2001. szeptember 18. 11:00

A dolgozat a szállítási teljesítmények, munka paramétereinek meghatározásával, az alkalmazott mutatók elemzésével, és lehetséges új mutatók, elemzési eljárások feltárásával kíván részletesebben foglalkozni.

8. Összefoglalás

Az árutonna-kilométer, mint hagyományos és univerzális mértékegység széles körben alkalmazott. Az árutonna-kilométer egyetemlegessége miatt viszont nem lehet alkalmas minden differenciált szállítási mód egyformán hatásos jellemzésére. Ezért torzulások lépnek fel, ha az egyes közlekedési alágazatok teljesítményeit csak ez alapján értékeljük. Az árutonna-kilométerről kijelenthető, hogy csak magas aggregáltsági szinten (nemzetgazdaság, közlekedési szervezetek) használják a döntéshozók, elsősorban közlekedéspolitikai, stratégiai céljaik megfogalmazásakor. Vagyis a szállítási munkát igénybevevők, a piaci oldal ezt a mutatót nem használja döntései során.

A közlekedési teljesítmények mérése területén tehát szükség van változásra, olyan mutatók, mértékek kidolgozására, amelyek hatékonyabban és igazságosabban jellemzik a szállítási munkát.
A cikkben két lehetséges megoldás került felvázolásra: a szállítási munka értékben történő kifejezése, monetarizálása, és a képzett új mutatók kidolgozása. Az előbbi univerzálisabb és jobban felfogható, de bizonyos szállítási tényezők (pl. minőség) monetarizálása megfontolást igényel. Az új mutatók kidolgozása további részletes vizsgálatokat és eljárások kidolgozását igényel.


A cikk előzménye