Vállalatok
2000. október 31. 12:00:00
Zsákutca az m-commerce?
A közeli években az európai fogyasztók még várhatóan szinte semmit sem fognak vásárolni interneten keresztül mobiltelefon-hívás útján.
.
2000. október 26. 13:00:00
Egymillió internet felhasználó Magyarországon
Egy konferencián a CIB Bank vezérigazgatója szerint ma hazánkban ennyi embernek van lehetősége használni a világhálót.
.
2000. október 25. 13:00:00
Az ORTT net-törvényt készít?
Mint arról több lap is beszámolt az Internet Hungary Konferencián a tartalom szolgáltatók megütközéssel fogadták Körmendy-Ékes Judit az ORTT elnökének azon véleményét, amely szerint Magyarországon további szabályok kellenek az internetre vonatkozólag.
.
2000. október 13. 13:00:00
Combined transportation
During combined transportation, the supply chain is made up of at least two modes of transportation, with not only the goods transferred, but also the transportation vehicle. The greatest part of the journey is made by rail, river or sea, using the shortest route for loading and unloading.
.
2000. október 13. 13:00:00
Awaiting development
The Hungarian section of the Danube was a main transportation route before 1989, but a great deal of trade was taken over by road transport. The Danube-Rhine-Main corridor, especially after the connection with the Black Sea, has gained a greater role in river transportation. River traffic is most economical in the case of large long distance deliveries where speed is not a priority.
.
2000. október 13. 13:00:00
Hajóvonták találkozása
A Duna magyarországi szakasza fő szállítási útvonal volt 1989 előtt, de forgalmának nagy részét elhódította a vasút. A Duna-Rajna-Majna csatornával létrejött a belvízi összeköttetés a Fekete- és az Északi tenger között. A hajózás leginkább a nagy tömegű, gyors továbbítást nem kívánó, nagy távolságú áruszállításban a gazdaságos.
.
2000. október 13. 13:00:00
Kombinált a fuvarozás
A kombinált fuvarozás során legalább két szállítóeszköz alkotja a szállítási láncot, melyben nem a szállított áru kerül átrakodásra, hanem az azt szállító eszköz. Az útvonal nagy részén az árut vasúton, folyami úton, vagy tengeri úton szállítják a lehető legrövidebb le- és felrakodási út igénybevételével.
.
2000. október 6. 13:00:00
The generation gap
At the end of the '90s forklift developers came up with modern batteries and electronic equipment that solved, albeit not at a single stroke, the previous operating problems of less up-to-date machines. It is estimated that today the proportion of motorised to electrical forklifts is 60/40, but rapid innovation and movements in the market mean that this ration is moving towards the 50/50 mark. We spoke to Gyula Giczy, CEO of TWS Kft., about the aforementioned generation gap.
.
2000. október 6. 13:00:00
Generációs különbségek
A '90-es évek végére olyan korszerű akkumulátorokkal és elektronikus berendezésekkel jelentkeztek az elektromos targoncák fejlesztői, amelyek ha nem is egycsapásra, de megoldották a korszerűtlenebb gépek korábbi üzemeltetési problémáit. Prognózisok szerint a motoros és elektromos targoncák előfordulásának aránya ma még 60/40 százalék a gyors innovációnak és a piacmozgásnak köszönhetően azonban ez az arány egyre inkább az 50/50 százalék felé tolódik. Giczy Gyulával, a TWS Kft. ügyvezető igazgatójával az említett generációs különbségekről beszélgettünk.
.
2000. október 6. 13:00:00
Keleti piacokban van a szervizláncok jövője
A kamionforgalmazó vállalatok Magyarországon a '90-es évektől kezdték kiépíteni szervízhálózatukat. Az eltelt egy évtized alatt kihelyezett szervizpontjaik megfelelően kielégítik a jelenlegi igényeket. Ezek a bázisok általában régi üzemek helyére települtek, vagy nagyobb vásárlókból, partnerekből alakultak ki. A hálózat bővítésére nincs szükség, az iparág jövője a keleti blokkban rejlik. Távlati cél közé tartozik Bosznia-Hercegovina, Románia szervízhálózatának kiépítése, de az ottani nehéz gazdasági viszonyok szükségessé teszik a hosszas és meggondolt tervezést.
