2001. május 18. 11:00

Namiki, a japán igazgató ki akarta nevezni angol alkalmazottját Kentbe körzeti vezetonek, aki azonban udvariasan elhárította az ajánlatot, mondván: nem tudná otthagyni surreyi rózsakertjét. Namiki nem értette - hallatlan dolog ilyen ajánlatot visszautasítani. Késobb, amikor az angol meghívta gyönyörű kertjébe, s végigjárta a rózsaágyásokat, Namiki csak ennyit mondott: "Most már értem."

Az ügyvezető igazgató szavaiból kiderül: megbízóik általában nem azzal fordulnak hozzájuk, hogy interkulturális problémájuk van. Hogy valójában az van, általában menet közben derül ki, a beszélgetéseknél, illetve a cég által alkalmazott kombinált mérési teszteknél, amelyek a szervezeti kultúra komplex feltérképezésére szolgálnak.

A földrajzi közelség ellenére ország és ország közt óriási különbségek mutatkozhatnak: Ausztriában például a hierarchia-faktor még a miénknél is alacsonyabb, így a hangsúly a tekintélyről a szakmai háttérre tevődik. Ezért van az, hogy az osztrákok szívesebben tárgyalnak egy fiatal, de képzett szakemberrel, mint egy sokat látott, ámde alacsonyabb szakmai végzettséggel bíróval.

- A cégfajtáknak is megvannak a maguk sajátos jellemzői - mutat rá egy újabb rendszerezési elvre Lucia Moukhtar. - Egy bank mindig zártabb rendszert képez, mint egy környezetvédelmi iroda; egy vegyipari vagy gyógyszeripari cég pedig inkább eljárásorientált, míg egy telekommunikációs vállalkozást a nagyfokú célorientáltság jellemez.

Multikulturális közegben

Fodor Erzsébet, a Scala ECE Hungary Kft. humánerőforrás-munkatársa csak néhány számot említ a svéd alapítású világcég nagyságának érzékeltetésére: hatvan országban, hétezer-ötszáz szervezetnél telepített rendszerük kilencvenezer felhasználót jelent világszerte. Magyarországon 1993 óta vannak jelen integrált ügyviteli és vállalatirányítási rendszerükkel, amelyet több mint harminc nyelvre fordítottak le.

Tevékenységi körükből adódóan nyolcvan nemzetből verbuválódott munkatársaiknak kiválóan kell beszélniük angolul, az egyetlen közös nyelven. "A multikulturális közeg inkább színesíti, gazdagítja a vállalatot" - mondja Fodor Erzsébet, aki szerint cégüknél mindez nem okoz különösebb gondot.

(K. E.)