<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
2p

Van kiút az építőipari és az energiaválságból?

Klasszis Klub Live Lázár Jánossal, ifj. Chikán Attilával és más neves szakértőkkel - személyesen és online!

2023. június 14.

Jelentkezzen most!

Kedd hajnalban, a BÉT honlapján kiadott közleményében cáfolta a hódmezővásárhelyi önkormányzatnak a társasággal kötött hőszolgáltatási szerződésének felmondásával kapcsolatban tett állításait az E-Star.

"A társaság a nyilvánosság hiteles tájékoztatása érdekében kijelenti, hogy nem felelnek meg a valóságnak az önkormányzat azon állításai, miszerint az önkormányzat és az E-Star 2011. szeptember 2. napja óta nem áll egymással jogviszonyban, az önkormányzat maga szerzi be a földgázt, az E-Star által kiállított számlák mögött nincs semmilyen szolgáltatás, vagy teljesítés rámutatva egyben arra,
hogy mindezek ellentétben állnak azon később tett és a valóságnak szintén nem megfelelő nyilatkozatával, vádjával is, hogy a társaság zsarolással teszi lehetetlenné, hogy a település saját jogon vásárolhasson gázt intézményeinek, elismerve ezzel akaratlanul is az E-Star teljesítésének tényét", olvasható a közleményben.

Az E-Star határozottan visszautasítja az Önkormányzat szerződésszegésre, bűncselekmény elkövetésére és zsarolásra vonatkozó vádját.

"Az Önkormányzat nyilatkozataival ellentétben megállapítható, hogy az E-Star és az önkormányzat a 2010. évben az Önkormányzat kérésének megfelelően megállapodtak arra vonatkozóan, hogy 2010. július 01. napját követően az önkormányzat fogja a hőszolgáltatással érintett intézmények vonatkozásában a földgázt beszerezni és az E-Star tevékenysége ezt követően a hőszolgáltatással kapcsolatos tevékenységek ellátására szűkül. Az önkormányzat azonban a fenti kötelezettségének nem tett eleget, nem gondoskodott új szolgáltatóról, melyre tekintettel az E-Star a hőszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében továbbra is ellátta az Önkormányzat szerződéssel érintett intézményeit földgázzal", állapítja meg a tőzsdén jegyzett cég vezetése.

mfor.hu