2017. szeptember 12. 14:56

A Szegedi Tudományegyetem összesen nyolc különböző projektre kap kormányzati és uniós támogatást.

Az intézmény által elnyert uniós támogatások és a hazai forrásból megvalósuló beruházások mindegyike hozzájárul az Egyetem Intézményfejlesztési Tervében meghatározott stratégiai célok megvalósításához az oktatás, kutatás és gyógyítás terén.
 
A beruházásokat bemutató sajtótájékoztatón, Szabó Gábor, az SZTE rektora elmondta, az intézmény évtizedek óta görgeti maga előtt a problémát, hogy miközben munkatársai nemzetközi színvonalú eredményeket érnek el, az épületek katasztrofális állapotban vannak.
 
Az SZTE épülete 
 
  • Kormányzati forrásból, mintegy 3 milliárd forintból valósul meg a Zeneművészeti Kar – a Tukats-ház – teljes rekonstrukciója és bővítése, innovatív oktatástechnikai eszköztárral felszerelt gyakorlótermek és koncertterem kialakítása.
  • Kormányhatározat született arról is, hogy 650 millió forintból elkezdődhet az Állam- és Jogtudományi Kar épületének felújítása. Az oktatási terek bővítését is eredményező rekonstrukció során visszaállítják az egykori kupolát és toronyszobát, befedik az udvart, alatta pedig a tervek szerint 130 fős előadótermet alakítanak ki.
  • Hazai forrásból indulhat el a Fül-Orr-Gége Klinika az 1920-as években emelt tömbjének korszerűsítése és bővítése. Az egykor a Gyermekklinika fertőző osztályaként működő épület sem méretében, sem belső kialakításában nem felel meg az ellátási igényeknek. A gyermek fül-orr-gégészet integrálása pedig tovább nehezítette a helyzetet.
  • A betegellátás színvonalának emelését és az optimális betegút-szervezést teszi majd lehetővé a „Fejközpont” felépítése. Kormányzati támogatásnak köszönhetően, nyugat-európai mintákat követve egy helyre kerülhet a szemészeti, fül-orr-gégészeti, arc-állcsont-sebészeti és ideg-sebészeti, valamint az ehhez a területhez kapcsolódó speciális onkológiai ellátás. A Fül-Orr-Gége Klinika felújítása és a „Fejközpont” építése mintegy 10 milliárd forintból történhet meg.
  • Elkezdődhet az SZTE régóta tervezett – az élettudományi képzéseknek, kutatásoknak, fejlesztéseknek és ipari együttműködéseknek helyt adó – Élettudományi Központjának előkészítése is.
  • 4,8 milliárd forintos kormánytámogatással elkezdődhet a Klinikai Központ – elsősorban képalkotó diagnosztikai – eszközparkjának megújítása, és ezáltal a betegellátási, a kutatási és az oktatási tevékenység szinergiáinak jobb kihasználása.
  • A Klinikai Központ 591 millió forintnyi többletkapacitásának befogadásáról született döntés, fedezetet teremtve ezzel korábban nem finanszírozott ellátásokra.
 
A kutatási infrastruktúra terén a legnagyobb eredmény az a kormánydöntés, aminek révén 1,75 milliárd forintból elkezdődhet az ELI Science Park területének előkészítése. Egy meglévő épület szintén kormányzati forrásból történő átalakítása révén pedig megvalósulhat a Science Park első projektje, az Inkubátor ház építése, amely laboratóriumokkal és egyéb kutatás segítő infrastruktúrával ad otthont a HCEMM (Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine) projektnek.
 
A közleményből nem derül ki pontosan, hogy mennyi ebből az uniós és mennyi a kormányzati támogatás. A számokat összeadva 20,791 milliárd forint összeértékű támogatás rajzolódik ki. A teljes és pontos összegre, valamint az uniós támogatás pontos mértékére vonatkozó kérdéseinket elküldtük a közleményben megadott címre, a válaszokkal frissítjük cikkünket.

Frissítés: a fentiek mind kormányzati támogatások, viszont összesen mintegy 40,5 milliárd forintnyi uniós forrásból valósulhat meg sok-sok más projekt. 
 
Így az orvos- és egészségügyi képzési szakterület elméleti és gyakorlati hátterét megteremtő Elméleti Tömb kialakítása (egyedül Szegeden nincs az Orvostudományi Kar és egyéb egészségtudományi karok által használható Elméleti Tömb a 4 orvosi karral rendelkező egyetem közül), valamint
  • a három lakóépületben, gyakorlati oktatásra nagy kompromisszumokkal alkalmas Fogorvostudományi Kar elköltöztetése a felújításra kerülő Vasas Szent Péter utcai volt rendelőintézetbe – (Elméleti Tömb + Fogorvostudományi Kart érintő fejlesztéseket beleértve együttesen 6,89 milliárd forint);
  • a fenti célokhoz kapcsolódva, skill laborok fejlesztésére további 0,79 milliárd forint támogatást nyert az egyetem.
Ezen kívül kutatás-fejlesztésre mintegy 29 milliárd forint uniós pályázati forrást nyert még az egyetem.
 
De uniós forrásból (1,5 milliárdból) újul meg a Gyerekklinika és kerül kialakításra a Gyermek Sürgősségi Osztály, valamint (1,4 milliárd forint) Gyermek és ifjúságpszichiátriát érintő infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg.

A minőségi egészségügyi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításának fejlesztése keretében ápolási eszközpark fejlesztések valósulnak meg (445 M Ft), valamint lehetőség nyílik a betegbiztonságot támogató gyógyszer-adagoló berendezés beruházására (199 M Ft). 
 
De jut 101 millió forint uniós pályázati pénz napkollektorok telepítésére, valamint az intézmény kiterjeszti a duális képzést a szociális, segítő képzések területére, együttműködve a Gál Ferenc Főiskolával, az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel valamint az egyházak által fenntartott szociális intézményekkel. Ez utóbbira az SZTE 194 milliót nyert.
 
mfor.hu