Vállalatok
2000. november 10. 12:00:00
Regular report 2000
.
2000. november 8. 12:00:00
EU országjelentése hazánk felkészültségéről
Magyarország változatlanul teljesíti az Európai Unióhoz való csatlakozás koppenhágai kritériumait - állapítja meg az Európai Bizottság szerdán közzétett idei ország-jelentése, amely az ország EU-tagságra való felkészültségét értékeli.
.
2000. november 8. 12:00:00
Országjelentés2000
.
2000. november 8. 12:00:00
28 ezer cég nem teljesítette törvényi kötelezettségét
Az érintett 92 ezer rt. és kft. közül mintegy 32 ezer cég nem teljesítette a törvényben előírt tőkeemelés cégbírósági bejelentését az augusztus 16-i határidőig.
.
2000. november 8. 12:00:00
Az Európai Bizottság az EU bővítésről
Az Európai Bizottság szerdán bővítési stratégiai dokumentumot fogadott el, annak érdekében, hogy a legelőrébb tartó tagjelölt országokkal - köztük Magyarországgal - 2002-ben befejezhesse a csatlakozási tárgyalásokat.
.
2000. november 8. 12:00:00
Késik az EU csatlakozás?
A Financial Times szerint csaknem biztosra vehető, hogy a hivatalosan emlegetett időpontokhoz képest csúszni fog az Európai Unió bővítése, mert a csatlakozási tárgyalások a legelőrébb tartó jelöltekkel is még legalább másfél évig tartanak.
.
2000. november 8. 12:00:00
Változó adótörvények
Az adósávok módosulnak, az adókulcsok viszont változatlanok maradnak a személyi jövedelemadózásban a parlamentben kedden elfogadott adótörvényekről szóló törvényjavaslat értelmében. Az általános forgalmi adó alapvető szabályai nem változnak, a családi kedvezményre jogosultak köre bővül 2001-ben.
.
2000. november 7. 12:00:00
Surányi : magas olajárak hatása az inflációra
A jegybank elnöke szerint az olajárak 4 százalékkal növelték a csatlakozó országok inflációját.
.
2000. november 7. 12:00:00
Lassabban csökken az infláció?
Az OECD előrejelzése szerint Magyarországon 2001-2002-ben mérsékelt ütemű infláció növekedés várható.
.
2000. november 7. 12:00:00
Bizalmatlanok az internetes vásárlók?
Az internetes vásárlások négyötöde a vásárlók bizalmatlansága miatt végül nem vezet tényleges megrendeléshez.
.
2000. november 6. 16:07:00
40 ezer Forint lesz a minimálbér
Az országos munkáltatói szervezetek csak akkor járulnak hozzá a minimálbér 40 ezer forintra emeléséhez, ha az egészségügyi hozzájárulás radikálisan csökken, s ha a nehéz helyzetbe kerülő vállalkozások kompenzációt kapnak. Mindezek teljesülésére semmi esély nincs. Így az Országos Munkaügyi Tanácsban nem lesz megállapodás, és a kormány saját hatáskörében dönthet.
.
2000. november 3. 12:00:00
Compfair 2000 beszámoló
Megint a károgóknak lett igazuk! Sajnos az eseményt felvezető negatív hangok megalapozottak voltak, az idei Compfairen sem sikerült maradandót "alkotni".
.
2000. október 31. 12:00:00
Zsákutca az m-commerce?
A közeli években az európai fogyasztók még várhatóan szinte semmit sem fognak vásárolni interneten keresztül mobiltelefon-hívás útján.
.
2000. október 31. 12:00:00
Internet-szolgáltatók tiltakozása
Tizennégy internet-szolgáltató, illetve internetes cég tiltakozását fejezte ki hétfőn Körmendy-Ékes Judit, az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) elnökének múlt heti nyilatkozata miatt.
.
2000. október 26. 13:00:00
Egymillió internet felhasználó Magyarországon
Egy konferencián a CIB Bank vezérigazgatója szerint ma hazánkban ennyi embernek van lehetősége használni a világhálót.
.
2000. október 25. 13:00:00
Az ORTT net-törvényt készít?
Mint arról több lap is beszámolt az Internet Hungary Konferencián a tartalom szolgáltatók megütközéssel fogadták Körmendy-Ékes Judit az ORTT elnökének azon véleményét, amely szerint Magyarországon további szabályok kellenek az internetre vonatkozólag.
.
