2008. április 2. 13:04

Az Európai Bizottság, az EU legfőbb végrehajtó testülete szerdán kezdeményezte, hogy a tagállamokat képviselő Tanács kezdjen vitát az idén 40 éves európai vámunió jövőjéről, a 2013 utáni - vagyis a következő uniós költségvetési ciklusban működtetendő - vámrendszer további modernizálásáról.

Kovács László vám- és adóügyi a modernizálással kapcsolatban elmondta: a korszerűsített közösségi vámkódex és az elektronikus vámügyintézésről szóló kezdeményezés idei tanácsi, illetve európai parlamenti elfogadásával nagy előrelépést sikerült tenni, de itt az ideje a hosszú távú vámstratégia kidolgozásának is.

A Bizottság - tette hozzá Kovács - világos politikai útmutatást vár a tagállamok álláspontját tükröző Tanácstól az ilyen jellegű stratégia kidolgozásához, a tagállamoktól pedig azt kéri, hogy kötelezzék el magukat a vámunió továbbfejlesztéséhez szükséges eszközök rendelkezésre bocsátása mellett.

A bizottsági kezdeményezés abból indul ki, hogy a gyorsan változó, új kihívásokat teremtő környezetben a vámrendszer működtetőit is alkalmassá kell tenni az uniós polgárok és vállalkozások minőségi kiszolgálására.

A Bizottság által megfogalmazott főbb szempontok között első helyen áll, hogy a vámügyintézési munkamódszerek korszerűsítésének növelnie kell az európai vállalkozások versenyképességét.

Szintén kiemelt szempont, hogy a vámellenőrzési rendszer javítása, illetve az adminisztratív terhek csökkentése révén kedvezőbbé kell tenni a törvényes kereskedés feltételeit. Emellett védelmet kell biztosítani a társadalomnak a biztonsági kockázatokkal szemben, valamint javítani kell az együttműködést a vámhatóságok, más kormányzati szervek, illetve az üzleti szféra között.

MTI/Menedzsment Fórum