2000. november 15. 11:00

A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodásban (CEFTA) több lehetőség van, amennyit eddig kiaknáztunk, de ehhez változtatásokra van szükség - le Orbán Viktor a varsói CEFTA-csúcstalálkozó után magyar újságíróknak adott interjújában.

A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodásban (CEFTA) több lehetőség van, amennyit eddig kiaknáztunk, de ehhez változtatásokra van szükség – le Orbán Viktor a varsói CEFTA-csúcstalálkozó után
magyar újságíróknak adott interjújában.

A magyar miniszterelnök lát esélyt arra, hogy a CEFTA a következő csúcstalálkozóig rendelkezésre álló
egy évben megújuljon. Ehhez azonban néhány kérdést - elsősorban a mezőgazdasági termékek
kereskedelmét és az egymás közötti viták jelenlegi rendszerét - gyökeresen újra kellene gondolni. A
magyar küldöttség a találkozón javasolta, hogy két tagország közötti viták döntőbíróként vonjanak be egy harmadik felet, és felajánlotta, hogy ennek jogi megoldásait kidolgozza.

A magyar miniszterelnök hangsúlyozta, hogy fel kell készülni új tagállamok felvételére, amelyek ezt kérik, és megfelelnek a tagsági feltételeknek. Horvátországot név szerint említette, mint amely hamarosan
alkalmassá válik a tagságra. Az agrártermékek kereskedelmét illetően Orbán kifogásolta a
védőintézkedések rendszerét, amelyet magyar vélemény szerint meg kell szüntetni. Megemlítette, hogy ma már Magyarország bizonyos mezőgazdasági termékekkel (pl. sertés- és baromfihús) olcsóbban tud
kereskedni egyes EU-tagországokkal, mint a CEFTA-val, ami az utóbbi szervezet értelmét kérdőjelezi
meg. Magyarország tárgyalásokat folytat ezeknek a védőintézkedéseknek a visszavonásáról.

A magyar miniszterelnök dicsérte azt a kezdeményezést, hogy a CEFTA-n belül néhány ország - jelesül
Magyarország, Csehország és Szlovákia - tárgyal az agrárkereskedelem egymás közötti további
liberalizálásáról. Ezzel szemben a többi tagország sem emelt kifogást - hangsúlyozta Orbán,
emlékeztetve arra, hogy az EU-n belül is szó van egyes tagországok mélyebb együttműködéséről. Orbán szerint várható, hogy a nizzai EU-csúcstalálkozón elhatározás születik arról, hogy az unió néhány fontos,
lényeges és érzékeny kérdésben is hajlandó tárgyalni a következő fél évben. Ez jelentős különbségtételt eredményez majd a csatlakozni vágyó országok között, a következő fél év végére ezek a különbségek
"drámaian" látszani fognak a mostani egységes képhez képest - fejezte be interjúját Orbán Viktor.