2003. április 23. 08:38

Az értékalapú vállalatirányítás a vezetéstudománynak és a tanácsadásnak is fontos területe. A mára világszerte elterjedt vállalatirányítási eljárás alapjai korábban sem voltak ismeretlenek a közgazdaságtanban. A közelmúltban az internetes - úgynevezett dotkom - cégek bukása is megmutatta, hogy az alapvető közgazdasági összefüggéseket nem lehet büntetlenül figyelmen kívül hagyni.

  • Ha egyedi projektet vizsgálunk, akkor egyszerűen találhatunk a projekt tőkeköltségének megfelelő diszkontfaktort. A vállalat esetében sokkal nehezebb ilyen diszkontfaktort találni. Ráadásul igen körültekintően kell eljárnunk, mert a diszkontálás végeredményét, azaz a vállalkozás értékét befolyásolja az alkalmazott diszkontráta.

  • A vállalatot hitelből és saját tőkéből is finanszírozhatjuk Ez hat az értékelés folyamatára és annak végeredményére is.


A SHV-módszer végrehajtása a következő lépésekből áll:

  • Az elemzés céljának megállapítása. Rendszerint azért használjuk a SHV-módszert stratégiai elemzőeszközként, mert kíváncsiak vagyunk arra, hogy egy-egy stratégiai döntés hogyan befolyásolja a vállalat értékét, illetve milyen hatással van a részvényesek vagyonára.

  • A tervezési horizont meghatározása. Milyen távon tarthatók fenn a vizsgált stratégiai intézkedésből származó előnyök?

  • Pontos kimutatás készítése a tervezési horizontra a szabad pénzáramlás meghatározására.

  • Az értékeléshez alkalmazandó diszkontráta meghatározása, amely a vállalat súlyozott átlagos tőkeköltsége.

  • A pénzáramlás jelenértékre való diszkontálása. Ugyanezt kell tenni a tervezési periódus utáni érték örökjáradékszerű jövedelmével. A kettő összege adja meg a vállalat értékét.

  • A vállalat értékéből le kell vonni a hiteleket, és a fennmaradó rész a részvényesek jövedelme.

  • A részvényesek jövedelmét a saját tőke könyv szerinti értékével, vagy a vállalkozás stratégia megvalósítása nélküli értékével kell összevetni. Ha az eredmény pozitív, akkor a stratégia hozzáadott értéket eredményezett a részvényesek számára.


A fent leírt módszer alkalmazása - a számos szubjektív elem miatt - erősen vitatott a vállalati gyakorlatban. Az értékalapú irányítás a vállalkozás értékére a legjobban ható tényezők menedzselésére irányul. Különösen fontos az operatív nyereséghányad, a forgótőke változása, a beruházások állománya és a tőkeszerkezet.

Összegzés

A bemutatott elméletek az értékalapú vállalatirányítást segítik. Az eljárást a tanácsadók többsége nem a tankönyvekből, hanem különböző - tanácsadó cégek által terjesztett - brosúrákból és prezentációkból ismeri. Ezek adott cégek termékei, így más források tanulmányozására is szükséges időt szakítani.


Lépj velünk a növekedés útjára! Kockázati tőke, közösségi finanszírozás / crowdfunding, gyakorlati tapasztalatok hazai és nemzetközi nagyágyúktól és startupperektől! Ismerd meg a legújabb finanszírozási lehetőségeket és a startup-ökoszisztéma fejlődési irányait és lehetőségeit!

Finanszírozás 2019 - startuppereknek kedvezmény, 25 év alattiaknak ingyenes! Részletek és jelentkezés