2008. január 18. 07:39

Január elsejétől elérhető az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ingyenes céginformációs honlapja, a www.cegjegyzek.hu. Az oldal segítségével online juthatunk hozzá bármely, a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság fontosabb adataihoz. Bár egyesek úgy vélik, a cégszolgálat szerepet játszhat a kintlévőségek és a körbetartozások csökkentésében, a jogászok nagy többsége szerint csupán arra alkalmas, hogy első körben meg tudjunk ismerni egy céget. A teljeskörű tájékozódáshoz további adatokra lenne szükség. Mfor.hu háttér.Szeretné, ha a cége versenyképesebb lenne, növekedni tudna, vagy a nemzetközi piacra kilépne?
Legyen ott az Mfor.hu KKV Növekedés konferencián 2018. március 27-én a Brody Studiosban, és ismerje meg vállalata lehetőségeit!
Előadók: Kovács Ákos (Vodafone), Rákossy Balázs, NGM államtitkár, Oszkó Péter (OXO Labs), Búza Éva (Garantiqa Zrt.), Bársony Farkas (AmCham), esettanulmányok: Márkus Attila, ügyvezető (Pressenger), Kovács Dániel, ügyvezető (Netpincér), Polgár Viktor, elnök (Insomnia Middle East), és sokan mások

Nem nyújt kellő rálátást (Mfor-montázs)

Az ingyenes céginformációs szolgálat révén megtudhatjuk az egyes gazdasági társaságok fennálló vagy törölt cégjegyzékszámát, nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, főtevékenységét, jegyzett tőkéjét, adószámát, továbbá azt, ha felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll.

A honlap használata elősegítheti tehát, hogy az üzletfelek tájékozódjanak a partnercég létezéséről, jogszerű működéséről, a nevében eljáró ügyvezető (képviselő) személyéről és egyéb közhiteles adatokról, sorolhatók az érvek a januárban indult szolgáltatás mellett. Ennek köszönhetően megelőzhető például, hogy nem létező cég nevére kössenek szerződést, vagy arra jogosulatlan személy járjon el az adott gazdasági társaság ügyében. A rendszerben a hét első napján frissített adatként kereshetők meg az aktuális cégjegyzékadatok, illetve bizonyos csoportosított céginformációk.

Biztonságosabban választhatunk partnert


A hozzáférés joga azonban nem terjed ki a cégjegyzéki adatok egészére, illetve azok nagy részének megismerésére; ehhez a minisztériummal kell szerződést kötni. Így például az éves beszámolók sem tartoznak az ingyenes információk közé.

Egyes szakértők szerint a térítésmentesen hozzáférhető cégadatok szerepet játszhatnak a körbetartozások csökkentésében, hiszen az adott vállalat legfontosabb aktuális adatai mellett megtudható az is, ha az adott cég felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.

A vállalkozások az adott cég adatainak megtekintése után  valószínűleg körültekintőbben fogják megválasztani üzleti partnereiket, valamint a velük való szerződéses kapcsolatot is jobban megfontolják majd.

A honlap közreműködhet a kintlévőségek mérséklésében is, hiszen a hetente frissített cégjegyzékadat nemcsak a vállalatok, hanem a képviselők személyének, illetőleg a tartozásokért való felelősségvállalásuk azonosítására is alkalmas.

Csak felületes képet ad a cégekről


Mások szerint viszont az IRM nyilvántartása nem ad teljes képet a cégekről, csupán szemezget a rájuk vonatkozó adatok közül. Emiatt egy kicsit olyan, akár egy cégbizonyítvány. Azaz nincsenek benne az alapítástól kezdődően az adatok és változások, mint a cégmásolatban, és nem is az aktuális adatokat tartalmazza, mint a cégkivonat, véli Szepes Imola jogász.

Bizonyos céginformációk kétséget kizáróan jelzés értékűek lehetnek és utalhatnak a nemfizetés kockázatára - így többek között arra, ha végrehajtási eljárás vagy felszámolás alatt áll a társaság, az adószámát felfüggesztették, vagy a tulajdonos üzletrésze foglalás alatt van. A körbetartozást kiváltó okok ("felém sem fizet a megrendelőm", szándékos megtévesztés, vagyon-és likviditás hiánya) megszüntetésére azonban a szolgálat nem alkalmas, hívta fel a figyelmet Szarka Norbert fizetésképtelenségi szakértő.

A már meglévő kintlévőségek behajtása esetén a céginformáció csak adminisztratív segítséget tud nyújtani a bírósági eljárások, így például fizetési meghagyás, felszámolási kérelem, végrehajtás lefolytatásához.

Mi lesz a fizetős szolgálatok sorsa?


Kérdés, hogy az ingyenes cégadatokhoz való hozzáférés lehetőségével mi lesz azoknak a vállalkozásoknak a sorsa, akik cégjegyzékadatok értékesítésével foglalkoznak. Bár a fizetős szolgáltatást nyújtók egy része valóban kevesebb megrendelésre számíthat a jövőben, mégis szükség volt és lesz ezután is költségtérítés mellett igénybe vehető szolgáltatásokra, így például közokiratba foglalt cégkivonat, cégmásolat kérésére, cégiratok, többek között mérleg kikérésére vagy más egyéb információk lekérdezésére - akár papíron, akár elektronikus úton.

A komplexebb szolgáltatást nyújtó cégeknek tehát nem kell tartaniuk számottevő piacvesztéstől, hangsúlyozta Szarka Norbert. Amennyiben a céginformáció kiterjesztésével lehetőség nyílna arra, hogy interneten keresztül ingyenesen érjük el a társaságok éves beszámolóit, akkor az egy magasabb fokú védelmet, kiszámíthatóbb kockázatot jelenthetne a likviditási gondokkal küzdő cégekkel szemben.

Ezáltal ugyanis következtetni lehetne az (adós) cég vagyoni és pénzügyi helyzetére. A szándékosan csalárd magatartással szemben azonban még ez sem jelentene száz százalékos védelmet.

Simon Rita

Menedzsment Fórum