9p

Két és fél évvel ezelőtti megkeresésünk alapján három, lapunk számára gyanúsnak tűnő cég közül kettő esetében a Magyar Nemzeti Bank (MNB) nem látta indokoltnak piacfelügyeleti eljárás megindítását. A harmadikkal szemben igen, ám nem állapított meg jogsértést. Mindössze annyit sikerült elérnünk, hogy az MNB ügyféledukációs kommunikációs kampányt indított a lakásért életjáradék ajánlatokkal kapcsolatban.

Két és fél évvel ezelőtt hívtuk fel a figyelmet arra, hogy bár egy törvénymódosítás szerint 2015-től már csak biztosítók nyújthatnak életjáradékot, több cég is biztosítói licenc híján köt 62 év feletti személyekkel – zömében nyugdíjasokkal – olyan szerződést, hogy a lakásuk megvételéért cserében a halálukig havonta egy meghatározott összegű járadékot fizetnek.

A lakásért életjáradék program lényege az MNB honlapján elérhető tájékoztatás szerint, hogy egy szolgáltató megvásárolja az időskorú ingatlanát, de a vételárat nem azonnal, egy összegben fizeti ki, hanem az eladó haláláig minden hónapban egy adott mértékű életjáradékot folyósít. Az eladó a szerződésben megállapodottak szerint az ingatlanban maradhat, vagyis annak tulajdonjogát átadja, de azon holtig tartó haszonélvezeti joga marad fenn. A nyugdíjas a lakást rendeltetésszerűen, állagmegóvó módon használhatja, de a továbbiakban – egy szerződésben meghatározottak szerint – a tulajdonossá váló társaság fizeti az ingatlannal kapcsolatos jelentősebb karbantartási munkákat, esetleg a közös költséget, illetve az ingatlanra megkötött biztosítás esedékes díjait is.

Feltétel, hogy az ingatlan tulajdonjogát az adhatja el életjáradékért, akinek az ingatlan 100 százalékig a saját tulajdonában van (házaspár esetén a házaspár teljes tulajdonában). Fontos kritérium, hogy a leendő ügyfél döntés- és cselekvőképes állapotban legyen, tehát a nyugdíjas nevében más nem kötheti meg a szerződést.

Az időskorú nemcsak havi járadékban, hanem egy járadékösszegben is részesülhet, ami általában az ingatlan értékének 5-35 százalékáig terjedhet. Értelemszerűen minél nagyobb az egyösszegű kifizetés, annál alacsonyabb a havi járadék összege. Ez utóbbi számításakor az ingatlan aktuális forgalmi értékét, továbbá az ügyfél életkorát, várható élettartamát veszik alapul, és az így kiszámított összeget a szerződésben meghatározottak szerint (általában évenként) a KSH által az előző évre vonatkozó inflációs rátával növelt járadékszámítási modell szerint újraszámítják.

2021 márciusában alapos internetes kutatást követően három, nem biztosítóként lakásért életjáradékos szolgáltatást nyújtó társaságra bukkantunk. Ezek:

  • Időskori Életjáradék Zrt.
  • Rest & Providence Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Nyugalom & Gondviselés Életjáradék-közvetítő)
  • Nurse Humánegészségügyi és Szolgáltató Kft.

Mindegyiküket megkerestük a megadott elérhetőségeiken, de nem sikerült beszélnünk velük. Így email-en küldtük el a kérdéseinket, ám nem kaptunk választ.

Többhetes hiábavaló várakozás után ezért megkerestük a biztosítók felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bankot, ott már több szerencsével jártunk. Ha két hét elteltével is, de megérkezett a válasz, még ha az nem is volt szokványos. Sajtómegkeresésünket ugyanis az MNB bejelentésként értékelte, mondván, az – mint lapunknak válaszolta – 

„olyan társaságokra vonatkozik, amelyek esetében valóban felvetődhet, hogy esetlegesen – a jegybank engedélyéhez kötött – a lakásért életjáradék nyújtási tevékenységet végeznek. Az MNB – amely folyamatosan figyelemmel kíséri a piaci szereplők magatartását, a vonatkozó jogszabályok betartását – az ügyben további adatgyűjtést végez, annak megállapítására, hogy szükség van-e piacfelügyeleti vizsgálat(ok) megindítására egy vagy akár több társaság kapcsán... az adatok teljes körű beszerzése és elemzése jelenleg folyamatban van. Az előzetes adatgyűjtés eredményének kiértékelése alapján az MNB dönt, hogy indokolt-e piacfelügyeleti eljárás indítani és ezen döntéséről soron kívül tájékoztatni fogja Önt”.

