<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
7p

Van kiút az építőipari és az energiaválságból?

Klasszis Klub Live Lázár Jánossal, ifj. Chikán Attilával és más neves szakértőkkel - személyesen és online!

2023. június 14.

Jelentkezzen most!

A Budapest Restart program részletesen foglalkozik azzal, hogy hogyan lehetne betartani a társadalmi távolságtartás szabályait közlekedésben, nem otthoni munkavégzés és nem otthoni oktatás esetén. De külön kitér a koronavírus-adatszolgáltatás kérdésére is, melyben eddig a kormány nem volt túl jó partnere a fővárosnak.

7+1 tételes javaslatcsomagot jelentetett meg Karácsony Gergely főpolgármester Budapest újraindítására. A fővárosi koronavírus-oldalon elérhető, Budapest Restart programként bemutatott dokumentum szerint a város fokozatos és óvatos újranyitását úgy kell megtervezni, hogy a járvány bármikori újbóli belobbanására, esetleges szezonális visszatértére is reagálni is tudjanak.

Karácsony a dokumentumban megállapítja, hogy a hétköznapok korábbiakhoz hasonlatos rendje lépésről-lépésre, a következő feltételek teljesülése esetén állítható helyre:

  • az új fertőzöttek száma alacsony szinten stabilizálódik,
  • a tesztelés tömeges és folyamatos, ezek adatai nyilvánosak és alátámasztják az újranyitás lehetőségét
  • felépülnek a szükséges egészségügyi tartalékkapacitások, és senki nem eshet el olyan ellátástől, amelynek elmaradása maradandó egészségromlást okozna,
  • továbbra is fegyelmezetten betartjuk az ismert biztonsági intézkedéseket (higiéniai intézkedések, száj- és orrvédő eszközök viselése, távolságtartási szabályok).

Ha ez a kormány szerint is megvan a fővárosban, jöhet az újraindítás, melyet Karácsony szerint a Budapest Restart program keretében 7+1 lépésre lehet alapozni. Ezek egy része önálló kormányzati hatáskör, másik része a fővárosi városvezetés döntési jogkörébe tartozik, ám mindegyik igényli a kormány és az önkormányzatok újrafogalmazott viszonyát a járvány elleni védekezés
második szakaszában.

Karácsony Gergely fotó: Bánkúti András
Karácsony Gergely fotó: Bánkúti András

A javaslatok:

Önkormányzatok bevonása, tiszta és világos tájékoztatás

Az emberek akkor követik a legjobban a kormány utasításait, ha értik is, hogy mi állt a döntések hátterében, minden világos és átlátható. Karácsony szerint ez nem csak a kormány és az operatív törzs járványüggyel kapcsolatos tájékoztatási protokolljának, adatszolgáltatásának érdemi megváltoztatását igényli, hanem azt is, hogy a korábbi ígéretnek megfelelően mielőbb kezdődjön egyeztetés a kormány és az önkormányzati szövetségek között.

A tömeges tesztelés adatainak nyilvánossága

A főváros vezetése régóta követeli, hogy kezdődjön el a legnagyobb rizikófaktorú csoportok, így az ország összes idősotthonának, a kórházi és egészségügyi dolgozóknak, a szociális ellátásban dolgozóknak és a hajléktalanoknak a tesztelése. A jelenlegi tudásunk szerint a fertőzés Budapesten – de jó eséllyel igaz ez az ország egész területére - elsősorban kórházban és kórházból terjed. A város felelős újraindításához szükségesek ezek a részletes információk.

Új szabályok az egészségügyi és szociális ellátórendszerben

A kormámy nemrégiben a kórházi ágyak nagymértékű felszabadításáról döntött, így több ezer kórházban ápolt beteg ember házi ápolásának terhét áthárította a családokra és az önkormányzatok szociális ellátórendszerére. Ezt a döntést Karácsony szerint felül kell vizsgálni, és el kell rendelni a hazaküldött betegek, valamint az őket ápoló családok és szociális munkások tesztelését.

Hogyan tartsunk távolságot az újraéledő városban?

Karácsony szerint a kormánynak érdemben vizsgálnia szükséges a rugalmas munkaidő bevezetésének/előírásának lehetőségét, hogy a munkavállalóknak ne egyidőben, hanem időben is elnyújtva kelljen használniuk a közösségi közlekedést. Az iskolák újranyitását is kellő rugalmassággal kell tervezni, a tanórák rendjének és idejének szabályozását is a társadalmi távolságtartás szabályainak kell megfeleltetni. A kiscsoportos oktatás, a szabadtéren történő tanítás, vagy akár a délelőtti-délutáni tanrend bevezetését illetően számos külföldi példa áll rendelkezésre, írja javaslatában a főpolgármester, majd hozzáteszi: a járvány mellett, a nyomában jelentkező gazdasági válság kezelésének is egyik hatékony eszköze lehet, ha a kormány, a német mintából kiindulva, az otthonról történő munkavégzést alapvető munkavállalói jogként szabályozná. 

