<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
3p

Levelet írtak a Molnak és Orbán Viktornak, mivel a cég határozatlan időre megszüntette az ellátásukat.

A Független Benzinkutak Szövetsége Hernádi Zsoltnak, a Mol elnökének címzett levelében a többek között azt írja:

"Megdöbbenéssel fogadtuk tegnapi körlevelüket, ami szerint a MOL megszünteti többszáz kisbenzinkút ellátását. Ismerjük a hatósági ár hatásait, hiszen fő elszenvedői vagyunk, és nyilván mi is azt szeretnénk, ha eltörlésre kerülne. (...) Nem fogadható el, hogy egy nyilvánvalóan stratégiai vállalat ellátásbiztonságra hivatkozva szünteti meg többszáz partnere (még ha kényszerből is) ellátását, egyben sok vidéki körzet teljes ellátásbiztonságát is felrúgva. Nem a kényszerű partnerek megélhetése a tét, hanem az ország ellátása. Nem a nagyvárosok számtalan benzinkútjának ellátása a tét, hanem a vidéki lakosság, a gazdálkodók ellátása."

A szövetség azt kéri a Moltól, hogy "azonnal bírálja felül ezt a teljes mértékben elfogadhatatlan intézkedést, hiszen Önök felelősek az ellátásért, az Önök felelőssége a karbantartás időben történő elvégzése is, a stratégiai készletek visszatöltése is, és ebből következően az Önök felelőssége az is, amibe a vidéki lakosságot és vállalkozásokat kényszerítik, ha nem teljesítik, amit vállaltak."

Hozzáteszik:

"Tudjuk, hogy az Önök álláspontja szerint csak szerződéskötési kötelezettségük van velünk szemben, ellátási kötelezettségüket tagadják, azonban szeretnénk emlékeztetni, hogy a szerződés fogalma mást jelent, mint ahogy ahhoz sem férhet kétség, milyen szándék vezette a jogalkotókat."

A szövetség levelet írt Orbán Viktor miniszerelnöknek is, amelyben többek között kifejti: a Mol intézkedése 258 magyar, többnyire családi kisvállalkozás érint, és mintegy 400 benzinkutat, Magyarország benzinkútjainak 20 százalékát hozza kilátástalan helyzetbe.

Hozzáteszik:

"Az ország ellátásának biztosítása, magyar családi vállalkozások, és az alkalmazottak családjainak megélhetése nem válhat egy magánvállalat érdekei játékszerévé, magyar családok ezreinek megélhetését veszi el egy hatalmas nyereséget elérő részvénytársaság, törvényi ellátási kötelezettségét semmibe véve."

A Független Benzinkutak Szövetsége végül az alábbi kéréseket intézi a kormányfőhöz:

"Kérjük, és javasoljuk ezt a rendelkezést felfüggeszteni, hiszen az ország ellátásának biztonságát nagymértékben javítaná, hogy az egyik üzemanyagtípusból kifogyó benzinkút legalább a másik fajtákat tovább kiadhatná. Ehhez kormányzati intézkedésre lenne szükség. Javasoljuk továbbá a stratégiai tartalékok felszabadítását, amennyiben a Mol üzemanyagellátása folyamatosan akadozik, hogy kútjaink a vidéki lakosság ellátását biztosítani tudják. Szeretnénk kérni Miniszterelnök Urat, hogy segítse a kisbenzinkutak túlélését azzal is, hogy a korábban hozott segítő intézkedések végrehajtását gyorsítsa fel, illetve hatályukat a IV. negyedévre hosszabbítsa meg, mert a III. negyedévre vonatkozó kifizetések jelentős része máig nem történt meg, a IV. negyedévre pedig csak ígéretek hangzottak el."