2008. szeptember 4. 13:04

Több ponton tisztázza az új áfa-törvény lízingügyletekre vonatkozó áfa-szabályait a Pénzügyminisztérium és az APEH hiánypótló állásfoglalása. Bár a koncepció számos, nagy horderejű kérést rendez, nem tér ki a lízingügyletek megszűnésével, vagy a lízingszerződések átruházásával kapcsolatos adózási kérdésekre, véleményezte a kiadványt Veszprémi István, Deloitte Adótanácsadási üzletágának partnere.

Az állásfoglalás röviden áttekinti a lízingügyletekre – mint atipikus szerződésekre - vonatkozó hatályos szabályozást és a kialakult gyakorlatot, miközben rendkívül előremutató módon a pénzügyi lízing mellett az operatív lízing kérdéseivel is foglalkozik, értékelte a kiadványt Veszprémi István. Az adóhatóság vizsgálatának kiindulópontja az volt, hogy mivel a lízing nevesítetten nem szerepel az áfa-törvényben, az ügyletek megítélése minden esetben attól függ, hogy mit valósítanak meg tartalmukban.

A Deloitte szakértője kiemelte, áfalevonási jog nélküli adómentességet élvez a pénzügyi lízingnek azon részszolgáltatása, amely tartalmában a hitel- és pénzkölcsön jogviszonyhoz hasonló. Legalábbis abban az esetben, ha a hitelügylet egyértelműen elkülöníthető az alapügylettől. Ehhez azonban több feltételnek kell egyszerre teljesülnie: a feleknek az alap- és hitelügylet ellenértékéről az ügylet megkötésekor külön-külön meg kell állapodniuk, a hitelügyletekről történt megállapodásokban rögzíteniük kell a kamatlábat, és elkülönülten kell elszámolniuk a két ügylet, vagyis az alap- és hitelügylet ellenértékét is.

A zárt végű pénzügyi lízingügyletek kapcsán fontos megjegyezni, hogy a teljesítés időpontjának az új áfa-törvényben is a birtokbaadás időpontja minősül, vagyis a lízingbeadó forgalmi adó fizetési kötelezettsége a korábbi szabályozáshoz hasonlóan továbbra is a birtokba adáskor áll be, a teljes tőkerész vonatkozásában. Erről természetesen számlát kell kiállítani, azonban a későbbiekben fizetendő lízingdíjakat általános forgalmi adó már nem terheli, tette hozzá Veszprémi István.

A kiadvány szól a biztosítási díjakról is 

Az adó alapja a zárt végű pénzügyi lízing esetén főszabályként a pénzben kifejezett ellenérték, amit a jogosult kap, illetve kapnia kell a termék beszerzőjétől, vagy harmadik személytől. Ugyanakkor az elszámolási kötelezettség alá vett összegek, így tehát a lízingbevevő helyett fizetett regisztrációs adó, illetve a lízingbevevő által kötött biztosítási szerződés alapján a lízingbeadó által fizetett biztosítási díj sem számítanak bele az adóalapba.

A zárt végű pénzügyi lízing ügyleteknél a járulékos költségek esetében mérlegelni kell, hogy azok az alapügylet, vagy pedig az adómentes hitelezési ügylet adóalapjába épülnek-e be. Erre a hatósági állásfoglalás csupán rendezőelveket nyújt, amelyek értelmében a lízing tárgyára vonatkozó költségek, például a lízing tárgyát terhelő környezetvédelmi termékdíj, a vám, a vagyonszerzési illeték, továbbá például az üzemanyagkártya költségei, a tárolási díj, vagy éppen az autópálya matrica ellenértéke is a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás adóalapjának részét képezik.

A Deloitte szakértője kiemelt továbbá, hogy az ügyletek kapcsán megjelent hatósági tájékoztató részletesen elemzi a biztosítási díj és az ügynöki jutalék kezelését is. Az áfa-rendszerben a biztosítási díj kezelése annak fizetési címétől és módjától függ, beépülhet tehát akár az alap-, akár a hitelügylet adóalapjába is, illetve akár önálló ügyletnek is minősülhet. Az ügynöki jutalék esetében elsődleges elhatároló szempont ugyanakkor, hogy az ügynök csupán hitelnyújtási szolgáltatást közvetít – és ez esetben a hitelközvetítés adómentes - vagy egyben magát a terméket is értékesíti. Ez utóbbi eset további vizsgálatot igényel, hívta fel a figyelmet Veszprémi István.

Ha ugyanis a termékértékesítés és hitelközvetítés időpontja megegyezik, úgy a hitelközvetítés a termékértékesítéshez kapcsolódó járulékos költségként jelentkezik, és ezáltal annak adóalapjába tartozik, miközben a hozzá kapcsolódó áfa levonható a lízingbeadó részéről. Amennyiben viszont a közvetítés és a termékértékesítés időpontja elválik egymástól, a hitelnyújtás közvetítése már önálló szolgáltatásként értelmezendő, és ezáltal adómentes.
Nyílt végű pénzügyi lízing esetén szolgáltatásnyújtásnak tekintendő mind az alapügylet, mind pedig a hozzá kapcsolódó pénzügyi szolgáltatás.