2000. október 13. 13:00:00
Combined transportation
During combined transportation, the supply chain is made up of at least two modes of transportation, with not only the goods transferred, but also the transportation vehicle. The greatest part of the journey is made by rail, river or sea, using the shortest route for loading and unloading.
.
2000. október 13. 13:00:00
Awaiting development
The Hungarian section of the Danube was a main transportation route before 1989, but a great deal of trade was taken over by road transport. The Danube-Rhine-Main corridor, especially after the connection with the Black Sea, has gained a greater role in river transportation. River traffic is most economical in the case of large long distance deliveries where speed is not a priority.
.
2000. október 13. 13:00:00
Hajóvonták találkozása
A Duna magyarországi szakasza fő szállítási útvonal volt 1989 előtt, de forgalmának nagy részét elhódította a vasút. A Duna-Rajna-Majna csatornával létrejött a belvízi összeköttetés a Fekete- és az Északi tenger között. A hajózás leginkább a nagy tömegű, gyors továbbítást nem kívánó, nagy távolságú áruszállításban a gazdaságos.
.
2000. október 13. 13:00:00
Kombinált a fuvarozás
A kombinált fuvarozás során legalább két szállítóeszköz alkotja a szállítási láncot, melyben nem a szállított áru kerül átrakodásra, hanem az azt szállító eszköz. Az útvonal nagy részén az árut vasúton, folyami úton, vagy tengeri úton szállítják a lehető legrövidebb le- és felrakodási út igénybevételével.
.
2000. október 6. 13:00:00
Keleti piacokban van a szervizláncok jövője
A kamionforgalmazó vállalatok Magyarországon a '90-es évektől kezdték kiépíteni szervízhálózatukat. Az eltelt egy évtized alatt kihelyezett szervizpontjaik megfelelően kielégítik a jelenlegi igényeket. Ezek a bázisok általában régi üzemek helyére települtek, vagy nagyobb vásárlókból, partnerekből alakultak ki. A hálózat bővítésére nincs szükség, az iparág jövője a keleti blokkban rejlik. Távlati cél közé tartozik Bosznia-Hercegovina, Románia szervízhálózatának kiépítése, de az ottani nehéz gazdasági viszonyok szükségessé teszik a hosszas és meggondolt tervezést.
.
2000. október 6. 13:00:00
The generation gap
At the end of the '90s forklift developers came up with modern batteries and electronic equipment that solved, albeit not at a single stroke, the previous operating problems of less up-to-date machines. It is estimated that today the proportion of motorised to electrical forklifts is 60/40, but rapid innovation and movements in the market mean that this ration is moving towards the 50/50 mark. We spoke to Gyula Giczy, CEO of TWS Kft., about the aforementioned generation gap.
.
2000. október 6. 13:00:00
Generációs különbségek
A '90-es évek végére olyan korszerű akkumulátorokkal és elektronikus berendezésekkel jelentkeztek az elektromos targoncák fejlesztői, amelyek ha nem is egycsapásra, de megoldották a korszerűtlenebb gépek korábbi üzemeltetési problémáit. Prognózisok szerint a motoros és elektromos targoncák előfordulásának aránya ma még 60/40 százalék a gyors innovációnak és a piacmozgásnak köszönhetően azonban ez az arány egyre inkább az 50/50 százalék felé tolódik. Giczy Gyulával, a TWS Kft. ügyvezető igazgatójával az említett generációs különbségekről beszélgettünk.
.
2000. október 6. 13:00:00
Service networks look to the east
It was in the 'nineties that companies dealing with lorry sales started building up their service networks in Hungary. The service points that have appeared over the last decade are adequate to meet current demand. The service centres were generally located on former factory sites, with the refurbishment of existing assembly halls and vehicle pans making it possible to reduce starting costs. Other service centres were formed by the larger clients and partners of the companies. There is no need to expand the network, the future lies in the Eastern Bloc. Long term goals include the building up of service networks in Bosnia-Herzegovina and Romania, but the difficult economic conditions there make long and considered planning necessary.
.
2000. október 3. 13:00:00
Futnak a munka után
Úgy tűnik, hamarosan Magyarországon is elfogadottá válhat az a gyakorlat, hogy a magasan képzett vezetők akár a költözéssel járó átmeneti fáradalmakat is vállalják ahhoz, hogy elfoglalják új munkahelyüket – még akkor is, ha ez több száz kilométernyi távolságot jelent is eddig megszokott életterüktől. A Nicholson International Humán Erőforrás Tanácsadó cég szerint mindez abból a felismerésből fakad, hogy a cégek működése a gazdasági mutatók mellett nagyban függ a vezetők tudásától, szakmai, emberi tapasztalataitól, s nem utolsó sorban személyes tulajdonságaiktól.
