2018. június 8. 10:10
mfor.hu

A zöldhatóság megadta az engedélyt a védett növények áttelepítésére, amire egy vasúti vonalszakasz korszerűsítése miatt van szükség.

A Mészáros és Mészáros Kft. dolgozik a Százhalombatta-Pusztaszabolcs vasúti vonalszakasz korszerűsítésén dolgozik, mivel azonban a kivitelezés a szakasz közvetlen környezetében jelenlévő védett fajok egyedeit közvetlenül érinti, a növényegyedek áttelepítésére van szükség. Ehhez adta meg most az engedélyt a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság véleményének figyelembe vételével.

A hatóság úgy véli, a növényegyedek áttelepítésre mind termőhelyi, mind pedig fenntartási szempontból előreláthatólag alkalmasa, az áttelepítés sikeressége jónak becsülhet.

A dokumentum alapján az előzetes becslés szerint

  • 300 darab érdes csüdfű,
  • 500-600 hajtásból álló fátyolos nőszirom,
  • és 200 darab réti iszalag

kerülhet áttelepítésre, melynek menetét is rögzítették a zöldhatóság honlapján közzétett határozatban.

7,5 milliót mozgatnak meg Mészárosék

Mivel az érdes csüdfű és a réti iszalag eszmei értéke 5000 forint, a fátyolos nősziromé pedig 10 ezer, összesen 7,5 millió forint eszmei értéket kell sikeresen áttelepíteni a vasút vonal felújítása miatt.

Réti iszalag (Fotó: termeszetbolond.hu) Réti iszalag (Fotó: termeszetbolond.hu)

Ami az áttelepítés menetét illeti, a munkaterületet jól láthatóan le kell határolni, a növényfajok egyedeinek kiemelését a gyökérzet kímélete mellett kell elvégezni úgy, hogy még aznap áttelepítésre kerüljenek. Az ezt követő napokban az áttelepített egyedeket locsolniuk kell Mészároséknak, az egyedek új helyét rögzíteni kell, majd legalább 3 éven keresztül az áttelepítés sikerességét helyszíni bejárással kell nyomon követni. Emellett a célterület gyomlálásáról is gondoskodni kell.