5p

Van kiút az értékválságból? Megállítható az akkugyárak terjedése itthon?
Van még jövőnk az EU-ban?

Online Klasszis Klubtalálkozó élőben Donáth Annával, a Momentum EP-képviselőjével - vegyen részt és kérdezzen Ön is!

2023. október 4. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Elfogadta csütörtökön az Országgyűlés a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló törvényjavaslatot.

A kedden beterjesztett és kivételes sürgős eljárásban megtárgyalt, 214 kormánypárti igen és 42 nem szavazattal elfogadott jogszabály célja a preambulum szerint a takarékszövetkezeti szektor átalakítása, mivel annak tőkeellátottsága alacsony, szervezettsége és szolgáltatási szintje nem megfelelő és félő, hogy jelenlegi formájában nem lesz hosszú távon működőképes.

A törvény rögzíti, hogy az állam fontos tulajdonosi pozíciót szerez a szektorban, de azt a rendszer átalakítására, professzionalizálására és átszervezésére használja. Az így feljavított és megerősített szektorban pozícióit megfelelő időn belül értékesíteni kívánja, ha az általa elindított pozitív folyamatokat visszafordíthatatlannak látja. A törvény értelmében létrejövő takarékszövetkezeti integráció két központi szerve a központi banki funkciókat már jelenleg is ellátó Takarékbank, a másik az újonnan létrejövő integrációs szervezet.

Utóbbi közös intézményvédelmi szervezetként működik (magába integrálja a korábban működő intézményvédelmi alapokat), prudenciális szabályzatokat bocsát ki, szavatoló tőkét szolgáltat az integráció tagjainak, illetve vizsgálhatja a megfelelő tőkeellátottságot az egyes takarékszövetkezeteknél. Amennyiben a minimális tőkeellátottság nincs meg, akkor átmeneti időszakra tőkeemeléssel stabilizálja a működést. A szervezet tagjai a szövetkezeti hitelintézetek, a Takarékbank Zrt. valamint az MFB. A Takarékbank Zrt. alaptőkéje legalább 3 milliárd 389 millió 704 ezer forint, a bankban a Magyar Posta törzsrészvény jegyzésével szerez tulajdont.

A törvény hatályba lépésének napján létrejövő, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete jogi személy, székhelye Budapest. Induló vagyona az MFB által rendelkezésre bocsátott egymilliárd forint, valamint a megszűnő az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap (OTIVA), a Regionális Pénzintézetek Intézményvédelmi Alapja (REPIVA), a Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap (TAKIVA), valamint a Hitelszövetkezetek Első Hazai Önkéntes Betétbiztosítási és Intézményvédelmi Alapja (HBA) vagyona.

A törvény - néhány technikai jellegő rendelkezéstől eltekintve - a kihirdetése utáni napon lép hatályba. Az ezt követő 30 napon belül a szervezet által felkért két független könyvvizsgáló értékeli az MFB által a szervezetben, illetve a Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-ben szerzett jogokat, és meghatározza ezek ellenértékét egy piaci befektető számára. Az MFB a két független könyvvizsgáló által adott értékelés közül a kisebb értékre emeli készpénzben a szervezet számára rendelkezésére bocsátott vagyont, a törvény hatályba lépését követő 150 napon belül.

Az integrációs szervezet tagja az MFB kivételével évente tagdíjat fizet a szervezetnek, a tag kockázattal súlyozott kitettségének 0,1 százalékát. A díj negyedévente fizetendő.

Annak érdekében, hogy a szervezet intézményvédelmi feladatainak eleget tudjon tenni, a törvény garantálja a szervezet eszközeinek évi átlagos értékét, amely nem lehet kevesebb a szövetkezeti hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. összesített eszközei értékének három százalékánál.

A szervezet pénzeszközei nem vonhatók el, és kizárólag a törvényben meghatározott célokra használhatók, azokat a Takarékbank Zrt. kezeli. Vagyona, bevételei és jövedelme után társasági adó, helyi adó, tranzakciós és egyéb illeték fizetésére nem köteles. Saját tőkéje nem osztható fel.

A szövetkezeti hitelintézeti működés alapja lesz a kötelező tagság elve. A törvény hatályba lépésének időpontjában működési engedéllyel rendelkező szövetkezeti hitelintézetek, a Takarékbank Zrt. és az MFB az integrációs szervezet tagjává válik. A kötelező tagság elve szerint a szövetkezeti hitelintézet működési engedélye kiadásának, fenntartásának feltétele, hogy csatlakozzon az integrációs szervezethez.

A törvény hatálybalépésekor már működési engedéllyel rendelkező szövetkezeti hitelintézeteknek a kötelező tagság elve szerint tagságukat fenn kell tartaniuk az integrációs szervezetben.    A szövetkezeti hitelintézetnek kötelezettséget kell vállalnia arra is, hogy a Takarékbank Zrt. "C" sorozatú elsőbbségi részvényét átveszi, a bank közgyűlése által meghatározott adminisztratív feltételek szerint.

Az integrációs szervezet első igazgatóságát a törvény hatálybalépésétől számított 3 napon belül létre kell hozni. Átmeneti jelleggel az első igazgatóság valamennyi tagját az MFB bízza meg. Az első igazgatóság megbízatása addig tart, amíg a tagjait a közgyűlés vissza nem hívja a tisztségükből és helyettük új igazgatósági tagokat nem nevez ki.

A szervezet első alapszabályát az igazgatóság fogadja el a törvényben rögzítettek szerint, és az addig marad érvényben, amíg a közgyűlés azt hatályban hagyja. A közgyűlése a tagok összességéből áll, legalább évente egy alkalommal ülésezik, üléseit az igazgatóság hívja össze. A közgyűlésen minden tag az integrációs szervezet részére teljesített vagyoni hozzájárulása arányában rendelkezik szavazati joggal.

A Takarékbank Zrt. új alapszabályát az integrációs szervezet határozza meg, és a közgyűlés fogadja el. A törvény lehetőséget biztosít a tagoknak arra, hogy a bank részvényesén, illetőleg a szövetkezeti hitelintézeten kívüli harmadik személy részvényszerzését korlátozzák. Az alapszabály megállapításához és módosításához, az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatásához, az egyes részvényfajták, osztályok átalakításához – a Gt. általános rendelkezéseivel ellentétben – már a szavazatok több mint felét képviselő részvényes szavazata is elegendő.

MTI

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmaz.


Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!