<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
4p

A jövő évi költségvetés az ideihez hasonló nagyságú terheket ró majd a lakosságra és a kisvállalkozásokra, azaz Magyarország Európa egyik legmagasabb adóztatású állama marad. Adócsökkentést csak 2009-től lehet végrehajtani, véli Palócz Éva. A Kopint-Tárki gazdaságkutató intézet vezérigazgatóját legfrissebb konjuktúrajelentésükről és a 2008. évi költségvetési törvény tervezetéről kérdezte az mfor.hu.

Palócz: bombabiztos költségvetéssel a hitelességért

- A Kopint-Tárki 2,7-ról 2 százalékra módosította az idei GDP előrejelzését, a jövő évit pedig változatlanul 3,2 százalékon hagyta. Az inflációs prognózisát 2007-re 7,5-ről 7,7-re, 2008-ra 3,5-ről 4,5 százalékra emelte. Mi indokolta a módosításokat?

- Az idei növekedési előrejelzés lefelé módosítására azért volt szükség, mert az államháztartási kiigazítási csomag jelentősebb negatív hatást gyakorolt az állami szolgáltatások (egészségügy, oktatás, közigazgatás) kibocsátására, mint azt előzetesen vártuk. Mindez a GDP jövő évi növekedési ütemét nem feltétlenül befolyásolja, sőt az idei alacsony bázis akár még magasabb bővülést is lehetővé tenne jövőre.

Ami az inflációt illeti, itt jórészt előre nem látható kedvezőtlen tényezők befolyásolták az élelmiszerárak vártnál nagyobb emelkedését, például rossz időjárási viszonyok, ezért az egész térségben erős árnyomás keletkezett. Ehhez még hozzájött a gabonafélék energiatermelési célokra való felhasználásának ugrásszerű emelkedése, ami szintén erős keresleti nyomást fejtett ki.

- Matolcsy György, a Fidesz-kormány volt gazdasági minisztere csak részben ért egyet a prognózissal. Szerinte jövőre az infláció a tervezett 4,5 százalékkal szemben elérheti az 5,5-6 százalékot. Igaza van Matolcsynak?

- Jelenlegi ismereteink szerint nem várható ilyen jelentős áremelkedés, mivel a szűk kereslet határt szab a termelők áremelési törekvéseinek. Meglepetés két irányból érkezhet: az egyik a már említett élelmiszerárak oldaláról, a másik a világpiaci olajárak részéről.

- Levonhatta-e ezt a következtetést Matolcsy a 2008-as költségvetés-tervezetből?

- Nem. A 2008. évi költségvetés kifejezetten szűkülő állami keresletet jelez, ami inkább inflációmérséklő hatású, mintsem azt gerjesztő elem lehet.

- Matolcsy szerint a jövő évi költségvetés-tervezetben 200-250 milliárd forint rejtett tartalék van. Mivel szerinte a maastrichti kritériumok közül egyet sem teljesít az ország, nem érdemes erőltetni a hiány csökkentését, hanem gazdasági növekedést serkentő adócsökkentést kellene végrehajtani. Valóban benne van ez a lehetőség a költségvetés-tervezetben?

- A 2008. évi költségvetés - az ideihez hasonlóan - valóban rejt magában tartalékokat. A kormány a többévi fiaskó után már második éve inkább óvatos, bombabiztosan teljesíthető költségvetést készít. Ez kedvező abból a szempontból, hogy nőhet a pénzügyi kormányzat alaposan megtépázott hitelessége.

Az óvatos tervkészítésnek a kedvezőtlen oldala, hogy a kalkuláltnál magasabb adóbevételek egy részét, mint "talált pénzt", el is költik a kormányzati szervek. Adócsökkentést 2009-től lehet végrehajtani.

- 2008-ra újabb megszorításokat hoz a költségvetés, ha jelenlegi formájában fogadják azt el?


- A jövő évi költségvetésben nincsenek újabb megszorítások, csak a jelenlegiek maradnak fenn, ami éppen elég megterhelés az adófizetőknek.

- Milyen hatással lesz a 2008. évi költségvetés - ha jelenlegi formájában fogadják el - a kkv-kra és az állampolgárokra?

- Az még mindig egy kiigazító költségvetés, ennyiben nem tekinthető "normálisnak". Fennmaradnak azok az adóterhek, amelyek ma már Európa egyik legmagasabb adóztatású országgá tették Magyarországot. A jövő évi költségvetés ezért nagyjából hasonló terheket ró a lakosságra és a kisvállalkozásokra, mint az idei. Sőt, az adóellenőrzések szigorításával ez a teher az adót eddig elkerülők számára tovább nő. 2009-től már lehet, sőt szükséges adóreformot végrehajtani, ami jelentős mértékben csökkenti majd a munkát terhelő adókat.

- Egybecseng a költségvetés - amennyiben elfogadják - a  konvergencia-program 2008-ra meghatározott előírásaival?


- Igen, a költségvetés sarokszámai igazodnak a Konvergencia Programban leírtakhoz.

Szemán László

Menedzsment Fórum