<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
3p

Nagyon jó évet zárt a Rába, akvizíciós döntés is született a közgyűlésen.

A Rába Nyrt. éves rendes közgyűlése elfogadta az igazgatóság beszámolóját a társaság 2018. évi működéséről - tájékoztatta honlapunkat a cég.

Évtizedes rekord
Évtizedes rekord

A Rába csoport közel 1,2 milliárd forintos teljes átfogó eredménnyel és 42,1 milliárd forintos mérlegfőösszeggel zárta a 2018-as üzleti évet. A közgyűlés hozzájárult, hogy a Rába az előterjesztésben foglaltak szerint megvásárolja a mezőgazdasági gépekhez részegységeket és alkatrészeket gyártó Rekard Csoport vállalatait.

A csoport az élénkülő kulcspiaci keresletet kihasználva jelentős mértékű, 10,9 százalékos forgalombővülést ért el 2018-ban, ami egyben az elmúlt évtized legmagasabb árbevétele. A társaság üzemi nyeresége meghaladta az 1,7 milliárd forintot. A csoportszintű megtermelt EBITDAtömeg közel 3,8 milliárd forintra rúgott, az EBITDA szintje pedig 7,8 százalékkal továbbra is az iparági átlag közelében maradt. A Rába immár 2012 óta évente átlagosan 10,6 százalékkal növeli sajáttőke-állományát, ezzel is megteremtve a 2018-ban is ütemterv szerint megvalósuló, és hamarosan – 2019 második félévében – befejeződő kapacitásbővítő és technológiai modernizációs programja alapjait.

A közgyűlés úgy határozott, hogy a társaság a 2018. évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból 1 000 Ft/db névértékű részvényenként 17,80 Ft osztalékot fizet. Osztalékra azok a részvényesek jogosultak, akik a 2019. május 21-i fordulónappal elkészítendő tulajdonosi megfeleltetés alapján szerepelnek a társaság részvénykönyvében. Az osztalékfizetés kezdő napja: 2019. május 28.

A közgyűlés 2019. április 11. napjával visszahívta az Igazgatóságból dr. Rátky Miklóst, dr. Hartmann Pétert, Csókay Ákost, dr. Fördős Géza Jánost és Tóth Andor Nándort. Egyben a 2019. április 12. napjától 2021. május 19. napjáig tartó, határozott időtartamra igazgatósági tagnak választotta Bánócziné Dr. Csernák Ibolya Virágot, Major Jánost, dr. Pálvölgyi Ákos Mátyást, Sebők Rolandot és dr. Tóth Tamást. Úgy határoztak továbbá, hogy az Igazgatóság elnökének és tagjainak díjazása változatlanul a RÁBA Nyrt. 6/2012.06.19. sz. közgyűlési határozata szerint kerül megállapításra. Ezen felül jóváhagyták a hajtástechnikai részegységek és alkatrészek gyártásával foglalkozó Rekard Csoport tervezett akvizícióját az előterjesztésben foglaltak szerint és felhatalmazták a társaságot annak megvalósítására.