Ám a felügyelet malmai egy kívülálló számára ebben az ügyben szokatlanul hosszúnak tűnő ideig őröltek, a 2021. március 29-én tett, bejelentésnek átminősített megkeresésünkre ugyanis csak több mint tíz hónappal később, 2022. február 9-én kaptunk választ a felügyelet Ügyfélkapcsolati Információs Központjától. 

Ám ezt az MNB kérésére akkor nem hoztuk nyilvánosságra.

Telt-múlt az idő, őszintén szólva mi már el is feledkeztünk az ügyről – nem szól a mentségünkre, hogy volt elég baj a világban, mindenekelőtt kitört az orosz-ukrán háború, idehaza pedig több mint negyedszázados magasságokba szökött az infláció, miközben a magyar gazdaság recesszióba zuhant.

Szerencsére azonban olvasóink nem felejtenek. Egyikük idén szeptember elején email-en érdeklődött nálunk, mi lett a sokakat érintő esettel. Erre ismét megkerestük az MNB-t, amely válasza alapján arra a következtésre jutottunk, hogy a több mint másfél évvel korábbi, a jegybank kérésére önként vállalt titoktartásunkat feloldhatjuk. S immár nyilvánosságra hozhatjuk, hogy 

az MNB megvizsgálta a bejelentésünkben részletezett tevékenységeket és megállapította,

  • a Rest & Providence Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Korona Életjáradék Program kapcsán nem merül fel az MNB hatáskörébe tartozó engedély vagy bejelentés köteles tevékenység végzésének gyanúja, így az MNB nem indít piacfelügyeleti eljárást
  • a Nurse Humánegészségügyi és Szolgáltató Kft. vonatkozásában végzett adatgyűjtés eredményeképpen azonban az MNB a jegybanktörvényben kapott felhatalmazás alapján hivatalból piacfelügyeleti eljárást indított.

Ez utóbbi eredménye lebonyolítását veszélyeztethette volna az MNB szerint, ha az eljárás ténye megjelent volna a sajtóban, hiszen – érvelése szerint – „például esetlegesen bizonyítékok, lényeges adatok válnának elérhetetlenné azt megelőzően, hogy azokat az MNB összegyűjtené”.

Ezt a jegybanki reakciót most már azért közölhetjük, mert a mostani megkeresésünkre kapott válaszból kiderült, az MNB végül nem indított piacfelügyeleti eljárást a Nurse ellen. Íme az ominózus válasz:

„A Magyar Nemzeti Bank – sajtóinterjúkat, illetve az egyik, jelentős példányszámú internetes portálon fogyasztóvédelmi cikk megjelentetését is tartalmazó (lsd: Legyen óvatos, ha lakásáért életjáradékot ajánlanak! - Blikk) – ügyféledukációs kommunikációs kampányt indított a lakásért életjáradék ajánlatokkal kapcsolatban. A cél az ügyféltudatosság erősítése olyan esetekben, amikor az adott fogyasztó nem tudja eldönteni, hogy milyen szolgáltatóval áll szemben.

A fogyasztói tudatosság erősítése még abban az esetben is alapvető fontosságú, ha a jegybank egy-egy, a témára vonatkozó piacfelügyeleti eljárása során – mint az Általad (sic!) megnevezett társaság esetében – a feltárt, s rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg jogsértés.”

