2000. november 8. 11:00

Magyarország változatlanul teljesíti az Európai Unióhoz való csatlakozás koppenhágai kritériumait - állapítja meg az Európai Bizottság szerdán közzétett idei ország-jelentése, amely az ország EU-tagságra való felkészültségét értékeli.

Magyarország változatlanul teljesíti az Európai Unióhoz való csatlakozás koppenhágai kritériumait -
állapítja meg az Európai Bizottság szerdán közzétett idei ország-jelentése, amely az ország EU-tagságra való felkészültségét értékeli.

A stabilan működő demokratikus intézményrendszer, jogállamiság, emberi és kisebbségi jogok
szempontjából a jelentés nyugtázza az országnak a közigazgatás korszerűsítésében elért, szemmel
látható előrehaladását, az emberi és a polgári szabadságjogok tiszteletben tartását. Kifogásolja
ugyanakkor például azt, hogy a Legfelsőbb Bíróság előtt túlságosan nagy számú ügy halmozódott fel, ami nehezíti a bírói gyakorlat egységesítését és a következetes jogalkalmazást.

Megújult erőfeszítéseket tart szükségesnek a korrupció elleni fellépésben is, mert ez utóbbi változatlanul problémát jelent. A vártnál jóval enyhébben fogalmaz azonban jelentés a romakérdés kezelésének
módjával kapcsolatban.

A dokumentum megállapítása szerint Magyarország működő piacgazdasággal rendelkezik, s – ha nem tér le a reformok jelenleg követett útjáról - rövid távon minden bizonnyal képes lesz helytállni az uniós
versennyel és piaci nyomásokkal szemben. Elismerően nyugtázza a fizetési mérleg egyensúlyának
javulását és a piacgazdaság intézményi alapjainak erősödését. Aggasztónak tartja ugyanakkor, hogy
lassan halad az árstabilitás megteremtése, és csekélynek tartja a jelentés az elmúlt egy évben elért
előrehaladást a környezetvédelemben.

Ugyanez érvényes a monetáris politikára is. A pénzügyi szektorban javítani kell a felügyelet
hatékonyságát, különös tekintettel a nyugdíjalapokra - fűzi hozzá a dokumentum, és további
erőfeszítéseket tart szükségesnek a jelentés a térségek közötti egyenlőtlenségek mérséklésére és a
munkaerő mobilitásának javítására.