Karácsony szerint időszakosan meg kell nyitni a gyalogosok és a biciklisták előtt új zónákat. Ez utóbbi Budapesten a rakpartok hétvégi autómentesítésével történhet, illetve a főváros több pontjára érdemes kiterjeszteni a VI. és VII. kerület által elkezdett átmeneti forgalomcsökkentett zónák kialakítását.

A főpolgármester a javaslatcsomagban az okostelefonos adatszolgáltatásra is kitér, mint a vírus terjedését megelőző egyik lehetőségre. Az „önkéntes digitális adatszolgáltatással” anonim, biztonságos és védett módon kellene rendelkezésre bocsátaniuk adataikat, hogy azok alapján jobb prognózisok készülhessenek, illetve előre jelezhetők legyenek az esetleges zsúfoltságra vonatkozó adatok. Ezen adatok felelősségteljes kezelése csakis a személyes adatok megfelelő védelmének biztosítása mellett történhet.

Biztonságos vendéglátás, működő szolgáltatóipar

Ez most csak úgy biztosítható, hogy ha megoldják, hogy a vendégek kiszolgálása ne, vagy ne csak zárt térben történhessen, hanem - ahol csak fizikailag lehetséges - lehetőség legyen teraszok, szabadtéri helyek nyitására. Ezt szolgálja a kormány rendelete a teraszengedélyekkel kapcsolatos költségek elengedésére. Azon a vendéglátóhelyek megsegítése érdekében, amelyek nem rendelkeznek teraszengedéllyel, a városvezetés megvizsgálja, hogy a nyárra átmenetileg kisebb útszakaszok lezárhatóak-e úgy, hogy ott az utcában működő vendéglátóhelyek – a kellő távolság megtartása mellett – asztalokat helyezhessenek el.

Az arc eltakarásának szabályai

A kötelező maszkviselést a tömegközlekedés és a kereskedelmi egységek után ki kell terjeszteni. A vendéglátóhelyek újranyitásának feltétele a személyzet kötelező maszkviselése. A játszóterek újranyitása esetén pedig a felnőttek számára érdemes előírni az arc eltakarását Karácsony szerint.

Újraszervezett közlekedés

Budapest újraindításakor az autóhasználat növekedésével is kalkulálni kell, ez azonban a főváros számára járhatatlan út Karácsony szerint. Már a járvány is előtt is több autó volt a Belvárosban, mint parkolóhely, a jelenleginél érdemben nagyobb autóhasználat szinte kezelhetetlen környezeti terheléssel járna, a légszennyezettség számos ismert hátrányos következménye mellett – tudományos kutatások megállapításai szerint – még a koronavírus-fertőzés lefolyását is súlyosbítja, sorolja a főpolgármester. Javaslata szerint a fővárosban, még a járvány előtt előkészített forgalomcsillapítási tervekkel összhangban növelni szükséges a biciklis és gyalogos közlekedés lehetőségeit. Ehhez széleskörű társadalmi konzultációt folytatna a budapesti lakosokkal.

Karácsony itt kiemeli, hogy 

a közösségi közlekedésben a járvány miatt kialakult helyzet immár halaszthatatlanná teszi a kormány többször megerősített ígéretének betartását, fővárosi buszbeszerzésekre szánt 3,2 milliárd forintnak azonnali biztosítását.

Karácsony a közösségi közlekedés finanszírozásának lehetőségeiről, átalakításának módjáról, a közlekedésszervezés regionális alapokra helyezéséről a budapesti agglomerációs települések polgármestereinek bevonásával mihamarabb szakmai egyeztető fórumot indítana.

+1 A "Budapest New Deal"

Az USA New Deal-jére és Green New Deal-jére rímelő elnevezésű pont környezetvédelmi és szociális intézkedéseket tartalmaz. Elsőként Karácsony kiemeli, hogy

Budapestet ez a válság különösen nehéz helyzetben érte: mert bár itt termelik meg a GDP közel 40 százalékáét, az itt megtermelt értékeknek minden európai nagyvárosnál nagyobb részét, 97 százalékát vonja el az állam.

A fővárosnak csökkenő bevételekkel kell növekvő feladatokat ellátnia, pedig Budapest nélkül – pláne, Budapest ellenében – nem lehet élénkíteni a magyar gazdaságot, állapítja meg Karácsony.

Budapest fokozatos és óvatos újranyitásával egyidőben olyan új viszonyrendszert kell alkotnunk, amelyben számba vesszük a járványveszély által előhívott társadalmi reakciókat, és azokat a válságtüneteket is, amelyek már a koronavírus előtt itt dörömböltek az ajtónkon, például a klímaváltozást és a lakhatási szegénységet.

- írja a főpolgármester. Szerinte az új Budapest-politikának, egy Budapest New Deal programnak a megalkotását a válságkezelő gazdaságélénkítéskor kell elkezdeni.