2004. október 28. 09:02

A hazai cégek még mindig nem tulajdonítanak kellő fontosságot az olyan vállati funkcióknak, mint a kontrolling, az információ-menedzsment és a logisztika. Ez a kijelentés az MCE októberben megrendezett második konferenciáján, Egerben hangzott el, amelyen ismert hazai és külföldi kontrollerek szólaltak fel.

Szegvári Péter (kormány-főtanácsadó) a régiófejlesztés aktuális kérdéseiről tartott ismertetőt. Az irányelvek elég tiszták a tekintetben, hogy az uniós pénzek megszerzése, felhasználása és elszámolása milyen struktúrákat kívánna meg. A hazai önkormányzati szerkezet ennek nem felel meg. A jelenlegi "nagyon demokratikus, de igen gyenge hatékonyságú" - mondta az előadó. Ebben a kérdésben nem várható gyors elmozdulás.

Stefan Olech professzor (Lengyelország, Controlling Akadémia) néhány controlling alapfogalom mélyebb tisztázására vállalkozott. Bár ezek a hallgatóság számára jórészt ismertek, egy alapkérdés eltérő megfogalmazása gondolkodásra késztetett. Ez pedig a vállalkozások céljainak - mint a controlling elsődleges igazodási pontjainak - megfogalmazása. Úgy tűnik, hogy az eredeti attitűd (a növekedési tényező elsődlegessége) napjainkban kényszerűen változóban van és átadja helyét a kiszolgáló (ügyfélcentrikus), igazodó attitűdnek. Alighanem ez szükségszerűen következik a "fenntartható fejlődés" gondolatmenetéből.

Gyimesi Gábor (üzletág-igazgató, MCS Kft.) az EU pályáztatás mindennapjairól szólt. A résztvevők gyakorlati eligazítást kaphattak ebben a napjainkban igen fontossá váló kérdésben. Ha a hallottakat a kontrollerek összekapcsolták az első MCE konferencián kapott ellenőrzési módszerekkel, bővülhetett a tudásanyaguk e mindenkit érintő fontos területen.

Bácsfalvi Mihály (vezérigazgató-helyettes, OTP Garancia Biztosító) a vezetési módszerek összhangjának hiányát mutatta be, amit bizonyára mindannyian érzékelünk, de most tisztán összefoglalva kaptuk meg.

Ezek után a vezetéstudományon a sor, hogy rendszerbe foglalja és integrálja a különböző szakterületekről eredő vezetési eljárásokat. Addig viszont küszködni kell.

(Menedzsment Fórum)