2019. március 26. 08:10
mfor.hu

Az előző évekből származó tartozások rendezésére is felhívják a figyelmet.

A hatályos jogszabályok szerint minden év március 31-ig kell megfizetniük a vállalkozásoknak a kamarai hozzájárulást. Erre már csak néhány napjuk maradt a kötelezettségüket eddig nem teljesítő vállalkozásoknak.

Érdemes időben utalni Érdemes időben utalni

Ezekben a napokban is érkeznek a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarától a tájékoztató elektronikus levelek, melyekben a teendőkre hívják fel a figyelmet. Az érintetteknek 5000 forintot kell befizetniük a megadott számlaszámra. Fontos, hogy a vállalkozó minden egyes vállalkozása, tulajdonában lévő társasága köteles megfizetni a hozzájárulást. A befizetést készpénzben, illetve sárga csekken is lehet intézni a kamara honlapja szerint.

A tájékoztató levél az esedékes összegek mellett az esetleges elmaradásokra is felhívja a figyelmet. Akinek tehát az előző évekből elmaradása van, arról is tájékoztatást kap. Mivel a meg nem fizetett kamarai hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jogosult behajtani az elmaradt összeget.

A BKIK tájékoztatása szerint amennyiben a vállalkozó a levélben közölt fizetési kötelezettségének a megjelölt határidőig nem tesz eleget, úgy a törvényi kötelezettség elmulasztása miatt a kamara végrehajtást kezdeményez a NAV-nál. A behajtás során felmerülő többletköltségek (így például a végrehajtás költségátalány 5 000 forintja, a végrehajtási költségek, egyebek) szintén az adóst terhelik.

Cetelem MKB Cib Tov·bbi aj·nlatok