2008. április 11. 08:24

Jelentős mértékben javult a háztartások gazdasági hangulata az év elején: az Ecostat lakossági bizalmi indexe 2008 első negyedévében 92,9 százalék volt, ami a legkedvezőbb érték 2006 májusa óta. A bizalmi index mintegy 9,4 százalékponttal magasabb a három hónappal korábbinál is.

Az Ecostat lakossági bizalmi indexének minden részindexe javult - eltérő mértékben. A lakosság elsősorban saját pénzügyi helyzetének alakulásában, valamint a nemzetgazdaság jövőbeli fejlődésében lát a korábbinál kedvezőbb tendenciákat. Emellett az inflációs várakozások is sokat javultak, de itt még mindig erős borúlátás érzékelhető. A korábbinál kedvezőbben ítéli meg a lakosság a munkaerő-piaci változásokat és a jelenlegi anyagi helyzetet, de a javulás itt csekély mértékű.

Az előttünk álló gazdasági évet valamivel optimistábban értékelik a háztartások, mint amilyennek az elmúlt időszak folyamatait látják. Az ország gazdasági kilátásainak megítélésében javulást 22 százalék tart valószínűnek, 43 százalékot tesz ki a pesszimista vélekedések aránya. A lakossági várakozások a munkanélküliség megítélésében is javultak az elmúlt negyedévben. A háztartások 48 százaléka nem számol a foglakoztatás csökkenésével, a munkanélküliség 17 százalék szerint fog csökkenni.

A háztartások inflációs várakozásai sokat javultak egy meglehetősen kedvezőtlen szinthez képest. Jelenleg még mindig magasak az inflációs félelmek, a lakosság 67 százaléka számít az árszínvonal további gyorsuló növekedésére, míg 13 százalékuk szerint csökkenni fog az infláció mértéke. A lakosság többsége közvetlenebbül érezhette a felgyorsult inflációt, a legnagyobb mértékben a két alapvető kiadási tétel, a háztartási energia és az élelmiszerek ára emelkedett.

A lakosság nagyobbik része nem tud megtakarítást fölhalmozni: a válaszadók 52 százaléka nyilatkozott úgy, hogy éppen csak megél a jövedelméből, míg 16 százalékuk már a tartalékait éli fel, további 8 százalék pedig fokozatosan eladósodik. A megtakarítani képes háztartások aránya 22 százalék. Az elmúlt negyedévben a háztartások egy részének javult az anyagi helyzete, novemberben és decemberben az év végi prémiumok, jutalmak, januárban pedig - a közszféra dolgozói számára - a tizenharmadik havi fizetésének folyósítása miatt. Ez a lakosság megtakarítási potenciáljában is tükröződik, a megtakarítani képesek aránya, ugyanis 4 százalékponttal nőtt, míg az eladósodóké 3 százalékpontnyival csökkent.

Menedzsment Fórum