<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
2p

Van kiút az építőipari és az energiaválságból?

Klasszis Klub Live Lázár Jánossal, ifj. Chikán Attilával és más neves szakértőkkel - személyesen és online!

2023. június 14.

Jelentkezzen most!

Megvitatták az E-Star tulajdonosai a társaság nehéz likviditási helyzetéből fakadó továbblépési lehetőségeket és arra jutottak, hogy a csődeljárás elkerüléséhez a jelenlegi program folytatása, így az összes kötvény névérték alatti, diszkontált áron történő visszavásárlása, vagy a kötvények részvénnyé történő átalakítása szükséges - áll a cég hétfő reggel kiadott közleményében.

Az E-Star Nyrt. több, a társaság likviditási helyzetével kapcsolatos kérdést megvitatott és számos ezzel kapcsolatos döntést hozott november 2-án tartott közgyűlésén. A tulajdonosok felhatalmazták az E-Star Igazgatóságát, hogy további megállapodásokat kössön a már lejárt 2012/A, továbbá a 2014/A, 2015/A és 2016/C kötvények névérték alatti, diszkontált áron történő kifizetésére, illetve visszavásárlására vonatkozóan. A még le nem járt kötvényeket az E-Star külső finanszírozó által biztosított rövid távú, áthidaló forrásból vásárolhatja vissza, melynek biztosítékául a vállalat még szabad eszközei szolgálhatnak.

Mindezek mellett a részvényesi fórum több más lehetőséget is megvizsgált az E-Star kötvénytartozásainak rendezésével kapcsolatban. A tulajdonosok úgy döntöttek, hogy az Igazgatóság folytasson tárgyalásokat a kötvények részvénnyé történő átalakításának (részvénykonverzió) lehetőségével kapcsolatban. Ebben az esetben az E-Star jelenlegi hitelezői, azaz a kötvénytulajdonosok a vállalat részvényeseivé válnának úgy, hogy az E-Star új részvényeket bocsátana ki.

A fenti lehetséges irányok mellett, amennyiben az E-Star likviditási helyzete azt indokolttá teszi, illetve ha a kötvényesekkel folyó tárgyalások nem vezetnek eredményre, vagy a társaság ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, akkor az Igazgatóság kezdeményezheti a csődeljárás elindítását az E-Starral szemben.

mfor.hu