2009. december 23. 07:26

A 2010-től életbe lépő adó- és illetékváltozások több ponton érintik érzékenyen az ingatlanszektort, egyrészt életbe lép a vagyonadó, mely legtöbb esetben az ingatlanvagyont fogja terelni. Emellett az illetékek is több ponton módosulnak. Az ingatlannal rendelkező társaságok számára is lesznek újdonságok, hiszen a jövő évtől illeték terheli a főleg ingatlanvagyonnal rendelkező társaságokban történő részesedésszerzést, továbbá a külföldi tagot társasági adó sújtja az ingatlannal rendelkező társaságban lévő részesedés elidegenítéséből származó nyereség után.

Vagyonadó

2009 nyarán elfogadott és január elsején hatályba lépő vagyonadótörvény új közteherviselési formát vezet be Magyarországon. Így 2010-től kezdődően minden lakóingatlan adóköteles lesz, miközben az ingatlanok nagy többségét a szabályozás mentesíti az adókötelezettség alól, és szociális megfontolásokból széles társadalmi rétegek számára nyújt adókedvezményt és adófelfüggesztési lehetőséget a törvény.

A lakások döntő többségének a jövő évi szabályozás értékhatár alapján ad mentességet. Nem kell ugyanis vagyonadót fizetni a 30 millió forint forgalmi érték alatti lakások után, amennyiben az adóalany a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen abban az ingatlanban él. További egy darab 15 millió forint forgalmi érték alatti ingatlanra jár az adómentesség, az adóalanynak áll jogában eldönteni, hogy melyik ingatlanjára, amennyiben több is van a nevén.

Az értékhatárokat elérő ingatlanok esetén, a lakások forgalmi értékének teljes egésze után kell a vagyonadót megfizetni, függetlenül attól, hogy az ingatlan értéke mennyivel lépi át sávhatárt. Közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdonostársaknak a tulajdoni hányaduk arányában kell adót megfizetniük, azaz ha egy házaspárnak a közös tulajdonban lévő ingatlana után ingatlanadót külön-külön kell megfizetniük. Azonban bármelyikük nyilatkozhat úgy az adóbevallásában, hogy az adott adóévben az adóbevallási és befizetési kötelezettséget egyedül teljesíti.

A vagyonról az adóhatóságot a május 20-ig esedékes személyi jövedelemadó (szja) bevallásban kell értesíteni. Azon adózók, akiknek nem kell szja bevallást benyújtani, de rendelkeznek nagy értékű vagyontárggyal, egy külön erre a célra rendszeresített nyomtatványon ugyancsak május 20-i határidővel tehetnek eleget bevallási kötelezettségüknek.

Magánszemélyek számára a vagyonadóval kapcsolatban három kiemelt dátum van az évben. Az első január elseje, mert az ezen a napon birtokolt vagyontárgyak után kell az adót megfizetni. Maga az adófizetés két egyenlő részletben történik. Az adó egyik felét a bevallás napjáig, azaz május 20-ig kell az APEH számlájára utalni, a második részletet pedig szeptember 30-ig köteles az adózó a büdzsé rendelkezésére bocsátani.

Változó illetékek

Nem az adóváltozás lesz az egyetlen újdonság, hiszen januártól az ingatlanok után fizetendő illeték 4 millió forint forgalmi érték fölött 6 százalékról 4 százalékra esik, míg a 4 millió forint alatti ingatlanok után továbbra is 2 százalékot kell befizetni. Egy 10 millió forintos lakás esetében tehát közel 200 ezer forinttal csökken majd a befizetendő összeg.

Mi vár a cégekre?

2010. január 1-től életbe lép az az új szabályozás, amelynek értelmében az ingatlannal rendelkező társaságok vagyoni betétjének megszerzése illetékkötelesnek minősül. Ennek kapcsán az elfogadott törvény rögzíti, hogy a gazdálkodó szervezetben fennálló vagyoni betét is ingónak minősül. Ezen túlmenően a szabályozás kijátszhatóságának kizárása érdekében a módosító törvény meghatározza az ingatlanvagyonnal rendelkező társaság fogalmát is, rögzítve, hogy az illeték törvény alkalmazásában ingatlanvagyonnal rendelkező társaságnak kell tekinteni az ingatlanok tulajdonjogával közvetve – vagyis egy, vagy több társaság közbejöttével – bíró társaságot is. Amennyiben tehát az adott vállalkozás ingatlannal rendelkező társaság vagyoni betétjének megszerzését tervezi a közeljövőben, érdemes lehet az új szabályozás tükrében újragondolni, megfelelően időzíteni az ügyletet.


Az illeték általános mértéke 2010-től 10 százalékról 4 százalékra mérséklődik 1 milliárd forint forgalmi értékig, az e feletti összegre 2 százalék, de legfeljebb 200 millió forint.