2019. március 29. 17:56
mfor.hu

Ami azt jelenti, hogy a Takarék Csoporthoz tartozó szakosított hitelintézet jelzálogleveleinek hitelminősítését az amerikai Moody's Investors Service helyett a szintén amerikai S&P Global Ratings-szel végezteti.

A Takarék Jelzálogbank Nyrt.-nek a Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent tájékoztatása emlékeztet arra, hogy a jogelődje, az FHB Jelzálogbank Nyrt. a 2008. április 1-jén megjelent hirdetményében bejelentette, hogy a Moody's hitelminősítő által kiadott hitelminősítés megerősítése, illetőleg fenntartása érdekében a jelzáloglevél-sorozatok tulajdonosainak szóló meghatározott kötelezettségek vállalására vonatkozó nyilatkozatot (a továbbiakban: „Notice”) tett közzé.

Csak a hitelminősítő személye változik Csak a hitelminősítő személye változik

A Notice-ban foglalt kötelezettségvállalások fenntartása a mostani döntésre tekintettel a továbbiakban már nem szükséges. A fentiek alapján a Takarék Jelzálogbank a Notice-ban foglalt vállalásokat március 31-étől nem kívánja fenntartani.

Ugyanakkor a hitelintézet felhívta a jelzáloglevél-tulajdonosok figyelmét, hogy a Notice-ban foglalt kötelezettségvállalások fentiek szerinti megszüntetése nem minősül a jelzáloglevelek feltételeinek, valamint a Notice-ban foglalt feltételek megszegésének. A Notice-ban foglalt kötelezettségvállalások fenn nem tartására vonatkozó döntés nem eredményezi a vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértését. Így többek között, de nem kizárólagosan a jelzáloglevelek fedezetének a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 14. § (1) bekezdésében rögzített minimum fedezeti szint alá csökkenését. Sőt a Takarék Jelzálogbank a továbbiakban is arra törekszik, hogy az elvárt törvényi minimum szint felett teljesítsen.