2008. november 11. 14:04

Az elmúlt évhez hasonlóan a Mol vezeti az Ecostat TOP-100-as listáját. A rangsort a vállalkozások által megtermelt GDP alapján állítják össze.

Nincs változás a megtermelt GDP alapján rangsorba állított vállalkozások, az Ecostat TOP-100-as listájának kedden nyilvánosságra hozott élmezőnyében, az első helyet 2007-ben is a Mol foglalta el, majd a Magyar Telekom, az Audi Hungária Motor Kft., a GE Hungary Zrt. és az MVM csoport következik.  A Szerencsejáték Zrt. áll a 6. helyen, majd ezt követi a Magyar Posta és a Richter.

Az Ecostat elemzése szerint a korábbi évekkel ellentétben 2007-ben nem növekedett a száz, legnagyobb hozzáadott értéket előállító vállalat részesedése a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások által megtermelt GDP-ből. Az arány, csakúgy mint egy évvel korábban 36 százalék volt, a teljes vállalati kör növekedési üteme, valamint a száz legnagyobb hozzáadott értéket előállító cég együttes bővülése egyaránt 8,5 százalék körül alakult.

Tavaly a 12 legnagyobb hozzáadott értéket előállító nagyvállalat közül 8 cégnél visszaesett, vagy 4 százalék alatti volt a folyó áron mért GDP növekedési üteme. Ezzel szemben három gépipari cég kétjegyű dinamikával, az MVM pedig 36 százalékos növekedéssel úgy növelte GDP-jét, hogy a TOP-100-on belül a legnagyobb 12 cég összesítve mintegy 10 százalékos növekedést produkált. A 12 vállalkozás hozzáadott érték termelése megegyezik a fennmaradó 88 cég által előállított GDP-vel.

Változást jelentett 2007-ben, hogy a százak által termelt GDP jövedelmi oldalán az arány a bérek felé tolódott el. Ezáltal a profitot és az éves értékcsökkenést magába foglaló bruttó működési eredmény növekedési üteme lelassult.

A toplistán szereplő cégek személyi juttatásokra kifizetett költségei 14,3 százalékkal nőttek 2007-ben az előző évihez képest, miközben a bruttó működési eredmény növekedése alig haladta meg ennek a felét, 7,5 százalék volt.

Három cég mutatott ki jelentős nyereséget

Az összeállítás kiemeli: a TOP-100 által elért nyereségnövekedés túlnyomó részét három vállalkozás adta. Ez azt jelenti, hogy a többi vállalat üzemi nyereségének és veszteségének egyenlegeként fennmaradó 40 milliárd forintos eredmény áll szemben a bérköltség mintegy 80 milliárd forintos többletével. Ez szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy a listán szereplő nagyvállalatoknál az egy főre jutó bruttó munkajövedelem az átlagosnál, és különösen a kkv szektorban kifizetett béreknél jóval magasabb, így a százalékos növekmény abszolút értéke is több.

A mutatók közül a saját tőke változása jelentette tavaly a legnagyobb meglepetést. Miközben az elmúlt években a nagyvállalatok saját vagyonának dinamikája nagyjából együtt mozgott az összes értékesítés nettó árbevételének növekedésével, 2007-ben a TOP-100 összesített saját tőkéje 80 milliárd forinttal (2 százalékkal) csökkent az előző évhez képest. A vizsgált évben 40 vállalatnál zsugorodott, vagy 1 százalékot sem ért el a vagyonbővülés. Összesítve 830 milliárd forintos volt a visszaesés, amelyből a három legnagyobb saját tőkét csökkentő cég 630 milliárd forintot veszített.

A nem pénzügyi szféra legnagyobb vagyonával rendelkező Mol-nál 27,9 százalékkal, 354 milliárd forinttal csökkent a saját tőke. Nagyarányú volt a koncentráció a saját tőkéjüket gyarapító cégek között is. A 60 vállalat összes vagyonának növekményéből a 10 legnagyobb kétharmados súlyt képvisel, ezek 500 milliárd forint értékben növelték együttes saját tőkéjüket.

Az Ecostat TOP-100 körbe tartozó vállalkozások javítottak pozícióikon a legfontosabb eredményességi mutatók alapján. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a TOP-100 tagjainál átlagosan 12,6 millió forint volt, kétszerese a nélkülük számított összes többi vállalkozás mutatójának. Az árbevétel arányos adózás előtti eredménynek megfelelő ROS-ráta (működési hatékonyság) szintén jelentősen javult, meghaladta a 7,6 százalékot.

MTI/Menedzsment Fórum