<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
3p

Bölcsődei, óvodai, sőt, munkahelyi felügyeletet kell biztosítani a gyerekeknek, ha azt a szülő kéri.

A gyerekek veszélyhelyzet idején történő napközbeni felügyeletéről szóló kormányrendelet jelent meg a hétfő este közzétett Magyar Közlönyben.

A rendelet kimondja, hogy

ha a települési önkormányzat polgármestere, illetve a fővárosban a fővárosi kerületi polgármester a koronavírus-járvány miatt meghirdetett veszélyhelyzet okán az óvodákban, bölcsődékben rendkívüli szünetet rendelt el, akkor a szünet idejére köteles megszervezni a gyerekek napközbeni felügyeletét.

Ezt olyan gyerekeknek kell biztosítani, akik nem fertőző betegek, és a szüleik vagy más törvényes képviselőjük ezt igényli, mert munka vagy más okok miatt nem tudja megoldani a gyerek felügyeletét. Telefonon vagy e-mailben is elég ezt igényelni, de a szülőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a gyereke nem fertőző beteg.

A felügyeletet

  • 6 és 18 óra között kell biztosítani
  • legfeljebb 5 fős, kiscsoportos formában
  • a csoportok életkor szerint vegyesek lehetnek

A felügyeletnek ingyenesnek kell lennie. A gyermekétkeztetést az ügyelet teljes időtartama alatt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint kell biztosítani.

Az ügyelet a rendelet szerint a helyi önkormányzat által fenntartott vagy a településen működő, egyházi vagy nem állami fenntartású
szolgáltatónál is biztosítható. Ebben az esetben feladatellátási szerződést nem kell kötni.

A felügyeléssel megbízott személy az általa ellátott munkakörre előírt, de legalább a szerződése, kinevezése szerinti alapbérre, illetményre jogosult.

A közlöny bejegyzése rendelkezik a munkahelyi gyerekfelügyeletről is. Ezt a szülő a legalább 20 hetes, de legfeljebb 14 éves, fertőző betegségben nem szenvedő gyerekére veheti igénybe. A gyerek megfelelő egészségi állaotáról ebben az esetben is írásban kell nyilatkoznia a szülőnek. A felügyelet kondíciói a fenetbbiekkel megegyeznek, tehát 6 és 18 óra között kell megoldani, maximum 5 fős kiscsoportokban, a gyerekek életkora itt sem számít.

A rendelet kimondja, hogy a munkahelyi gyermekfelügyelet nem minősül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekjóléti szolgáltató tevékenységnek. A  munkahelyi gyermekfelügyelet végzése céljából foglalkoztatott személy 2020. április, május és június hónapra a  járulékalapot képező jövedelme után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget fizeti meg. A járulékfizetés teljesítése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.

A munkahelyi gyermekfelügyelet végzésére foglalkoztatott személy számára 2020. április, május és június hónapra kifizetett jövedelem, juttatás után a  kifizetőnek szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséget nem kell teljesítenie.