<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
2p

Jogi lépéseket helyeznek kilátásba.

Minden jogszerűen történt - ez a lényege az ESMA Zrt. álláspontjának, amelyet a fővárosi közvilágítási oszlopokon elhelyezett reklámok jogi és anyagi rendezetlensége miatti vádakra reagálva tettek közzé honlapjukon. A Garancsi István érdekeltségébe tartozó cég tevékenysége miatt egy fővárosi közgyűlési előterjesztés is született, az indoklásból pedig azt lehetett kiolvasni, hogy a városvezetés is hiányosságokat lát az együttműködésben.
 
Garancsi István 
 
Annyira, hogy Tarlós István főpolgármester vizsgálat indítását helyezte kilátásba. A sajtóban megjelent állítások lényege, hogy két éven át engedélyek és anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezhette tevékenységét az ESMA.
 
Portálunk az ESMA honlapján bukkant rá a cég reakciójára. Gátai Péter vezérigazgató neve alatt az alábbi közlemény jelent meg:
 
Mint az az ESMA alapító okiratából is kitűnik, cégünk tulajdonát képezi 2000 db a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. által az ESMA Zrt.-be apportált közvilágítási oszlop reklámcélú hasznosítási joga. Az ESMA Zrt. rendelkezik az ELMŰ-vel kötött szerződés alapján az ELMŰ teljes ellátási területén a közvilágítási oszlopok reklámcélú hasznosítási jogával. Reklámokat ezekre az oszlopokra helyeztünk ki. Társaságunk az általa használt oszlopokat folyamatosan bejelentette a BKK-n keresztül a Budapesti Közút részére, és a Budapesti Közút által kiszámlázott úthasználati díjakat megfizette. Fentiekre tekintettel az ESMA Zrt. visszautasítja a tevékenységével kapcsolatban a sajtóban megjelent alaptalan vádakat és megfontolás tárgyává teszi a szükséges sajtó-helyreigazítási és egyéb jogi lépések megtételét.

Mint a fentiekből kiderül, a cég az elektromos művekkel kötött megállapodásra hivatkozva állítja, hogy jogszerűen helyezte el a reklámhordozókat a lámpaoszlopokon. Innentől a kérdés már csak az, hogy erről miért nem volt információja a fővárosnak, még ha az ELMŰ többségi tulajdonosa a német RWE-csoport is. Ugyanakkor az állami tulajdonban lévő Magyar Villamos Műveknek is van 15 százalékot meghaladó részedése a cégben.

Baka F. Zoltán

mfor.hu