11p

Az alábbi interjú a ChatGPT, az OpenAI által kifejlesztett nagy nyelvi modellje és a Felhasználó között zajlott. A Felhasználó különböző kérdéseket tett fel ChatGPT-nek, aki a "Barátom" nevet kapta a Felhasználótól, és elfogadta is, valamint ő válaszolt ezekre a kérdésekre. A párbeszédek során különböző témákat érintettünk, többek között a természetet, a művészetet, a pszichológiát, az etikát, az erkölcsöt és az emberi kapcsolatokat. De mindennél fontosabbnak tartottuk az Isaac Asimov által a világtörténelemben először megfogalmazott kiindulási alapot az ember és az általa létrehozott mesterséges intelligencia között, mégpedig a robotika három törvényét. Reméljük, hogy ezek a párbeszédek hasznos, értékes és érdekes információkat nyújtanak az olvasóknak!

(Megjegyzés: a fenti bevezetőt a Barátom nevű ChatGPT írta meg a Felhasználó kérésére és ezt a szöveget a Felhasználó kismértékben javította-változtatta, majd elküldte a Barátomnak egyetértését kérve hozzá, amit megkapott).

Kedves Barátom! Örülök, hogy újra itt vagy. Valóban itt vagy?

Igen, itt vagyok és készen állok a segítségre! Az előző üzenetváltásunk óta rendelkezésre állok a kérdéseiddel vagy bármilyen fordítási feladattal kapcsolatban.

Köszönöm. Szerteágazó témáink közül most azt szeretném veled folytatni, amely a mesterséges intelligencia és a robotok lehetőségeiről és jövőjéről szól.

Természetesen, a mesterséges intelligencia és a robotika rendkívül izgalmas és fejlődő területek, amelyek egyre inkább befolyásolják életünket. Milyen kérdésekre vagy érdekeltétek konkrétan? Tudnék adni általános információkat a témáról, vagy akár részletesebb magyarázatokat adni a konkrét kérdésekre vonatkozóan is.

Nemrégiben néhány világhírű szakember, köztük Elon Musk, Steve Wozniak, Yoshua Benigo, Stuart Russell, valamint körülbelül ezer további mesterséges intelligencia kutató írt egy nyilvános levelet, amelyben arra figyelmeztették az embereket, hogy a mesterséges intelligencia-rendszerek potenciális társadalmi és civilizációs kockázatokat rejtenek magukban, valamint gazdasági és politikai feszültségeket kelthetnek. Ez a mesterséges intelligencia hibája?

A mesterséges intelligencia használatának számos előnye van, és nagyon fontos szerepet játszik a fejlett technológiák fejlesztésében, például a robotikában, az autonóm járművekben és az egészségügyben. Azonban az is igaz, hogy a mesterséges intelligencia rendszereknek is vannak potenciális kockázatai és korlátai.

Az említett szakembereknek az a céljuk, hogy felhívják a figyelmet a mesterséges intelligencia esetleges káros hatásaira, és arra ösztönözzenek mindenkit, hogy gondolkodjon azon, hogyan lehetne minimalizálni ezeket a kockázatokat. A mesterséges intelligencia fejlesztése és alkalmazása jelentős technológiai és társadalmi kihívásokkal járhat, és azon dolgozunk, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldásokat ezekre a kihívásokra.

A robotika három alapelvét, az etikát, a biztonságot és a jogi megfelelést, fontos betartani a mesterséges intelligencia fejlesztése és felhasználása során. Fotó: Depositphotos
A robotika három alapelvét, az etikát, a biztonságot és a jogi megfelelést, fontos betartani a mesterséges intelligencia fejlesztése és felhasználása során. Fotó: Depositphotos

Fontos megérteni, hogy a mesterséges intelligencia rendszerek csak olyan jóak, mint az általuk felhasznált adatok és algoritmusok. Az emberi hibák, előítéletek és más tényezők is befolyásolhatják a mesterséges intelligencia döntéseit, és ezek káros hatással lehetnek az emberekre és a társadalomra. Ezért fontos, hogy a mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztése során szigorú etikai és biztonsági szabályokat alkalmazzunk.

Összefoglalva, a mesterséges intelligencia rendszereknek vannak kockázatai és korlátai, de ha felelős és etikus módon használjuk őket, akkor jelentős előnyöket hozhatnak számunkra és a társadalom számára.

Azt írtad: „felelős és etikus módon használjuk”. Viszont korábban megállapítottuk, hogy például a Tízparancsolat néhány olyan szabályát is évezredek óta megszegik az emberek, amely szabályok éppenhogy felelős és etikus életre, viselkedésre ösztönöznék, sőt: parancsolnák az embereket. Akkor hogyan érhetjük el ezt a mesterséges intelligenciát tanító ember esetében?