.
2000. október 6. 13:00:00
Service networks look to the east
It was in the 'nineties that companies dealing with lorry sales started building up their service networks in Hungary. The service points that have appeared over the last decade are adequate to meet current demand. The service centres were generally located on former factory sites, with the refurbishment of existing assembly halls and vehicle pans making it possible to reduce starting costs. Other service centres were formed by the larger clients and partners of the companies. There is no need to expand the network, the future lies in the Eastern Bloc. Long term goals include the building up of service networks in Bosnia-Herzegovina and Romania, but the difficult economic conditions there make long and considered planning necessary.
.
2000. október 3. 13:00:00
Mi van az üveghegyen túl?
A magyar csomagolási szokások megfelelnek a nyugat-európai trendeknek, bár területenként nehéz volt megbirkózni a fogyasztói szokásokkal. A csomagolóipari cégek – működjenek bármilyen területen – látnak fantáziát saját piacukon. Minden területnek megvannak a maga lehetőségei bár sok esetben szorulnának e cégek nagyobb kormányzati támogatásra.
.
2000. október 3. 13:00:00
Futnak a munka után
Úgy tűnik, hamarosan Magyarországon is elfogadottá válhat az a gyakorlat, hogy a magasan képzett vezetők akár a költözéssel járó átmeneti fáradalmakat is vállalják ahhoz, hogy elfoglalják új munkahelyüket – még akkor is, ha ez több száz kilométernyi távolságot jelent is eddig megszokott életterüktől. A Nicholson International Humán Erőforrás Tanácsadó cég szerint mindez abból a felismerésből fakad, hogy a cégek működése a gazdasági mutatók mellett nagyban függ a vezetők tudásától, szakmai, emberi tapasztalataitól, s nem utolsó sorban személyes tulajdonságaiktól.
.
2000. október 3. 13:00:00
Késsel, villával
Az első targoncának nevezett jármű hozzávetőlegesen 30-40 éve jelent meg az anyagmozgatási gépek piacán. Ezen a területen az autóipari válság hozott áttörést. Amikor a ’70-es években üresjáraton álltak a gyártósorok, felvetődött a kérdés, vajon mire lehetne használni a meglévő motor és sebességváltó készletet. A targoncák fejlődési üteme töretlen, a fejlesztők egyre több ötlettel állnak elő, nemcsak ergonómiai újításokat vezetnek be, hanem a rakodást is elősegítik az emelőszerkezetek tökéletesítésével.
.
2000. október 3. 13:00:00
With knife and fork
The first vehicle that could be described as a forklift appeared on the materials handling market around 30-40 years ago. In this area it was the vehicle-industry crisis that brought the real breakthrough. While production lines stood idle in the seventies, the question arose of what could be done with all the existing engines and gearboxes. The evolution of the forklift has been unbroken since then. Developers are continuously presenting their latest ideas, not only ergonomic innovations, but also the perfection of the lifting gear, which assists in the process of loading.
.
2000. október 3. 13:00:00
Minden az azonosítással kezdődik
A raktárakkal szembeni legfőbb követelmény, hogy minimális helyigénnyel, maximális helykihasználtsággal, a lehető legnagyobb áruáteresztő képességgel rendelkezzenek. Raktártechnológia területén az informatika bevezetése nem hozott lényeges áttörést. A raktári folyamatokban az áruk mozgatása során minden az áru azonosításával, és a raktárban való fellelhetőségének megadásával kezdődik, így a vonalkódok alkalmazása a legkritikusabb pontokon ad segítséget a raktári dolgozóknak, a lehető leghatékonyabb módon.
.
2000. október 1. 13:00:00
Industrial parks on the increase
Over the last three years companies locating to industrial parks have made investments of 230 billion forints and spent 8 billion forints on building up infrastructure, of which 3 billion forints came from government subsidies. Companies operating in industrial parks employ 60,000 people, and it is estimated that in the future around a third of industrial output will come from the parks. Last year the Ministry of Economic Affairs gave permission to a further 37 applicants to use the title industrial park, thus putting the number of locations where this modern form of enterprise can be found at 112.
