<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
2p

Van kiút az építőipari és az energiaválságból?

Klasszis Klub Live Lázár Jánossal, ifj. Chikán Attilával és más neves szakértőkkel - személyesen és online!

2023. június 14.

Jelentkezzen most!

Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. 1,78 milliárd forint mérleg szerinti veszteséget halmozott fel november végéig - derül ki a csődeljáráshoz készített közbenső mérlegből, amelyet a Budapesti Értéktőzsde honlapján közölt a társaság.

A társaság december elején jelentette be, hogy csődvédelmet kért, mert nem tudott határidőre eleget tenni fizetési kötelezettségeinek, és ezzel megnyílt a hitelezők felszámolási eljárás megindítására vonatkozó joga. A Fővárosi Törvényszék december 13-án rendelte el a csődeljárást. A társaság február 4-re csődegyezségi tárgyalást hívott össze.

A most közzétett közbenső mérleg főösszege 21,1 milliárd forintot mutat. Az E-Star árbevétele 910,7 millió forintot ért el 2012. november végéig.

Az előző, teljes évben a társaság 1,23 milliárd forint árbevétel mellett 2 milliárd forint veszteséget könyvelt el.

A közbenső mérleget készítő Akkredit Kft. visszautasította a véleménynyilvánítás megadását, mert annak megalapozásához nem tudott elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni.

A könyvvizsgáló értékelése szerint az eredménykimutatás alapján az E-Star tartósan és jelentősen veszteséges.

A társaság rövid lejáratú kötelezettségei 8 milliárd forintot tesznek ki és jelentősen meghaladják a forgóeszközök 5,2 milliárd forintos értékét. A kötvénykibocsátásból származó kötelezettségek 8,58 milliárd forintot tesznek ki. Ebből 2012. október 24-én lejárt 490,4 millió forint és annak 43,2 millió forint kamata, továbbá november 30-án esedékessé vált 86,1 millió forint ki nem fizetett kamat.

Az E-Star szerdán rendkívüli közgyűlést tart, amely a napirend szerint közbenső mérleg mellett jóváhagyja a társaság 2011. évi beszámolóit is. A közgyűlésen az igazgatóság beszámol a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról és felhatalmazást kér az alaptőke felemelésére nyílt vagy zárt körben. A határozati javaslat szerint öt éves időtartam alatt legfeljebb 50 millió forinttal emelkedhet az alaptőke, amely jelenleg 26,4 millió forint.

MTI