2002. július 15. 07:41

Az egészségvédelmi termékeket, köztük a gyógyszereket is forgalmazó Glaxo-SmithKlein Magyarországon alakította ki dél-kelet-európai regionális logisztikai központját. Ezen a központon keresztül történik a déli régió áruellátása.

Közép-kelet-európai régió

A GSK központjából a közép-kelet-európai régiót külön menedzsment irányítja. Itt született meg egy új koncepció a közép-kelet-európai régió logisztikájának átstrukturálására. Korábban a régió központi raktára Németországban volt, ahonnan elláták a térség azon országait, ahol nem volt in-market raktár. Az új elképzelések alapján Közép-Kelet-Európán belül több kisebb régiót hoztak létre. A déli régió központja Magyarország lett, ami azt jelenti, hogy a régió ellátási lánc funkciójának működtetése az itteni logisztika felelőssége lett. A déli régióhoz a jugoszláv utódállamok, Bulgária, Albánia és Románia tartozik. Az eladási előrejelzéseket a GSK fenti országokban lévő irodái készítik, de bizonyos központosított tevékenységeket Magyarországon látnak el.

Ennek a keretében a gyárakkal innen tartják a kapcsolatot és a régióból érkezett rendelések teljesítése is a budapesti iroda irányításával történik. A koncepció megvalósulásának utolsó fázisaként két hónappal ezelőtt a régió raktára, versenyeztetés során kiválasztott Tibett & Britten elkezdte működését.