<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
4p

Néhány apró, ám mégis jelentős változtatásról döntött a kormány a koronavírus-járvány miatt a TAO-támogatások terén. Röviden összefoglalva: több pénz mehet az egyesületekhez, és lazítottak néhány szabályon is.

Az egyik múlt heti Magyar Közlönyben jelent meg a rendelet, mely a "Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a látvány-csapatsportok támogatásának eltérő szabályait" rögzíti. A látszólag aprónak tűnő módosítások azonban különféle plusz engedményeket tesznek a csapatoknak, amivel párhuzamosan kicsit még jobban megnyitja a TAO-csapot a kormány. 

TAO-támogatást békeidőben csak a felmerülő költségek bizonyos százalékáig lehetett igényelni, tehát valamennyi pluszforrást biztosítani kellett a sportszervezetnek. Vagyis 

 • utánpótlás-fejlesztésre az igazolt költségek 90 százalékát lehetett TAO-ból fedezni, 
 • a versenyeztetéssel összefüggő kiadások szintén 90 százalékára,
 • a személyi jellegű ráfordításoknak pedig 50 százalékára,
 • a képzési feladatokkal összefüggőeknek 50 százalékára,
 • sportcélú ingatlan-üzemeltetés költségeinek 80 százalékára lehetett támogatást igényelni. 

Sportcélú ingatlanberuházás, -fejlesztés esetén a támogatás mértékét az befolyásolta, hogy a létesítményt milyen mértékben használhatják közösségi célokra, egyéb sporteseményekre. 

 • Ha az üzemidő 20 százaléka és évente legalább 10 nap volt ez az idő, akkor 70 százalék lehetett a TAO aránya,
 • az üzemidő 16 százaléka és évi legalább 8 nap biztosításakor a költségek 50 százalékát lehetett TAO-ból fedezni,
 • az üzemidő 12 százaléka és évi legalább 6 nap átengedésekor pedig 30 százalékos támogatást lehetett igényelni a beruházáshoz. 

A veszélyhelyzetre és a járvány okozta gazdasági problémákra tekintettel mindez mostantól nem érvényes. A kormány úgy döntött, a fenti kiadások 100 százalékát lehet TAO-támogatásból fedezni. 

A banki veszélyhelyzeti különadóból is lehet TAO-támogatás

A hitelintézetekre kivetett különadóról a napokban jelent meg a kormányrendelet, mely a TAO-támogatásokat is érinti. A kormány lehetővé tette ugyanis, hogy ezt a különadót - mely a járványügyi alap forrásának részét képezi - 50 százalékkal csökkentsék a bankok, ha azt valamely sportszervezetnek TAO-támogatásként ajánlják fel. Erre azonban csak akkor van lehetőség, ha az adott hitelintézet a társasági adójában még nem élt ezzel a csökkentési lehetőséggel. 

A felmerülő költségekkel kapcsolatos az a rendkívüli módosítás is, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően, ha a koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben felmerülő költségekről van szó, akkor ezek miatt nem kell módosítani a sportfejlesztési programot. Enélkül is elszámolhatók a TAO-támogatás terhére az ilyen rendkívüli kiadások, a sportszervezetnek mindössze az erre vonatkozó egyedi igényét a sportági szakszövetségnek előzetesen be kell jelentenie. 

A jóváhagyott TAO-támogatás felhasználását, elszámolását illetően plusz egy évet kaptak a sportszervezetek. A fejlesztési programok hosszabbítása eddig csak a létesítményekkel kapcsolatos kiadások terén volt megengedett. A mostani módosítás nyomán azonban a sportfejlesztési programok

 • a képzésekkel összefüggő költségek
 • a személyi jellegű ráfordítás, 
 • a sportfelszerelés, sporteszköz beszerzés
 • a honlapfejlesztés,
 • a szoftverfejlesztés, szoftvervásárlás
 • az immateriális javak beszerzése
 • az utánpótlás, versenyeztetés,
 • és a sportcélú ingatlan üzemeltetésre célok

esetében is egy támogatási időszakkal, vagyis egy évvel meghosszabbíthatók. 

Az ingatlanberuházás és -fejlesztés esetében a sportfejlesztési program a jelenleg érvényes 4 éven felül plusz egy évvel meghosszabbítható. 

Ha pedig valamely sportszervezet saját forrást is tesz a TAO-támogatás mellé, akkor annak igazolására rendelkezésre álló 15 napos határidő a veszélyhelyzetre való tekintettel egyszeri alkalommal kérelemre, vagy hivatalból legfeljebb 120 nappal meghosszabbítható.