.
2000. október 1. 13:00:00
Gyarapodik az ipari parkok száma
Az elmúlt három évben 230 milliárd forintot invesztáltak az ipari parkokba települt vállalkozások beruházásaikra, az infrastruktúra kiépítésére pedig 8 milliárd forintot költöttek, melyből 3 milliárdot tett ki az állami támogatás. A parkokban működő vállalkozások 60 ezer alkalmazottal dolgoznak, becslések szerint a jövőben az ipari termelés körülbelül harmada ezekből a parkokból kerül majd ki. A Gazdasági Minisztérium múlt évben újabb 37 pályázónak ítélte oda az ipari park címet, így ez a korszerű vállalkozási forma már az ország 112 pontján megtalálható.
.
2000. október 1. 13:00:00
Építsetek vasutat, százat, ezeret!
Uniós csatlakozásunk egyik kritikus pontja a közlekedési fejezetben foglaltak megvalósítása. A Magyar Államvasutak (MÁV) Rt. átalakításához 10 év alatt, mintegy 1000 milliárd forintra van szükség, míg a Győr-Sopron-Ebenfurt (GYSEV) vasúttársaság állami garanciavállalást kért öt, egyenként 800 millió forint rtékű mozdony beszerzéséhez. A MÁV privatizációja egyébként legkorábban 2004-ben valósulhat meg.
.
2000. október 1. 13:00:00
Dollár százmilliók úsznak el
Az International Data Corporation szerint a szoftver piac legnagyobb szelete az alkalmazásokhoz kötődik. Ennek volumene meghaladta a 135 milliárd dollárt. Az Business Software Alliance (BSA) viszont arra figyelmeztet, hogy a kelet-európai régióban kiugróan magas (76 százalék) az illegális szoftverek felhasználási aránya. Ez pedig dollár százmilliókban mérhető adóbevétel kiesést okoz a vizsgálatba bevont államoknak. A honi cégek legtöbb gondja az adatbiztonsággal kapcsolatos.
.
2000. október 1. 13:00:00
Hundreds of millions of dollars out the window?
According to the International Data Corporation the largest slice of the software market is that of applications. The volume of this segment has reached over 135 billion dollars. The Business Software Alliance (BSA) however, warns that the proportion of pirate software used in the East European region is extremely high (76 per cent). This is causing lost tax revenues running into the hundreds of millions for the countries included in the study. The greatest problem for Hungarian companies are related to data protection.
.
2000. szeptember 30. 13:00:00
Optimised distribution
Today the shops of Plus Élelmiszer Diszkont Kft. can be found in almost every town. The national network of 120 shops is being continuously expanded. Deliveries to the outlets are carried out to a strictly determined timetable. The accuracy of delivery times is ensured by a vehicle optimisation programme.
.
2000. szeptember 30. 13:00:00
A logisztikán múlik az e-boltok jövője
A Progresszív Kerekasztal 2000. évi konferenciáján több mint 300 érdeklődő képviselte az élelmiszerkereskedelmet és - ipart. A rendezvény - idén először - három napon keresztül zajlott. Az előadások az élelmiszerkereskedelem tapasztalatait, jövőjét, várható trendjeit járták körül. Több előadás is foglalkozott az elektronikus kereskedelemmel. A "Hatékonyság, Minőség, Technológia" címet kapott blokkja a rendezvény harmadik napján, péntek délelőtt került sor.
.
2000. szeptember 30. 13:00:00
Részben az egész
A termelés és az elosztás költségeinek csökkentésének egyik legfőbb eszköze a logisztika. A különböző ágazatokhoz tartozó vállalatok éppen ezért igyekeznek megtenni mindent annak érdekében, hogy a termelőhelyektől a fogyasztóig ívelő anyagáramlást - legalábbis - az optimumhoz közelítő módon alakítsák ki. Így indokolja egyik felsőoktatási intézményünk azt: miért tartotta fontosnak, hogy képzési szerkezetén belül logisztikai szakirányt alakítson ki. Éppen ezért kissé furcsa, hogy az üzleti iskolák - amelyek egyébként az esetek zömében - jól hasznosítható tudást adnak át hallgatóiknak még nem indítottak önállóan logisztikus képzést. Ugyanakkor az is tény, hogy egyéb képzési formáik között - afféle választható modulként - szerepel a fenti képzési forma.