Így a Nurse Humánegészségügyi és Szolgáltató Kft. zavartalanul folytathatja a tevékenységét. Teheti ezt már csak a jól felfogott üzleti érdekében is. Hiszen a nyilvánosan elérhető céginformációk alapján sikeresnek tekinthető e vállalkozás, az elmúlt öt évben folyamatosan növelte az árbevételét, az 2022-ben már megközelítette a 378 millió forintot. Ráadásul forgalmának bővülését végig nyereség kísérte, tavaly például 62 milliós. A céget 2012-ben alapított három magánszemély közül kettő, Ferencz Rita és Laskovics Gergely még ma is tulajdonos.

Nem mondható el hasonló jó arról a másik két cégről, amellyel szemben az MNB nem látta indokoltnak piacfelügyeleti eljárás megindítását – talán éppen a sikertelenségük okán (sem). A szintén egy magánszemély, a csévharaszti illetőségű Szőcs Csaba által tulajdonolt Időskori Életjáradék Zrt.-vel 2022-ben történhetett valami. Legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy az addig évről évre gyarapodott, a 2018-as 1,65 milliárd forintosról 2021-re közel 44,6 milliárdosra ugrott nettó árbevétele tavaly óriásit zuhant, 3,4 milliárd alá. Adózott nyeresége pedig a tavalyelőtti 37 milliárdossal szemben 2022-ben mindössze 1,2 milliárdra rúgott.

Érdemes alaposan tájékozódni, mielőtt valaki leszerződik egy lakásért életjáradékot kínáló céggel. Fotó: Depositphotos
Érdemes alaposan tájékozódni, mielőtt valaki leszerződik egy lakásért életjáradékot kínáló céggel. Fotó: Depositphotos

Még jobban marginalizálódott a Rest & Providence Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Három éven át egyetlen fillér bevételre sem tett szert, igaz, előtte sem volt túl acélos az 1,45 milliós (2019) és a mindössze 191 ezres (2018) forgalma. Így nem is csoda, hogy már évek óta veszteséges. Az alapító Csinos Mária már 2017-ben kiszállt, az őt kivásárló Papi András (aki Csinos Mária fia) és Czinege Kristóf Zsolt azonban ma is tulajdonos. 

A szegényes mutatók ellenére, ha az internetes keresés után rákattintunk a cég oldalára (a nyugalomesgondviseles.hu-ra), akkor még mindig az az ember érzése, hogy prosperáló cégről van szó. Ezt erősíti, hogy honlapján az olvasható, a cég:

„a magyar ingatlanalapú életjáradék szolgáltatások új formáját kínálja Önnek. Célunk a magánszemélyek közötti életjáradéki szerződéskötés támogatása, annak biztonságossá tétele, a jogszerűség biztosítása az első mozzanattól kezdve, annak létrejöttén keresztül egészen a jogviszony fennállásának időtartama alatt. Programunk a Lakásért életjáradék konstrukció jogszabályi lehetőség közötti újragondolása, melynek keretein belül várjuk az Ön jelentkezését, amennyiben saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik és járadékszolgáltatásra tartana igényt. Alább olvasva lehetősége nyílik megismerni a Társaságunk által kialakított csomagokat, melyek rugalmasan, az Ön igényei szabva biztosítják a kiegyensúlyozott és megfontolt döntéshozatalt”.

Az utolsó mondat arra utal, hogy az ügyfelek még a mai napig három fajta csomag – Lineáris, Kombinált és Komfort – közül választhatnak.

Csak reméljük, hogy senki egyik módozatot sem rendeli meg. Ilyen háttérrel ugyanis megítélésünk szerint bárkinek a lakását felajánlani életjáradék reményében meglehetősen kockázatos. Elképesztő, hogy a Rest & Providence Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. továbbra is kínálhatja a termékeit, miután azt – mint fentebb láttuk – az MNB nem minősítette jegybanki engedélyhez kötöttnek. Hogy akkor mégis kinek lenne az illetékessége, a fogyasztóvédelemnek vagy a Gazdasági Versenyhivatalnak, az talány. Mindenesetre valamennyiünk érdekében jó lenne, ha megszűnne ez az exlex állapot.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmaz.


Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!