2000. október 13. 11:00

A Duna magyarországi szakasza fő szállítási útvonal volt 1989 előtt, de forgalmának nagy részét elhódította a vasút. A Duna-Rajna-Majna csatornával létrejött a belvízi összeköttetés a Fekete- és az Északi tenger között. A hajózás leginkább a nagy tömegű, gyors továbbítást nem kívánó, nagy távolságú áruszállításban a gazdaságos.

SCM magazin, IV. évfolyam 4. szám, 2000. május, szállítmányozás melléklet

A cikk angol nyelvű változata

A Duna magyarországi szakasza fő szállítási útvonal volt 1989 előtt, de forgalmának nagy részét elhódította a vasút. A Duna-Rajna-Majna csatornával létrejött a belvízi összeköttetés a Fekete- és az Északi tenger között. A hajózás leginkább a nagy tömegű, gyors továbbítást nem kívánó, nagy távolságú áruszállításban a gazdaságos.

A hazai vízi áruszállítás két nagy csoportba osztható. Az Al-Dunán a Jugoszláv háború miatt mai napig hajózhatatlan a folyó. A Mahart e szakaszon lévő egységeit nem számolta fel, így a költségek lényegesen megnövekedtek a bevételekhez képest, de a cég további elképzeléseihez tartozik a hajózhatóság helyreállása után az al-dunai hajózás újraindítása – tudtuk meg Kiss Andrástól, a Mahart logisztikai igazgatójától.

A vízi áruszállítás tehát jelenleg a Felső-Dunára korlátozódik, mely az évek során fejlődő tendenciát mutat. A gazdaságos és nyereséges vízi hajózás fenntartásához végre kell hajtani a felső-dunai technológia váltást, amely a vontató hajók lecserélését jelenti átépített sekélymerülésű tolóhajókra (mamulák). A mamulák átépített és bárkává átminősített 1000-es és 1300-as uszályokkal fogják ellátni a regesnburgi és csatornai forgalmat, 1800-as orrsugárkormányos bárkákkal, pedig az ARA kikötőket is kiszolgálják majd. A mamulák (7darabot terveznek forgalomba állítani 2002-ig) belépésével folyamatosan leállítják a vontató hajókat, amelyekből hosszabb távon 2db marad jégtörésre és kisvizi időszakokra segédhajóként. A folyékony árus üzletág fenntartására önjáró hajót bérelnek, amelyet kellő áruellátottság esetén megvásárolnak, illetve számukat növelik.

Az al-dunai forgalmat 4 TR1000-es és 4 GO2-es tolóhajó biztonságosan ki tudja szolgálni, tehát itt előre láthatólag 1 db TR1000-es hajót értékesíteni fognak. Hosszabb távon a nagy tólóhajók főgépeit modern, kisebb fogyasztású és kevesebb karbantartási igényű gépekre cseréljik. Az 1800-as bárkák tetőit cseppmentesekre cseréltetik le, alkalmassá téve őket fóliázás nélküli gabonaszállításra, így növelve a kétirányú kihasználtság lehetőségét.

A Felső-Duna területén elsősorban önjáró hajókkal dolgoznak, melyek általában családi üzemeltetésűek. Ezekkel nehéz felvenni a versenyt. Hiszen a versenyben maradáshoz nem csak a hajók korszerűsítése szükséges, a forgalomszervezés javítása is létfontosságú.

A Mahartnál is megkezdődött az átszervezés, mely abból áll, hogy a személyzet tagjai a tényleges munka után kapnak fizetést, mely ösztönözi őket a gyorsabb, jobb, megbízhatóbb szállítás elvégzésére. Ez a folyamat a Paks motorossal kezdődött, és ez évtől az összes önjáró személyzete - vállakozásos alapon - a megtett utak alapján jut jövedelméhez. A tolóhajókra és a megmaradó vontatókra kilát alapon számított díjazást vezetnek be - ezt most készítik elő. Általában a cég minden munkahelyén - ahol persze lehet - teljesítmény alapú bérezést kívánnak bevezetni amelynek előfeltétele, hogy a cég átállhasson a bérszinvonal gazdálkodásról a bértömeg gazdálkodásra.
Végre kell hajtani az integrált ügyviteli rendszer bevezetését, amely egyik alapköve a GPS-GSM technológiát használó kétoldalú hajó - központ forgalmi irányítás közötti kommunikációt biztosító hálózat. További eleme egy kereskedelmi-forgalmi-műszaki-személyzet vezénylési-nautikai rendszer, amely képes naprakész adatokkal támogatni a vállalati döntéseket. Ehhez kell integrálódjanak a pénzügy-könyvelés-számvitel stb modulok– mondta Kiss András.

Ebben az ágazatban gazdaságosan elsősorban az ömlesztett áruk szállíthatóak. Így az érc, szén, foszfát, nagytömegű mezőgazdasági termékek – gabona, takarmány. Nagytömegű darabáruk, vas,- és acéltermékek, zsákos áruk, ipari késztermékek, építőanyagok, műtrágya. Nagysúlyú, és nagy méretű gépek és részegységek, elemek, tartályok; kőolajtermékek (gázolaj, pakura).

A vízi szállítás csak a vízi utak által meghatározott viszonylatokban jöhet számításba, üzemét az időjárás (fagy, köd, víz) is korlátozza. A folyami utak jelenleg nem telítettek. Nagy előnye a vasúténál is alacsonyabb önköltsége, és a környezetvédelem szempontjából is kedvezőbb a vízi fuvarozás.