A hatályos áfa-törvény alapján a nyílt végű lízing bérbeadásnak minősül, így az adófizetési kötelezettség az egyes részkifizetések esedékességekor áll fenn, és a lízingdíj részletek megfizetéséről minden esetben számlát kell kiállítani, melyben a lízingdíjat kamat-és tőkerészre kell megbontani.

Operatív lízing esetén a pénzügyi lízingre érvényes szabályokat némi eltéréssel kell alkalmazni, hiszen ezekben az esetben nincs olyan pénzügyi jellegű ügylet, amely adómentességet élvezne. Az operatív lízing keretében nyújtott szolgáltatás tehát teljes egészében áfa-köteles ügylet, feltéve, hogy az adott lízingtárgy bérbeadása áfa-köteles, mutatott rá Kelemen László, a Deloitte Adótanácsadási üzletágának menedzsere.

Az adófizetési kötelezettség teljesítése egyébként itt is a nyílt végű lízinghez hasonló módon állapítható meg. A járulékos szolgáltatások ez esetben a bérlet adóalapjába épülnek be, így a bérlet adójogi megítélése tekinthető irányadóként. Az elszámolási kötelezettséggel átvett összegek, illetve az operatív lízingügylet során felmerülő olyan költségek, amelyek a lízingbe-, vagy bérbeadónál, illetve a lízingbe-, vagy bérbevevő nevében és javára merültek fel, az operatív lízingügyletek esetén sem számítanak bele az adó alapjába.

A lízingügyletekkel összefüggésben felmerülő, személygépkocsikhoz és lakóingatlanokhoz kapcsolódó tételes levonási tiltásokról, illetve az azok alóli kivételeket rendező szabályokról is részletesen rendelkezik a nemrég kiadott hatósági tájékoztató.

Maradt néhány homályos folt 

Az e termékeket terhelő, előzetesen felszámított adó akkor vonható le, ha a termék továbbértékesítési célt szolgál, illetve ha az adóalany azt igazoltan egészben, vagy legalábbis túlnyomó részben úgy hasznosítja, hogy bérbe adja. Annak igazolása tehát, hogy a személygépkocsi, valamint a lakóingatlan hasznosítása túlnyomó részben adóköteles bérbeadás keretében történik, mindenképpen elkülönített nyilvántartás alkalmazását igényli az adóalanytól.

E szabályok értelmében a személygépkocsi vagy a lakóingatlan pénzügyi lízingbe adásakor, illetve bérbeadásakor a lízingbeadó az előzetesen felszámított adót levonhatja. Kelemen László kiemelte, az adólevonási joggal összefüggésben a PM és APEH közös tájékoztatása külön is rendelkezik arról, hogy a lízingcégeket terhelő, tételesen el nem különíthető költségeket - az áfa-törvény előzetesen felszámított adó levonására vonatkozó rendelkezései szerint - arányosan le lehet vonni.

Ez vonatkozik például a közüzemi és adminisztratív költségekre is, amelyek az adóköteles és az adómentes tevékenység érdekét is szolgálják, ugyanakkor nem köthetők közvetlenül egyik típusú résztevékenységhez sem.

A kiadványban nem tisztázott kérdésekben a Deloitte és a Lízingszövetség közös kezdeményezésének megfelelően várhatóan új állásfoglalás fog születni.

Menedzsment Fórum 

Hitelre van szükséged?

Találd meg a legideálisabb kölcsönt az Mfor és a Bank360 közös kalkulátoraival! Ha kevesebb mint 5 millió forintra van szükséged, tucatnyi kedvező kamatozású személyi kölcsönt hasonlíthatsz össze a Személyi Kölcsön Kalkulátorral. Ha lecserélnéd a régit, vagy megtaláltad álmaid járgányát, egy olcsó autóhitellel akár már néhány napon belül a volán mögé ülhetsz az Autóhitel Kalkulátor segítségével. Nagyobb terveid vannak és több pénz kell? A lakásvásárlásra fordítható hitelek között hatalmasak az eltérések, ilyenkor érdemes csak igazán összehasonlítani az ajánlatokat! 

A Bank360 és az Mfor összegyűjtötte, hogy melyek február legkedvezőbb hitelei:

Ha jól jönne 1,5 millió forint, a Raiffeisen Bankot érdemes most felkeresni, mivel a személyi kölcsön 30 379 forintos törlesztőrészlet mellett lehet a tiéd 60 hónapos futamidővel. 3 millió forintra lenne szükséged autóvásárláshoz? A CIB Banknál már 60 654 forintos havi törlesztéssel igényelheted jövedelemérkeztetéssel. Az Erste Banknál igényelhető lakáshitellel pedig 10 millió forintot vehetsz fel 20 éves futamidőre havi 54 712 forintos törlesztőrészlettel.

Másfajta kölcsönt keresel? Ez a kalkulátor segíthet megtalálni azt a hitelt, amit keresel.