.
2000. október 3. 13:00:00
With knife and fork
The first vehicle that could be described as a forklift appeared on the materials handling market around 30-40 years ago. In this area it was the vehicle-industry crisis that brought the real breakthrough. While production lines stood idle in the seventies, the question arose of what could be done with all the existing engines and gearboxes. The evolution of the forklift has been unbroken since then. Developers are continuously presenting their latest ideas, not only ergonomic innovations, but also the perfection of the lifting gear, which assists in the process of loading.
.
2000. október 3. 13:00:00
Késsel, villával
Az első targoncának nevezett jármű hozzávetőlegesen 30-40 éve jelent meg az anyagmozgatási gépek piacán. Ezen a területen az autóipari válság hozott áttörést. Amikor a ’70-es években üresjáraton álltak a gyártósorok, felvetődött a kérdés, vajon mire lehetne használni a meglévő motor és sebességváltó készletet. A targoncák fejlődési üteme töretlen, a fejlesztők egyre több ötlettel állnak elő, nemcsak ergonómiai újításokat vezetnek be, hanem a rakodást is elősegítik az emelőszerkezetek tökéletesítésével.
.
2000. október 3. 13:00:00
Minden az azonosítással kezdődik
A raktárakkal szembeni legfőbb követelmény, hogy minimális helyigénnyel, maximális helykihasználtsággal, a lehető legnagyobb áruáteresztő képességgel rendelkezzenek. Raktártechnológia területén az informatika bevezetése nem hozott lényeges áttörést. A raktári folyamatokban az áruk mozgatása során minden az áru azonosításával, és a raktárban való fellelhetőségének megadásával kezdődik, így a vonalkódok alkalmazása a legkritikusabb pontokon ad segítséget a raktári dolgozóknak, a lehető leghatékonyabb módon.
.
2000. október 3. 13:00:00
Mi van az üveghegyen túl?
A magyar csomagolási szokások megfelelnek a nyugat-európai trendeknek, bár területenként nehéz volt megbirkózni a fogyasztói szokásokkal. A csomagolóipari cégek – működjenek bármilyen területen – látnak fantáziát saját piacukon. Minden területnek megvannak a maga lehetőségei bár sok esetben szorulnának e cégek nagyobb kormányzati támogatásra.
.
2000. október 1. 13:00:00
Építsetek vasutat, százat, ezeret!
Uniós csatlakozásunk egyik kritikus pontja a közlekedési fejezetben foglaltak megvalósítása. A Magyar Államvasutak (MÁV) Rt. átalakításához 10 év alatt, mintegy 1000 milliárd forintra van szükség, míg a Győr-Sopron-Ebenfurt (GYSEV) vasúttársaság állami garanciavállalást kért öt, egyenként 800 millió forint rtékű mozdony beszerzéséhez. A MÁV privatizációja egyébként legkorábban 2004-ben valósulhat meg.

74195 Vállalatok cikk arra vár, hogy elolvassa őket

hirdetés
Elfogóhálót és gránátokat is bevethet a NAV a jövőbenElfogóhálót és gránátokat is bevethet a NAV a jövőben

Augusztus 24-ig lehet véleményezni a kormany.hu-ra felkerült tervezetet.

.
Olvasói sarok - fórum
[ 2017-08-19 ] Hatalmas betonszörnyeteget épít Mészáros Lőrinc az egyik legszebb magyar kirándulóhelyhez - Becsapott
" Reméljük egyszer le is bontja a szörnyet, rekultivál..."
[ 2017-08-18 ] Iszonyúan sok taxis verte át az utasait nyáron - Tóth Jani
" Be kellene náluk is vezetni egy UBER jellegű rendsze..."
[ 2017-08-16 ] Felkopik az álla Mészáros Lőrinc alkalmazottjainak - Tóth Jani
" Örüljenek neki hogy nem közmunkásként kell dolgozniu..."
[ 2017-08-15 ] Nem elég már a szlovéneknek a csóró magyar turista, rámennek a pénzes nyugatiakra - gubaba
" Hülyeség! Szlovénia még elérhető a magyarok számára ..."
[ 2017-08-11 ] Nem vicc: Mészáros Lőrinc bebukott egy közbeszerzést - symple
" "Ne mindig mi nyerjünk!" Nem is tudom, hogy k..."
További témák >>
hirdetés
.