2006. május 23. 16:01

Míg a korábbi részekben a gazdaság jelenlegi helyzetéről adott képet a tanulmány, addig az alábbiakban a CEMI-jelentés legfontosabb javaslatait közöljük. A szerzők szerint a felvázolt lépéseket követve 2 év alatt a kamatfizetések nélkül számított hiányt sikerülhet konszolidálni.

Transzparens államigazgatást!

5.2.2 Javaslatok

Az államigazgatás és bürokrácia területén részletes javaslatokat megfogalmazni csak egy módszeres és átfogó belső átvilágítás eredményeinek ismeretében lenne lehetséges. Ilyen - számokkal alátámasztott - elemzés eddig ismereteink szerint nem készült. A kívülről hozzáférhető és aggregált adatok elemzése alapján azonban néhány általános javaslat mindenképpen megfogalmazható.

1. Részletes és nyilvános átvilágítás után el kell készíteni a minisztériumok, közigazgatási szervek és önkormányzatok hatékony működési modelljét.

2. Az állami szektor és a versenyszféra bérei közötti összehangolás valamint a gyorsan növekvő költségvetési személyi kiadások megfékezése érdekében az állami alkalmazottak bruttó bérének befagyasztása 2 évre. Az adórendszer általunk javasolt változtatási mellett azonban ez nem jelentené a nettó bérek változatlanul hagyását, hiszen azok az alacsonyabb terhek miatt tovább emelkednének. Az állami bruttó bérek befagyasztása 2008-ra önmagában a GDP 0,8-1,0 százalékával csökkentheti a költségvetés hiányát.

3. Hozzávetőleg 50-55 ezer fős létszámleépítés a közigazgatásban (elsősorban a központi igazgatás, önkormányzati képviselők és stábjaik, valamint az önkormányzati igazgatás területén). Elemzéseink szerint a jelenlegi állami alkalmazottak - általánosan magasabb képzettségük miatt - nagyobb arányban találnak munkát a versenyszférában, így elbocsátásuk hozzájárulhat a magánszektorban foglalkoztatottak számának bővüléséhez.

4. A létszámleépítésekkel párhuzamosan - de még inkább azt megelőzően - olyan informatikai fejlesztéseket kell indítani, amelyek az élő munka kiváltásán keresztüli hatékonyságnövelés mellett a feladatellátás minőségét is javítják.

5. Felül kell vizsgálni minden állami szervvel kötött tartós megbízási jogviszonyt, a megbízásokról és azok költségvonzatáról központi nyilvántartást kell létrehozni.

6. Felül kell vizsgálni a közhasznú társaságok működését, és az állami feladatellátások kiszervezésének egyéb módszereit. A közhasznú társaságok állami támogatását szigorú, és központilag egységesített gazdálkodási kritériumokhoz kell kötni.

43. ábra: A közigazgatásban dolgozók számának csökkentése

Central European Management Intelligence (CEMI)

Folytatjuk

Lépj velünk a növekedés útjára! Kockázati tőke, közösségi finanszírozás / crowdfunding, gyakorlati tapasztalatok hazai és nemzetközi nagyágyúktól és startupperektől! Ismerd meg a legújabb finanszírozási lehetőségeket és a startup-ökoszisztéma fejlődési irányait és lehetőségeit!

Finanszírozás 2019 - startuppereknek kedvezmény, 25 év alattiaknak ingyenes! Részletek és jelentkezés