2003. június 18. 09:04

A kontrolling szakirodalma a nagy multinacionális cégek igényeihez illeszkedő témákkal és kutatási eredményekkel foglalkozik első sorban. E nagyvállalatok irányítási problematikája egészen más, mint a hazai kis- és középvállalatoké (KKV). Kontrollingra ennek a KKV-körnek is szüksége lenne, ha kézben akarja tartani vállalati teljesítményét, fejlődését. Mit tehetnek a hazai KKV-k? Van-e esélyük kontrolling kiépítésére vagy ez kizárólag a nagyok privilégiuma? Vannak-e sajátosságai a KKV kontrollingnak?

Az eszközök, technológia és a szervezet összehangolt egysége

A kontrolling mechanizmus kiépítésnek kritikus sikertényezője az, hogyan sikerül tartalommal megtölteni az eszközök és technológia adta lehetőségeket és ezeket alkotó módon az összehangolt és kiegyensúlyozott jobbító emberi törekvések szolgálatába állítani. A tartalommal való megtöltés számos aspektusát tárgyaltuk már a korábbiakban. A szervezeti működésbe való beillesztést pedig most érintjük.

Tudnunk kell, hogy a kontrolling eszköztára és informatikai kiszolgálása csak aktív emberi közvetítéssel válik tényleges hajtóerővé. Ennek szervezeti és kommunikációs rendszerét ki kell alakítani. KKV-knál ez a legnehezebb. A nagyvállalatoknál megszokott szervezeti formák ritkán alkalmazhatók. Nagy jelentősége van a képzésnek, szemléletformálásnak, az újszerű együttműködési módok meghonosításának. Bonyolult szervezeti megoldás helyett nagyobb lehetősége van a munkakör-gazdagítással történő megközelítésnek, de legalább egy valóban kontrolling szemléletű vezetőnek vagy legalább egy tanácsadónak lennie kell. Egy maximálisan felhasználóbarát kontrolling rendszerre támaszkodva a KKV-k esetében is megoldható az eredmény-kontrolling. Fontos és megszívlelendő tanács: nem elég a módszertant, az informatikai eszközt megvásárolni, a szemléletet, az együttműködési módokat, az eszközök, a technológia és a szervezet összehangolt egységét is meg kell teremteni. Az eszközvásárláson felül a szervezetfejlesztésre (és esetleg a későbbi időszakos tanácsadói szolgáltatásra) is szükség van.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az eredmény-kontrolling követelményei alapvetően azonosak KKV-k és a nagyvállalatok számára. Nincs tehát speciálisan KKV-kontrolling.

KKV-k számára is elérhető az eredmény-kontrolling, ha

  • Alkalmas informatikai rendszert találnak (vagy fejlesztetnek ki) és
  • Hajlandók energiát és pénzt áldozni a kontrolling kiépítésére irányuló tanácsadásra


Kimondottan eredmény-kontrollingra szánt, objektum szinten integrált, komponens alapú modern integrált irányítási rendszerek együtt fejlődhetnek az alkalmazó cég kontrolling filozófiájával, igényességének fokozódásával.

Javítja a KKV-k esélyeit, ha közösen fejlesztetnek ki igényeiknek megfelelő rendszert. Erre a klaszterek is alkalmasak lehetnek. Web-szerviz szintjén is komoly lehetőségek vannak.

A lényeg meglétének az ellenőrzésére törekedjenek. Ne a technikától, a marketing-csomagolástól "ájuljanak el", hanem az érdemi és valós kontrolling-tartalom meglétét keressék.

A cikk első része
A cikk második része