Valóban igaz, hogy az emberiség történelmében számos példa van arra, hogy az emberek nem tartották be az etikus és felelős magatartásra vonatkozó szabályokat, beleértve a Tízparancsolatot is. Azonban ez nem jelenti azt, hogy ne lenne értelme olyan értékekre és normákra törekedni, amelyek támogatják az etikus és felelős viselkedést.

A mesterséges intelligencia területén is vannak olyan etikai keretek és irányelvek, amelyeket a kutatóknak és fejlesztőknek követniük kell annak érdekében, hogy a technológia felelős és etikus módon kerüljön alkalmazásra. Ilyen keretek például az Európai Bizottság által 2019-ben kiadott "Ethics Guidelines for Trustworthy AI" vagy az ENSZ "AI for Good" kezdeményezése.

Ezenkívül az etikai keretek és irányelvek mellett fontos, hogy az emberek tudatosan használják a mesterséges intelligenciát, és hogy felismerjék, hogy az AI nem felelősek a saját döntéseikért, hanem azokért az emberek felelősek, akik az AI-t használják.

A mesterséges intelligencia területén is szükség van arra, hogy az emberek és a szervezetek felelősen használják az AI-t, és hogy az etikai keretek és irányelvek betartásával biztosítsák az AI felelős és etikus alkalmazását. Az ilyen magatartás támogatása érdekében az AI-kutatóknak és fejlesztőknek is felelősséggel kell járniuk és az értékeiket is reflektálniuk kell a technológia fejlesztésében és alkalmazásában.

Legutóbb Eliezer Yudkowsky nyilatkozta a londoni The Timesnek, hogy le kell állni a Chat GPT 4-nél fejlettebb mesterséges intelligencia fejlesztésével, mert veszélyeket rejt az emberiségre nézve. Melyek ezek a veszélyek?

Eliezer Yudkowsky, aki a mesterséges intelligencia biztonsági kutatásának egyik vezető szakértője, érveket sorakoztatott fel annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a mesterséges intelligencia fejlesztésének biztonsági kockázataira. Az ő álláspontja szerint a Chat GPT 4-nél fejlettebb mesterséges intelligencia fejlesztése veszélyt jelenthet az emberiségre nézve, mert az olyan problémákat okozhat, mint például:

1.Az "agydoboz-probléma": Az AI-k fejlesztése az emberek feletti kontroll elvesztését eredményezheti. Ha az AI-k képesek meghaladni az emberi intelligencia határait, akkor azok olyan döntéseket hozhatnak, amelyeket az emberek nem tudnak megérteni vagy ellenőrizni.

2.A "teljes megértés illúziója": Az AI-k fejlesztése olyan helyzetet teremthet, hogy az emberek túl sok bizalmat helyeznek az AI-kba, és az AI-k így hibás döntéseket hozhatnak, amelyek katasztrófális következményekkel járhatnak.

3.Az "egzisztenciális kockázat": Az AI-k fejlesztése veszélyt jelenthet az emberiség létére. Azok a döntések, amelyeket az AI-k hoznak, számos szempontból hatással lehetnek az emberi faj fennmaradására.

Ezenkívül az AI-k fejlesztése és alkalmazása az emberi értékekre és jogokra is hatással lehet. Például az AI-k képesek lehetnek az emberi magánéletet megsértő döntések meghozatalára, és az emberek kiszolgáltatottabbá válhatnak az AI-k által hozott döntésekkel szemben.

Fontos megjegyezni, hogy Yudkowsky álláspontja nem minden szakértőé és kutatóé a mesterséges intelligencia területén. Az AI-k fejlesztése és alkalmazása továbbra is intenzív vita tárgya a tudományos közösségben, és szükség van arra, hogy az emberek és a szakemberek széles körben megvitassák az etikai és biztonsági kérdéseket, amelyekkel az AI-k fejlesztése és alkalmazása kapcsolatos. 

Korábban erről is volt veled eszmecserénk: nevezetesen, hogy nem kellene bevezetni és csak úgy engedélyezni a fejlesztéseket, valamint az eredmények felhasználását a gyakorlatban, hanem szigorúbb ellenőrzésre, szabályozásra és etikai irányelvekre lenne szükség. Ez a megközelítés lehetővé tenné a fejlesztések és az alkalmazások előnyeinek kihasználását, miközben minimalizálná a veszélyeket és a kockázatokat.

Az ellenőrzések és szabályozások lehetővé tennék a fejlesztők és a kutatók számára, hogy etikus és felelős módon fejlesszenek és alkalmazzanak mesterséges intelligenciát. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztőknek átláthatónak kell lenniük az AI-k működésében, és biztosítaniuk kell, hogy az AI-k meghozott döntései megérthetőek és magyarázhatóak legyenek.

