<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
4p

Van kiút az építőipari és az energiaválságból?

Klasszis Klub Live Lázár Jánossal, ifj. Chikán Attilával és más neves szakértőkkel - személyesen és online!

2023. június 14.

Jelentkezzen most!

Az új kata-törvény szerint az átalányadózásra való áttérés nem választható idén szeptemberben.

Durva hiba maradt az új KATA törvényben! Az új KATA törvény szerint az átalányadózásra való áttérés nem választható 2022. szeptember elsejével! – írja a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének közleménye a Facebookon.

A jogi problémát az átalányadózás választásáról szóló részben az „adóév” kifejezés okozza. A régi KATA törvény is említi az „adóévre az Szja tv. szerinti átalányadózás” fordulatot (Katv. 3.§), ami főszabály szerint január 1-től induló átalányadózást jelent, azonban a régi KATA törvény az adóév említése nélkül szabályozta az átalányadózásra való áttérést (Katv. 25.§ (5)).

Durva hiba maradt az új KATA törvényben – állítják a könyvelők. Fotó: Facebook
Durva hiba maradt az új KATA törvényben – állítják a könyvelők. Fotó: Facebook

Az új KATA törvény átalányadózásra való áttéréséről szóló része (új KATA tv. 15.§ (2)), már 2022.08.01-én hatályba is lép, ez lerontja a régi KATA törvény idevágó passzusát, így az átalányadózás nem lenne 2022.09.01-től választható, csak 2022.01.01-re visszamenőlegesen, vagy 2023.01.01-től.

A törvény indoklása még egyértelműbbé teszi a kormányzati kommunikációval ellentétes jogalkotási hibát, mert ott már nem is adóévre, hanem 2022. évre vonatkozna az átalányadó visszamenőleges választása.

A 2022.01.01-re visszamenőleges átalányadózás számos jogbiztonságot érintő kérdést vetne fel a számlákon szereplő „KISADÓZÓ” szótól kezdve, a 3 milliós küszöb feletti különadón át, egészen addig, hogy katásnak egyszerre 8 havi bevallása hiányozna és jelentősen több adót kellene fizetnie, visszamenőleg.

Az ügyben a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete már szombaton éjjel eljuttatta az észrevételét a kapcsolat@sandorpalota.hu címre, de válasz nem jött – írták a közleményben. 

Frissítés:

Angyal József okleveles adószakértő közleménye szerint a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete által az átalányadózás választása körében közzétett állásfoglalása kimeríti a rémhírterjesztés fogalmát. Szinte szó szerint azonosan fogalmazott a Pénzügyminisztérium is, amelyik a telex.hu-nak nyilatkozott. 

Mindketten elismerték: kétségtelen, hogy Kata adózással kapcsolatos áttérés végrehajtása elsősorban a könyvelők feladata lesz, de a jogszabályok értelmezésre nem terjed ki a szakmai kompetenciájuk. A szaktárca és az idézett adószakértő szerint tévedett az MKOE abban, hogy

„„a régi katatörvény az adóév említése nélkül szabályozta az átalányadózásra való áttérést (Katv. 25.§ (5)) (…) Az új kata törvény átalányadózásra való áttérésről szóló része lerontja a régi katatörvény idevágó passzusát, így az átalányadózás nem lenne 2022.09.01-től választható, csak 2022.01.01-re visszamenőlegesen, vagy 2023.01.01-től”

Úgy vélték, hogy az MKOE figyelmen kívül hagyja az új Kata törvény 12.§ (5) bekezdését, mely szó szerint megegyezik a régi Kata tv. hivatkozott 25.§ (5) bekezdésével. Az új Kata tv. átmeneti rendelkezése 15.§ (2) szerint: Az e törvény szerinti adóalanyiság választására nem jogosult, 2022. augusztus 31-én a kisadózó vállalkozások tételes adóját alkalmazó egyéni vállalkozó az Szja tv. 50-56. §-a szerinti átalányadózás választását a 2022. adóévre vonatkozóan 2022. október 31-éig jelentheti be.

A jogszabály szövege egyértelmű, a 2022. augusztus 31-ével, a törvény erejénél fogva megszűnő Kata-s vállalkozóra vonatkozik. Valóban visszamenőleges hatályú az átalányadózás választása: 2022. október 31-ig történő bejelentés esetén visszamenőlegesen 2022. szeptember 1-től választható az átalányadózás. Az átmeneti szabály olyan részletes szabály, amelyik az szja tv. általános szabályait felülírja. Ősrégi római jogi elv, hogy általános jogszabályra nem lehet hivatkozni, ha van olyan jogszabály, amelyik nálánál konkrétabb, részletesebb szabályt ad. Ez azt jelenti, hogy a speciális szabály, a legis specialis, mindig lerontja a legis generalit.

Az átmeneti jogszabály az adóhatóság számára is felhatalmazás ad az új Kata tv. 15.§ (2) bekezdésében az átalányadózás választásra vonatkozóan: „a bejelentés módját és formáját az állami adó-és vámhatóság honlapján 2022. augusztus 15-éig közzé teszi”. - toldották meg mondandójukat.