2018. április 25. 11:29
mfor.hu

Két és fél év pereskedés után megszülte az ítéletet az Európai Unió Bírósága: jogosan javasolta az Európai Bizottság 2015-ben a magyarországi dohányipari különadó és az élelmiszerlánc-felügyeleti díj felfüggesztését.

Magyarország ellen döntött az Európai Unió Bírósága a különadóperekben, írja a Portfolio.hu. Az Európai Bizottság még 2015 júliusában mondta ki ítéletét két új magyarországi különadó ügyében, és arról döntött a brüsszeli testület, hogy Magyarország nem alkalmazhatja sem a dohányipari különadót, sem a nemzetközi kiskereskedelmi multikat célzó élelmiszerlánc-felügyeleti díjat. A döntést a magyar kormány az Európai Bíróságon megtámadta, azonban két és fél év pereskedés után szerdán kiderült: hiába.

A bíróság a két pert azok hasonlósága miatt egyesítette, és friss közleményében megállapította:

"a Bizottság a jelen jogviták tárgyát képező nemzeti intézkedésekkel kapcsolatban Magyarországgal folytatott előzetes konzultációk fényében helyesen következtetett arra, hogy a hivatalos vizsgálati eljárások lezárásáig hazánk nem kívánta felfüggeszteni az ezen intézkedések tárgyát képező pénzügyi terhek alkalmazását. Következésképpen a vitatott felfüggesztő rendelkezések meghozatala a Bizottság által adott arányos válasz volt a kialakult helyzetre"

A Törvényszék azt is hangsúlyozza, hogy a Biztosság nem a két, progresszív teherviselési rendszer egészének, hanem csak azok azon részeinek felfüggesztését rendelte el, amelyek állami támogatásnak minősülnek. Magyarországnak több kifogása is volt az EB eljárásával szemben. Azt állítottuk, hogy a Bizottság anélkül indít hivatalos vizsgálatot bizonyos tagállamok adóügyeiben, hogy felfüggesztő rendelkezést hozna, illetve azt, hogy a döntéseknél meg kellett volna nevezni azon vállalkozások csoportját, amelyek a kifogásolt nemzeti intézkedések kizárólagos kedvezményezettjei voltak. A Törvényszék szerint azonban a Bizottságnak az első kérdést illetően nem kell érvelnie, a másodikat illetően pedig nem kell megneveznie senkit és semmit. Végeredményben a Törvényszék kimondta, hogy
a Bizottság jogszerűen fogadta el a vitatott felfüggesztő rendelkezéseket és ezért elutasítja az azok ellen Magyarország által benyújtott kereseteket.

Végül a Törvényszék emlékeztet arra, hogy 2016. július 4 én a Bizottság végleges határozatok meghozatalával lezárta a jelen ügyekben érintett határozatokkal megindított hivatalos vizsgálati eljárásokat. A Bizottság a végleges határozatokban megerősítette az ez utóbbi határozatokban előzetes jelleggel elvégzett értékelést, és megállapította, hogy a szóban forgó nemzeti intézkedések jogellenes és a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősülnek. Mivel Magyarország a keresetindítási határidőn belül nem vitatta a végleges határozatokat és azok nem képezték tárgyát valamely harmadik személy által benyújtott keresetnek sem, e határozatok időközben jogerőssé váltak - áll a közleményben.

A magyar államnak 2 hónapja van benyújtani az esetleges fellebbezését az ügyben.