2001. május 17. 11:00

Az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában egyre nő az on-line munkaerő közvetítés szerepe. Magyarországon az internet még elsősorban csak a hagyományos toborzási csatornák kiegészítéseként jön szóba.

A hazai helyzetről sajnos nem áll rendelkezésre ilyen részletes adatok.. Általánosságban elmondható, hogy a magyar vállalatok többsége jelentős lemaradásban van a nemzetközi élmezőnyhöz képest. Mindez részben az alacsony internet-penetrációval, részben pedig az internettel szemben még mindig meglévő bizalmatlansággal magyarázható.

A magyarországi cégek közül jellemzően a nyugati gyökerekkel rendelkező vállalatok körében terjedt el a saját honlap segítségével történő toborzás. Mellettük az internet használatában élenjáró IT és a telekommunikációs szektor cégei azok, amelyek körében nagyobb hajlandóságot tapasztaltunk ezen információknak a honlapra való kihelyezésében. A Dotkom szakértői által megkérdezett vállalati HR-esek szerint általánosságban elmondható, hogy a honlapon kezdeményezett toborzás hatékonysága vegyes. A technológiai szektorokban, ahol a potenciális munkavállalók jelentős száma internethasználó lényegesen jobbak az eredmények. Más munkakörökben meglehetősen vegyes hatékonyságot tudnak csak elérni az így hirdető vállalatok. A szelektivitás megfigyelhető a munkavállalói oldalon is. Az on-line álláshirdetések iránt leginkább a diákok, illetve a 2-3 éve dolgozó, fiatal munkavállalók érdeklődnek.

Az emberi erőforrással foglalkozó ügynökségek is lassan, de elkezdték használni az internetet. Ugyanakkor egyre jelentősebb az erre szakosodott on-line HR ügynökségek jelenléte ezen a piacon. Az ő szolgáltatásaikat is elsősorban távközléséi és az IT szektor uralja bár mostanában újabb iparágak - például a gyógyszeripar - megjelenése is megfigyelhető. A távközlési - IT szektorban a növekedés az utóbbi időben tapasztalt visszaesésének hatására kissé lelassult az on-line toborzás volumene is.

Az olcsóság és egyszerűség ellenére a HR ügynökségek ma még nem javasolják a vállalatoknak a kizárólagos on-line megjelenést, az internet leginkább a hagyományos sajtóhirdetés kiegészítő csatornájaként működik.

Az on-line HR árak relatív alacsonysága miatt a hangsúly a minőség és az értéknövelt szolgáltatások (pl.: tanácsadás) felé tolódik el. Az ezen a területen az elmúlt évben kialakult jelentős versenyhelyzet következtében a következő év folyamán nagymértékű lemorzsolódás, letisztulás várható. A közeljövőben a külföldi gyökerekkel rendelkező ügynökségek további megerősödése várható. Ők azok, akik képesek komoly fejlesztésekre, (pl. ASP alapú kiválasztó és követő rendszer) és rendelkeznek elegendő tőkével a mostani, gazdaságilag nehezebb bevezető időszak átvészelésére. Az utánuk következő, kisebb tőkéjű cégek vagy elsorvadnak, vagy beolvadnak nagyobb társaikba.

A piac kiforratlanságával magyarázható még az is, hogy egyik piaci szereplő sem vállalkozik arra, hogy megbecsülje, mekkora jelenleg az on-line HR részesedése a teljes HR-tortából. Sőt, akad olyan neves ügynökség, mely saját piaci pozíciójával sincs tisztában!