<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
3p

Van kiút az építőipari és az energiaválságból?

Klasszis Klub Live Lázár Jánossal, ifj. Chikán Attilával és más neves szakértőkkel - személyesen és online!

2023. június 14.

Jelentkezzen most!

A Belügyminisztérium megtalálta a céget, amely 62,2 millió forintért dolgozza ki a rendőrök új alkalmasságvizsgálati rendszerét.

Bár a Kétlépcsős Integrált Alkalmasságvizsgálati Rendszert (KLIR) 2021. január 1-jével vezette be kötelezően Pintér Sándor minisztériuma, a céget még csak most bízták meg a nyílt közbeszerzésen. Céljuk, hogy a rendőri állományt minél precízebben megszűrjék, azaz, hogy ki, melyik pozícióra lehet a legalkalmasabb. Mindez érvényes az általános rendőrségi, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó dolgozókra, valamint a terrorizmust elhárító, az idegenrendészeti, a hivatásos katasztrófavédelmi és a büntetés-végrehajtási szervek munkatársaira is.

Vajon ez valóban segíteni fog az állomány még jobb kiszűrésében? Fotó: MTI
Vajon ez valóban segíteni fog az állomány még jobb kiszűrésében? Fotó: MTI

A közbeszerzés szerint a kompetenciaalapú teszteket kell újrakalibrálni, valamint új pszichológiai teszteket kifejleszteni, hogy így biztosítsák a versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlását.

Mindezzel európai uniós forrásból nettó 62,2 millió forintért a debreceni DataExpert Services Kft-t bízták meg, amely a másik ajánlattevőt, a budapesti Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft-t ütötte ki.

„Főként a digitalizáció, valamint a világháló használatának következményeként átalakultak a rendvédelmi szervek egyes beosztásaival (például kiber- és gazdasági nyomozó) kapcsolatos elvárások, miközben változtak a rendvédelmi szervekhez jelentkező fiatalok motivációi, képességei és kompetenciái is. Ezért Pintér Sándor belügyminiszter már 2018-ban elvárásként fogalmazta meg a rendvédelmi szervek hivatásos állománya számára kötelező alkalmasságvizsgálati rendszer megújítását” – írja a Belügyi Szemle tanulmánya.

Az írás azt is kiemeli, hogy az alkalmatlanok kiszűrésére azért van szükség, hogy csak és kizárólag olyan kollégákat vegyék fel a hivatásos állományba, akik alkalmasak a fokozott megterhelést jelentő feladatok elvégzésére.

A KLIR két lépcsője a következő:

  1. A korábbi alkalmasságvizsgálatokra építve megszűrni azt, hogy a rendvédelmi szervek hivatásos állományába csak és kizárólag arra alkalmas egyének kerüljenek, akik megfelelnek a minimumfeltételeknek, valamint a betöltendő beosztáshoz kapcsolódó, úgynevezett kategóriafeltételeknek.
  2. Az alkalmasságvizsgálat második lépcsője az úgynevezett illeszkedésvizsgálat, azaz komplexen felmérik az egyén képesség- és kompetenciaprofilját a vizsgált beosztás(ok) elvárásaihoz.

Így kiderülhet, hogy a rendőröknek mely szakterület, illetve beosztás betöltése lenne a legmegfelelőbb, másrészt pedig felállítható egy sorrend a rendvédelmi szervekhez, vagy a rendőrképző intézményekbe jelentkezőknél.

Ugyanakkor a Rendőrképző Akadémia 2020-ban indult új rendszerében rövidebb idő, azaz tíz hónap alatt képeznek önálló intézkedésre jogosult, járőrvezetői beosztásra alkalmas rendőröket. Tavaly ugyanis nagy erőkkel kezdődött meg a rendőrtoborzás a 2022. szeptember elején indult közbiztonsági rendőrjárőr, illetve határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés megszerzésére.

Tavaly, 2022. május végén ugyanis lejárt a rendőrök felmondási tilalma, s az azt követő másfél hónapban, július 14-éig összesen 559 hivatásos állományú rendőr mondott fel.