2019. március 4. 11:59
mfor.hu

A kitűzött célokat meghaladó eredményeket ért el 2018-ban a klíringházi és garanciaszolgáltatásokat nyújtó – KELER Csoporthoz tartozó – KELER KSZF Zrt. -mondta az Mfor.hu-nak Mátrai Károly vezérigazgató, aki beszélt egy stresszhelyzetről, a fejlődés motorját jelentő energiapiacokról és a bevételek alakulásáról is.

A terveket meghaladó eredményekkel zárta a múlt évet a KELER Csoporthoz tartozó, kílringházi és garanciaszolgáltatásokat biztosító KELER KSZF Zrt. A társaság a 2018-as tervek elkészítésénél 310 forintos EUR/HUF és 350 GBP/HUF árfolyammal, valamint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelentésében közzétett 2,5 százalékos inflációs várakozásokat vette figyelembe. A KELER KSZF beszámolói 2018.január 1-től kezdve az úgynevezett IFRS – azaz nemzetközi - sztenderdek alapján készülnek.

„A KELER KSZF 2018-ban több mint 1,5 milliárd forint bevételt ért el, ami 3,1 százalékkal haladta meg a tervezettet. A bevétel túlnyomó része, 1,37 milliárd forint a klíringtevékenységből származott. A klíringtevékenység motorját az energiapiaci ügyletek elszámolásából származó díjbevétel jelentette. A nem főtevékenységből 194 millió forintos összegű bevételt realizált a társaság” – számolt be a legfontosabb eredményekről az Mfor.hu kérdésére Mátrai Károly, a KELER KSZF vezérigazgatója. A kiadásokról szólva azt mondta: A működési költségeket és ráfordításokat alapvetően az új és a folyamatban lévő fejlesztések – a többi között a kockázatkezelési rendszer és az adattárház - értékcsökkenéséhez és fenntartásához, valamint a KELER KSZF megalapításának 10 éves évfordulójához köthető költségek növelték. „A működési ráfordítások több mint 50 százalékát a KELER-nek fizetendő infrastrukturális szolgáltatások díja, a bérköltség, valamint a szoftver támogatás költségei tették ki” – fogalmazott Mátrai Károly. A vezérigazgató szerint KELER KSZF tavalyi gazdálkodása igen kedvező képet mutat, mivel a 2018. évi 193,3 millió forintos adózás előtti eredmény 41 százalékkal múlta felül a kitűzött eredményt, ez az összeg pedig megközelíti az egy évvel korábbi 203,6 millió forintos adózás előtti eredményt.

A múlt év során a KELER KSZF klíringtagjainak száma nem változott jelentősen: 2018 végén 136 klíringtaggal rendelkezett a KELER KSZF. Ezen belül kiemelkedő, hogy az energiapiaci alklíringtagok száma 78 volt a múlt év végén. Emellett 44 gázpiaci klíringtaggal, valamint 28 tőkepiaci klíringtaggal működött együtt a KELER KSZF. A társaság ügyfélköre az írországi és észak-írországi árampiacok 2018 őszi indulásának köszönhetően 4 alklíringtaggal bővült, így a jelenleg 44 kereskedővel rendelkező ír tőzsdén már az induláskor közel 10 százalékos részesedést sikerült elérnie a KELER KSZF-nek. Mátrai Károly beszélt arról is, hogy 2018-ban a szén-dioxid-kvóták nemzetközi kereskedési piacán tapasztalható rendkívüli áremelkedés és stresszhelyzetnek köszönhetően a KELER KSZF ECC-nél (European Commodity Clearing AG) elhelyezett kollektív garanciaalap-hozzájárulás értéke jelentős mértékben megnövekedett. A szóban forgó plusz teher finanszírozása érdekében a KELER KSZF rendkívüli Közgyűlése a társaság saját tőkéjének 2 milliárd forintos emeléséről döntött, így 2018 októberében a KELER KSZF saját tőkéje 8 milliárd forintra nőtt.

Mátrai Károly, a KELER KSZF Zrt. vezérigazgatója Mátrai Károly, a KELER KSZF Zrt. vezérigazgatója

A jövőbeli célokról Mátrai Károly elmondta, a KELER KSZF célja az elfogadott stratégiájának megfelelően elsősorban az, hogy meglévő partnerek kiszolgálása mellett a szolgáltatásaival minél több nemzetközi, azon belüli is régiós piacon jelenjen meg, ehhez adottak a lehetőségek, mert van tér a terjeszkedésre és a KELER KSZF-nél megvan az ehhez szükséges tudás és háttér.