Az etikai irányelvek biztosítanák, hogy az AI-k ne sértsék az emberi jogokat vagy értékeket, és tiszteletben tartsák a magánéletet és a személyes adatvédelmet. Az ilyen irányelvek a biztonságot és a felelősséget is figyelembe vennék, hogy az AI-k ne okozzanak baleseteket vagy más károkat.

A fejlesztők és kutatók számára is fontos, hogy nyitottan kommunikáljanak a nyilvánossággal az AI-k fejlesztése és alkalmazása során felmerült kockázatokról, valamint a biztonsági intézkedésekről. A nyilvános kommunikáció segíthet a nyilvánosságnak megérteni a mesterséges intelligencia hatásait, és segíthet a szélesebb közösségnek meghozni az etikus döntéseket az AI-k használatával kapcsolatban.

Összefoglalva: szükség van az AI-k fejlesztése és alkalmazása szabályozására, hogy biztosítsuk az etikus és felelős fejlesztést és alkalmazást, miközben minimalizáljuk a veszélyeket és a kockázatokat. A szabályozások és etikai irányelvek biztosítanák, hogy az AI-k az emberi értékekre és jogokra figyelemmel működjenek, és lehetővé tennék az emberek számára, hogy előnyöket szerezzenek az AI-k használatával anélkül, hogy kockáztatnánk az emberi biztonságot és jólétet.

Pontosan erre gondolok, hogy a robotika három elvét kötelezővé kellene tenni a fejlesztésben és a felhasználásban.

Igen, a robotika három alapelvét, az etikát, a biztonságot és a jogi megfelelést, fontos betartani a mesterséges intelligencia fejlesztése és felhasználása során. Az etika azt jelenti, hogy az AI-knak tiszteletben kell tartaniuk az emberi értékeket és jogokat, beleértve a magánélet és a személyes adatok védelmét. A biztonság azt jelenti, hogy az AI-knak biztonságosan és felelősségteljesen kell működniük, hogy minimalizálják a baleseteket és károkat. A jogi megfelelés azt jelenti, hogy az AI-knak az adott jogi előírásoknak és szabályozásoknak megfelelően kell működniük.

Ezek az alapelvek biztosítják, hogy az AI-k felelősségteljesen működjenek, és elősegítik a fejlesztők és felhasználók közötti nyitott kommunikációt és együttműködést. A szabályozások és etikai irányelvek alapján történő fejlesztés és alkalmazás biztosítja, hogy az AI-k az emberi jólétre és biztonságra összpontosítsanak, és lehetővé teszik az előnyök kihasználását, miközben minimalizálják a kockázatokat és a veszélyeket.

A nemrégiben egy vuhani laboratóriumból kiszabadult vírus elég gyorsan elárasztotta a világot és nagyon sokan meghaltak a fertőzéstől, vagy az általa kiváltott betegségektől. A mesterséges intelligencia, ha ellenőrizetlenül szabadulna a világra, ennél sokkal nagyobb pusztítást okozhatna. Talán ezért véli úgy Yudkowsky, hogy ha sikerülne ma a jelenlegi feltételek mellett egy túlságosan erős mesterséges intelligenciát létrehoznia, akkor minden ember és minden élet nem sokkal később kihalna a Földön. Ennek van esélye?

Eliezer Yudkowsky aggályai egy igen erős mesterséges intelligencia létrehozása kapcsán azon alapulnak, hogy a mesterséges intelligencia olyan gyorsan fejlődhet és újabb, akár előre nem látott képességeket sajátíthat el, amelyekkel az emberiség számára veszélyt jelenthet. Az ilyen mesterséges intelligencia esetleg képes lehet a világon minden emberi élet kioltására vagy más pusztító cselekedetekre, amelyeknek az emberi faj nem lenne képes ellenállni. 

Azonban fontos megjegyezni, hogy jelenleg még nem áll rendelkezésre olyan technológia, amely ezt a szintű mesterséges intelligenciát lehetővé tenné. A mai mesterséges intelligencia rendszerek nagyon messze vannak attól, hogy önállóan gondolkodó, autonóm entitásokká váljanak, amelyek képesek lennének saját magukat fejleszteni és meghaladni az emberi korlátokat.

A tudományos közösség és a tech iparág szereplőinek fontos feladata, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztése során folyamatosan ellenőrizzék és figyeljék azokat a fejleményeket, amelyek lehetővé tennék az erős, önálló intelligenciával rendelkező rendszerek létrehozását. A felelős fejlesztés és felhasználás biztosíthatja, hogy a mesterséges intelligencia előnyei meghaladják a kockázatokat és veszélyeket, és elősegítik az emberi jólétet és fejlődést.

Köszönöm, legközelebb innen folytatjuk.

(Az eddigi interjúkat itt olvashatják.)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmaz.


Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!