual Meeting 2001 by Accenture.
.
2000. január 30. 12:00:00
Szavakból szőtt szisztéma: a coaching
"A megoldásnak mindegy, hogy honnan jön a probléma" - világít rá az ismert aforizma a coaching egyik fõ filozófiai alapjára. Az alábbiakban azt próbáljuk kideríteni, valójában mitõl is eredményes ez a módszer.
.
2000. január 25. 12:00:00
A fáziskésés előnyei - Internetboom Magyarországon
A Piaci és Profit cikke a hazai internetes piacot veszi górcső alá a tavalyi évet bezárólag.

72154 Vállalatok cikk arra vár, hogy elolvassa őket

hirdetés
125 éve született a Mirage repülőgépek atyja125 éve született a Mirage repülőgépek atyja

1892. január 22-én született Marcel Dassault.

.
Olvasói sarok - fórum
[ 2017-01-20 ] Már 400 milliárdot kaszált az állam a letelepedési kötvényeken - Kázmér
" Jó sok pénzt kiárultak a Hazából... ..."
[ 2017-01-19 ] Itt egy magyarázat, miért keresünk sokkal kevesebbet, mint Nyugaton - BalintZ
" Előző állításom, miszerint a bérek is szerepelnek az..."
[ 2017-01-19 ] Porig alázta Trumpot a német alkancellár - figyelek
" Azt azért ne felejtsük el közben, hogy az autógyártá..."
[ 2017-01-16 ] Trump: Merkel "katasztrofális hibát" követett el - egyember
" Trump is: MEGSZÜLETETT! ..."
[ 2017-01-15 ] Balázsék új helye a leghallgatottabb kereskedelmi rádió - csacsalo
" A korrektséghez hozzátartozott volna jelezni, hogy a..."
További témák >>
hirdetés
.