2010. április 8. 06:01

A Magyar Telekom közgyűlése részvényenként 74 forint osztalékot szavazott meg szerdán a részvényeseknek.

A társaság a 77 milliárd forint osztalékot a 74,2 milliárd forint nettó eredményből, míg a fennmaradó 2,8 milliárd forintot az eredménytartalékból fizeti ki. Az osztalék kifizetésének első napja május 7. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja pedig április 30. Az osztalékot a Magyar Telekom megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki.

A szerdai éves rendes közgyűlésen a részvényesek 69,47 százaléka vett részt. A közgyűlésen a napirend megszavazása előtt az egyik kisrészvényes ismét felvetette, hogy megint jogellenesen hívták össze a közgyűlést, egy másik pedig azt nehezményezte, hogy a macedón szerződésekről folytatott White and Chase-vizsgálattal összefüggésben több mint 21,5 milliárd forintot költöttek el a részvényesek pénzéből.

A kisrészvényes ez utóbbi témában megkérdezte, hogy az elnök-vezérigazgató látta-e a macedón szerződéseket, s mivel nem kapott választ, többször is hozzászólt. Emiatt kisebb, hangos vita is kialakult a kisrészvényesek között arról, hogy ki hányszor és hány percig beszélhet a közgyűlésen.

A napirend megszavazása után a közgyűlés több, úgynevezett megismételt határozatot is hozott a 2007. évről azért, mert egy kisbefektetői per során a 2008. évi rendes közgyűlésen elfogadottakat a Fővárosi Bíróság hatályon kívül helyezte. Ezek között szerepelt például a 2007. évi konszolidált éves beszámoló, illetve az osztalékfizetés. Tavaly szintén 74 forint osztalékot szavazott meg a közgyűlés, a pénzt a részvényeseknek már kifizették.

A közgyűlésen több kisrészvényes is felvetette, hogy ezekről a napirendi pontokról a mostani közgyűlés nem dönthet jogszerűen. A Magyar Telekom álláspontja viszont az volt, hogy jogszerű határozatokat hozhat ezekben a kérdésekben a közgyűlés.

Ezután Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom elnök-vezérigazgatója gazdasági áttekintését adott a piaci környezetről. Elmondta: a lakossági szegmensben a 3Play-szolgáltatás (telefon-internet-kábeltévé) segíti a növekedést és az ügyfelek megtartását. Emellett összesen 40 milliárd forint befektetésével a társaság elindított egy öt éves, új generációs hálózatfejlesztési programot, melynek során 1,2 millió háztartásban, a háztartások mintegy 30 százalékában nagy sebességű, másodpercenként 100 megabite-os sávszélességű vezetéket telepítenek. Tavaly év végén 8 milliárd forint befektetésével már 170 ezer háztartást ért el a cég az optikai hálózattal. Christopher Mattheisen kiemelte: a gazdasági recesszió a mobilpiacon is érezteti hatását, amit mutat, hogy az ügyfelek árérzékenyebbek lettek, s nőtt a lemorzsolódási arány.

A közgyűlés 1.166,377 milliárd forint mérlegfőösszeggel és 93,253 milliárd forint adózott eredménnyel jóváhagyta a Magyar Telekom Csoportnak a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint elkészített 2009. évi konszolidált éves beszámolóját.

A közgyűlés elfogadta a magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2009. évi éves beszámolót is, 968,412 milliárd forint mérlegfőösszeggel és 74,227 milliárd forint adózott eredménnyel.

A közgyűlés felhatalmazta az igazgatóságot arra, hogy legfeljebb 104274254 darab, egyenként 100 forintos névértékű Magyar Telekom törzsrészvény vásároljon. A felhatalmazás célja, hogy a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikája kibővíthetővé váljon. Ugyanakkor az igazgatóság továbbra is úgy gondolja, hogy a részvényesi javadalmazási politika fő eszköze az osztalékfizetés maradjon.

A felhatalmazás a közgyűlési határozati javaslat elfogadásának napjától számolva 18 hónapos időtartamig érvényes. A felhatalmazás keretében megvásárolt részvények együttesen egyszer sem haladhatják meg a Magyar Telekom Nyrt. jegyzett tőkéjének a 10 százalékát. A részvények megvásárlására a tőzsdén keresztül kerül sor.

A közgyűlés új igazgatóságot is választott, mert az igazgatóság tagjainak megbízatása az alapszabály szerint a 2010. április 7-i éves rendes közgyűlésen lejárt. Az igazgatóság tagjainak megbízatása három évre szól. Az új igazgatóság tagjai: Ferri Abolhassan, Földesi István, Dietmar Frings, Gálik Mihály, Guido Kerkhoff, Thilo Kusch, Christopher Mattheisen, Klaus Nitschke, Frank Odzuck, Ralph Rentschler és Steffen Roehn. Az igazgatóság elnökének tiszteletdíja havonta 546000 forint, míg a tagoké 364000 forint.

A közgyűlés, hasonló okokból felügyelő bizottságot is választott, szintén három évre. A felügyelő bizottság tagjai: Bitó János, Bujdosó Attila, Illéssy János, Kerekes Sándor, Konrad Kreuzer, Lichnovszky Tamás, Martin Meffert, Pap László, Salamon Károly, Varga Zsoltné és Varjú György. A felügyelő bizottság elnökének tiszteletdíja 448000 forint, míg a tagoké 294000 forint.

A közgyűlés a Magyar Telekom Nyrt. könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Kft.-t választotta. A cég megbízatása legfeljebb a 2010. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés napjáig tartó időszakra szól. A megbízás díja nettó 89700000 forint. Legfeljebb plusz, nettó 5 százalékos arányban kapcsolódó költségeket számolhat el a könyvvizsgáló.

MTI

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.