2003. augusztus 21. 10:23

Az APEH eddig közel 18 ezer vállalkozónak küldte meg az Európai Unióban is érvényes adószámokat. Ezek a cégek eddig is üzleti-kereskedelmi kapcsolatban álltak uniós vállalkozásokkal.

Az uniós csatlakozással összefüggő legfontosabb változás az adózásban a közösségen belüli kereskedelemmel kapcsolatos. Amennyiben egy magyar kereskedő az unión belül más tagállambeli kereskedelmi partnerének értékesít majd valamilyen terméket vagy nyújt Magyarországon adóztatandó szolgáltatást, ez áfa-mentesen történhet, ha a magyar adózó és kereskedelmi partnere is rendelkezik érvényes közösségi adószámmal. Ebben az esetben a számlaszámban sem kell a magyar szabályoknak megfelelően áfát feltüntetni, mivel a termék után az áfát a vevő fizeti meg saját országa szabályai, vagyis áfa-kulcsa szerint.

Az állami adóhatóság 17 687 adózónak hivatalból állapította meg a közösségi adószámot 2003 augusztus 1-je és 15-e között. Az igazoló dokumentumok postázását augusztus elsején kezdte meg és folyamatosan küldi ki a fővárosi és vidéki adózók részére. Amennyiben a postázott levél valamilyen okból nem kézbesíthető, az adóhatóság az adózó törzsnyilvántartása szerinti egyéb címre ismételten megküldi. Azok az adózók, akik bármely ok miatt 2003. augusztus 15-éig közösségi adószámot nem kaptak, a hatályos változást bejelentő adatmódosító lapok benyújtásával illetékmentesen igényelhetik a közösségi adószámot.