2010. január 8. 11:31

Idén január 1-jétől az ingatlanok visszterhes megszerzésekor (adásvétel, apport stb.) kisebb az illeték általános mértéke: a korábbi 10 százalék helyett a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után ingatlanonként egymilliárd forintig négy százalék, a forgalmi érték efölötti része után két százalék - de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint - lett a fizetendő illeték mértéke.

A Napi Gazdaság információi szerint a lakóingatlanoknál januártól a négymillió forint feletti rész után már csak négy százalékot kell a vevőnek lerónia. Így egy 10 millió forintos lakás megvásárlásakor közel 200 ezer forinttal csökken az illeték összege.


Ha a lakóingatlant vásárló már rendelkezik saját tulajdonú lakással, és előző otthonát egy éven belül értékesíti, a befizetendő illeték alapja a vásárolt és az eladott lakástulajdon terhekkel nem csökkentett forgalmi értékének különbözete lesz. Fontos azonban arra ügyelni, hogy a megvett lakóingatlan lakásként és ne üdülőként szerepeljen a földhivatali nyilvántartásban. Ellenkező esetben ugyanis - hiába funkcionál lakóházként a teljes komfortos üdülőövezeti ingatlan - továbbra is magasabb az illetéke a lakóingatlanénál.

Lakás, családi ház vásárlásánál azt is érdemes tudni, hogy amennyiben azt haszonélvezettel, használattal terhelten vásároljuk meg - vagy az adásvétellel egyidejűleg az eladó saját jogú haszonélvezetét vagy a használat jogát fenntartja -, csak a haszonélvezettel, használati joggal csökkentett forgalmi érték után kell illetéket fizetni. Ilyen esetben azonban a haszonélvezeti, használati jogot megszerzőnek is kell illetéket fizetnie.

Fennmarad az illetékmentesség a lakóház építésére alkalmas telek vásárlásakor, ha arra a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított négy éven belül felhúzzuk a lakóingatlant, és annak hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10 százalékát. Ha nem sikerül befejezni a házépítkezést a megadott határidőre, feltétlenül nyújtsunk be kérelmet, mert így újabb haladékot kaphatunk. Jó tudni azt is, hogy ez a szabály tartalmaz kivételt is. Például a 2004. október 1. és 2009. május 31. között illetékkiszabásra bejelentett ügyekben a lakóház építésére alkalmas telektulajdon megszerzésével, öröklésével és ajándékozásával kapcsolatos illetékmentességi szabály alkalmazásához a lakóház felépítésére nyitva álló általános határidő négy évről hat évre nőtt.

Fennmarad a fiatalok első lakástulajdonának illetékkedvezménye is. Amennyiben az első lakását szerző az illetékkötelezettség keletkezésekor még nem töltötte be a 35. életévét és a megszerzett lakás forgalmi értéke nem haladja meg a nyolcmillió forintot, a befizetendő illeték 50 százalékáig terjedő, de legfeljebb 40 ezer forint kedvezmény illeti meg, írja a Napi.