2003. szeptember 24. 12:37

Az utóbbi évtizedben gazdasági környezetünkben az egyik legszembetűnőbb változás a kereskedelemben ment végbe. Ennek egyik oka a kereskedelmi technológia átalakulása, vagyis a kiskereskedelemben a nagy áruházláncok gyakorlatilag a legtöbb fogyasztási területen kiszorították a "hagyományos" üzleteket, másik oka pedig az informatikai és kommunikációs forradalom, amely a megszokott módon történő vásárlásokkal szemben alternatív lehetőségeket kínál a vevők, megrendelők részére.

Mielőtt döntünk az elektronikus kereskedelem alkalmazásáról, célszerű megvizsgálni az alábbiakat:

  • Alkalmasak-e a termékeink, szolgáltatásaink arra, hogy Interneten keresztül értékesítsük? Mennyi informácó szükséges a vevő számára ahhoz, hogy megrendelje? Tudjuk-e ezeket az információkat a vevők számára könnyen elérhető és közérthető módon biztosítani?

  • Alkalmas-e a megcélzott vevőkör az elektronikus kereskedelem használatára? Hajlandók-e elfogadni ezt az új módszert?

  • A fenti két alapkérdéskör vizsgálatát követően, igen válaszok esetében érdemes foglalkoznunk azzal, hogy megtervezzük az elektronikus kereskedelmi rendszer üzleti modelljét, megfogalmazzuk a bevezetésétől elvárt eredményeket, ill. meghatározzuk a szükséges beruházási költségeket.

Másik fontos kérdéskör a megbízhatóság, amelyet nemcsak informatikai értelemben kell vizsgálnunk. A magas fokú megbízhatóság elsősorban üzleti szempontból fontos, vagyis az elektronikus kereskedelem esetében is az ígért szállítási feltételek következetes betartása, a megfelelő minőségű áru szállítása, a pénzügyi teljesítések pontossága még nagyobb fontossággal bír, mint a "hagyományos" kereskedelem esetén, hiszen itt személytelenül történnek a folyamatok és a bizalom elvesztése azonnali veszteséget jelent.

Az elektronikus kereskedelem alapja a megfelelő informatikai rendszer, amellyel szemben fokozott követelményeket kell támasztanunk a "hagyományos" Intranet alkalmazásokkal szemben. Ezek a követelmények a következők:

Az on-line folyamatok ellenőrizhetősége. Minél nagyobb mértékben automatizáljuk az üzleti folyamatokat, annál nagyobb mértékben biztosítani kell a folyamatok monitorozhatóságát, az események visszakövethetőségét, az elvégzett feladatok ellenőrizhetőségét.

A rendszer üzembiztos működése. Az on-line üzleti folyamatoknak a nap 24 órájában kell megbízhatóan, üzembiztosan működniük, hiszen ha leáll a rendszer, leáll az üzlet, nem lehet új üzleteket kötni.

Fokozott adatvédelem. Egy kifelé nyitott, publikus rendszerben rendkívül fontos a megfelelő adatvédelem, az üzleti titkot képező adatokhoz való hozzáférések szabályozása, a felhasználók számára annak a biztonságnak a garantálása, hogy az ő adataival más nem élhet vissza, nem férhet hozzá. Továbbá meg kell védeni az adatbázist az illetéktelen betörésektől, vírusoktól is. Ezért nemcsak az alkalmazási rendszert, hanem az üzemeltetési környezetet, a számítástechnikai eszközöket és alkalmazott architektúrát is biztonsági szempontból meg kell vizsgálnunk és a biztonsági réseket kiküszöbölnünk.

Összefoglalva: a sikeres értékesítéspolitika alapja a jó üzleti modell, az azt alátámasztó működési rendszer és az információs rendszer összhangja.