.
2000. szeptember 30. 13:00:00
It pays to specialise
The main means of reducing the costs of distribution is logistics. This is why companies from the various sectors are trying to do everything they can to optimise - as much as possible - the flow of goods from the places of production to the consumer. This is the justification given by higher education institutes for the importance of creating a logistical major within their syllabus structures. This is precisely what make it so strange that business schools, which in the majority of cases teach extremely practical skills, have not started their own logistical training courses. However, it is also true that the above mentioned form of training does exist among the miscellaneous training courses, as a kind of optional module.
.
2000. szeptember 30. 13:00:00
Optimalizált disztribúció
Ma már szinte minden városban megtalálhatók a Plus Élelmiszer Diszkont Kft. üzletei. Az országosan 120 boltból álló hálózatot folyamatosan bővítik. Az üzletekbe történő áruszállítást előre meghatározott, szigorú ütemterv alapján végzik. Az áru érkezésének pontosságát egy számítógép járatoptimalizáló program biztosítja.
.
2000. szeptember 30. 13:00:00
The future of e-shops depends on logistics
Over 300 participants represented the food industry and retail sector at the Progresszív Round Table 2000. This year was the first in which the conference lasted three days. The presentations gave an outline of the experiences to date of the food sector, as well as the trends expected in future. Several presentations were concerned with electronic commerce. The series of lectures entitled "Efficiency, Quality, Technology" was held on the third day, Friday. In his introductory speech topic leader István Matus, CEO of Bestfoods, outlined the main defining factors of the market. In his opinion it is only possible to survive in the long term by setting high targets. One has to be different with regard to selection, services, price, innovation, and the list goes on.
.
2000. szeptember 20. 13:00:00
Információtechnológia és vállalati stratégia
.
2000. szeptember 19. 13:00:00
Az információtechnológia stratégiai szerepe a vállalatoknál
A jelen, de főleg a jövő a korszerű csapatmunkát megvalósító vállalatoké. A soha nem látott versenyben egyre nagyobb szerep jut az információtechnológiának.
.
2000. szeptember 15. 13:00:00
Változásmenedzsment
A változásmenedzsment fogalmának tisztázásához előbb a változás két alapvető fajtáját kell megkülönböztetnünk. Az elsőfokú vagy morfostatikus változás egy adott rendszeren belül zajlik, amely maga változatlan marad. A másodfokú vagy morfogenetikus változás magának a rendszernek a megváltozása.

75532 Vállalatok cikk arra vár, hogy elolvassa őket

hirdetés
Brutális adócsökkentésre készül a kormányBrutális adócsökkentésre készül a kormány

De csak a következő évtized elején lesz rá pénz.

.
Olvasói sarok - fórum
[ 2018-01-16 ] Freedom House: Magyarország a legkevésbé demokratikus állam az EU-ban - Julius
" kakambuki: Engem nem is érdekelne hogy ki vagy mi a ..."
[ 2018-01-16 ] Megtették: kibabrálnak Orbánék a közmunkásokkal - Julius
" Remélem a közmunkások is tudják hogy április 8.-án ..."
[ 2018-01-15 ] Összeomlás és 320 forintos euró is jöhet Zsiday szerint - Tóth Jani
" Természetesen nem jöhet hiszen a Kormány lépni fog!!..."
[ 2018-01-14 ] Meglepő lenne, ha ezt be mernék vállalni Orbánék választás előtt - Tóth Jani
" Miért ne mernék hiszen a 200 ezer közmunkás amúgy se..."
[ 2018-01-14 ] Orbán az EU-ról és Berlinről: nem fizetnek, de szidnak minket - Tóth Jani
" A mocskos szemétládák csak szidnak minket, de a lóvé..."
További témák >>
hirdetés
.