2019. április 26. 13:39
mfor.hu

A csoport 2018-as eredménye meghaladta a 25 milliárd forintot. Az elmúlt három évben 54 milliárd forint profitot termeltek, 50 százalékkal emelve saját tőkéjüket.

Kockázattudatos működésének köszönhetően – több mint 30%-kal meghaladva 2017-es teljesítményét – az MKB Csoport 2018-ban 25,1 milliárd forintra növelte adózott eredményét.

A tartósan kiegyensúlyozott, profitábilis működés tovább erősíti a Csoport tőkehelyzetét. A 2018-as év 17, 9%-os tőkemegfelelési mutatója biztonságos alapot és puffert biztosít a tőkemegfelelési elvárás teljesítéséhez.

A kedvező gazdasági környezet, a sokéves rekordméretű GDP-növekedés és az erősödő hitelfelvételi kedv egyaránt segítette, hogy a Csoport mérlegfőösszegének – az EU vállalásokkal összhangban, szándékolt módon megvalósított – csökkenése (-187 milliárd forint yoy, 1.858 milliárd forint) ellenére a bruttó eredmény a terveket meghaladó mértékben teljesült (76,5 milliárd forint).

A magyar bankrendszerben egyedülálló és nemzetközi szinten is kimagasló szakmai elismerést kiváltó digitális átállás és egyéb egyszeri hatások miatt a Csoport bankadó hatásától tisztított működési költsége 50,6 milliárd forintra nőtt 2018-ban. A tavalyi év végén a mintegy 7 milliárd forint egyedi tétel hatásától tisztított csoport-szintű költség/bevételi ráta (CIR) 55,7% volt.

Eszköz oldalon – a 2017-es évhez viszonyítva – a portfóliótisztítási folyamat eredményeként és az EU-vállalásokban meghatározott korlátok (mérlegfőösszeg és RWA/kockázattal súlyozott mérlegfőösszeg) betartása mellett, a nettó ügyfélhitel-állomány – 4,3%-os bővülést felmutatva – 895,2 milliárd forintra emelkedett. Ennek oka az értékesítési teljesítmény jelentős javulása. Az elmúlt három év során a jelzáloghiteleknél a hitelfolyósítási volumen éves átlagos növekedési üteme 39%-os, a fogyasztási hiteleknél 36%-os volt.

Az üzleti hatékonyság mellett a portfólió-minőség több lépcsőben megvalósuló, tervszerű javítása, az egészségesnek minősíthető portfólió sikeres felépítése is támogatta a 2018-as eredményt. 0,8 milliárd forint összegben hitelkockázati költséget szabadítottunk fel, a nemteljesítő kitettségek aránya 5,8%-ra mérséklődött.

Az MKB Pénzügyi Csoport eredményességéhez hozzájárult, hogy fennállásának legsikeresebb évét zárta az MKB-Euroleasing Csoport, a terveknek megfelelően teljesített az MKB Consulting és az MKB-Pannónia Alapkezelő is. Az MKB Bank stratégiai partnerei, az MKB Nyugdíjpénztár és az MKB-Pannónia Egészség és Önsegélyező Pénztár szintén jól teljesítettek. Kimagasló nemzetközi eredményeket, ezáltal regionális vezető szerepet ért el az MKB Fintechlab.

A 2019-es év meghatározó feladata a még fennálló EU-vállalások teljesítése, ezáltal a restrukturálási időszak lezárása, az MKB Bank tőzsdei bevezetése valamint a hosszú távú versenyképesség megalapozására tett eddigi intézkedések folytatása.

Lépj velünk a növekedés útjára! Kockázati tőke, közösségi finanszírozás / crowdfunding, gyakorlati tapasztalatok hazai és nemzetközi nagyágyúktól és startupperektől! Ismerd meg a legújabb finanszírozási lehetőségeket és a startup-ökoszisztéma fejlődési irányait és lehetőségeit!

Finanszírozás 2019 - startuppereknek kedvezmény, 25 év alattiaknak ingyenes! Részletek és jelentkezés