2002. július 23. 05:43

A munkavállaló munkabére több elemből áll(hat) össze. A munkabér lényegét az alapbér képezi, amely lehet időbér vagy teljesítménybér, illetve ezek kombinációja. Emellett a munkabér részeit képezhetik még a következők: bérpótlék, prémium, jutalék, nyereségrészesedés, borravaló, egyéb bér és kiegészítő fizetés. A munkáltatói oldalon ezen felül jelentkeznek még a bér- és mellékköltségek.

A jutalék két típusa:

  • tiszta jutalék: a munka teljes és egyedüli díja,

  • kiegészítő jutalék: időbérrel együtt jár a munkavállalónak.


4. Nyereségrészesedés
A nyereségrészesedés a munkavégzéssel közvetett kapcsolatban lévő (ezért mérsékelten ösztönző hatású) kiegészítő teljesítménybér. Megállapítása általában munkavállalói csoporthoz kapcsolódik.

5. Jutalom

A jutalom a munkáltató által adott pénzjuttatás, melyhez a munkavállaló megállapított munkabérén felül juthat hozzá vagy munkája elismeréseként vagy meghatározott alkalomból (ünnep, szabadság, évforduló stb.).
A jutalom nem ajándék és nem munkabér, ám néha mégis a munkabérrel esik egy tekintet alá (például végrehajtás során).

6. Borravaló

Mai magyar munkajogunk a borravalót egyéb juttatásnak tekinti, nem munkabérnek.

Kétféle általánosan elterjedt borravaló elosztási rendszer van:

  • kiszolgálási: mindenki az általa kapott borravalót tartja meg;

  • „tronc”: az összes borravaló közös kasszába kerül, melyből mindenki egy minimum-összeget megkap, a maradványt pedig előre megszabott rend alapján osztják szét.


7. Egyéb bér

Azon bérelemek tartoznak ide, melyek egyik korábbiba sem sorolhatók. Két példa: a munkakörön kívül végzett munka díjazása egyéb bérnek tekintendő, miként a munkavállalónak (valamilyen munkatevékenység fejlesztéséért, megkönnyítéséért stb.) kifejezett ún. újítási díj.